Quyết định 600/QĐ-LĐTBXH đính chính Thông tư khối lượng kiến thức tối thiểu trình độ cao đẳng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_________________

Số: 600/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Đính chính Thông tư ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu,
yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp
trì
nh độ trung cấp, trình độ cao đẳng

______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Thông tư ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng như sau:
1. Đính chính tên nghề trình độ trung cấp tại Phụ lục 5B kèm theo Thông tư số 55/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Quản trị lễ tân” thành “Nghiệp vụ lễ tân”;
2. Đính chính tên nghề trình độ trung cấp tại Phụ lục 6B kèm theo Thông tư số 55/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Quản trị buồng phòng” thành “Nghiệp vụ lưu trú”;
3. Đính chính tên nghề trình độ trung cấp tại Phụ lục 9B kèm theo Thông tư số 55/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Quản trị nhà hàng” thành “Nghiệp vụ nhà hàng”;
4. Đính chính tên nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại Phụ lục 8A và 8B kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới” thành “Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa xe cơ giới”;
5. Đính chính tên nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại Phụ lục 1A và 1B kèm theo Thông tư số 23/2019/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Sản xuất bánh kẹo” thành “Sản xuất bánh, kẹo”;
6. Bổ sung dòng “Khối lượng kiến thức tối thiểu 1.365 giờ, tương đương 50 tín chỉ ” vào Mục 1, Phụ lục 8B kèm theo Thông tư số 51/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm.
7. Bổ sung dòng “Khối lượng kiến thức tối thiểu 1.275 giờ, tương đương 50 tín chỉ” vào Mục 1, Phụ lục 10B kèm theo Thông tư số 52/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 cùa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
8. Bổ sung dòng “Khối lượng kiến thức tối thiểu 1.800 giờ, tương đương 70 tín chỉ" vào Mục 1, Phụ lục 4B kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/2019 cùa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề Diễn viên múa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của các Thông tư số 51, 52, 55/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 và Thông tư số 19, 22, 23/2019/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/2019 cũa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân ti cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

- Công báo, Website Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Website Bộ;

- Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

TUQ. BỘ TRƯỞNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Minh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 600/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 600/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Minh
Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!