Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT điều động đại học kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2)
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2438/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:25/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều động 11 trường ĐH tham gia thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020 (đợt 2)

Ngày 25/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT về việc điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2).

Theo đó, danh sách 11 cơ sở giáo dục đại học điều động tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) như sau: Đại học Đà Nẵng với tổng số 89 cán bộ, giảng viên; Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổng số 85 cán bộ, giảng viên; Trường Đại học Tây Nguyên tổng số 42 cán bộ, giảng viên; Trường Đại học Quảng Nam tổng số 9 cán bộ, giảng viên; Học viện Tài chính tổng số 8 cán bộ, giảng viên;…

Bên cạnh đó, các trường có tên trong danh sách có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; Không có người thân tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020; Không trong thời gian bị kỷ luật; Đã được tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi, in sao đề thi;…

Ngoài ra, các trường có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của trường tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ kiểm tra công tác in sao đề thi.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 2438/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2)

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2);

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động các đại học, học viện, trường đại học (gọi tắt là trường) làm nhiệm vụ kiểm tra công tác in sao đề thi, kiểm tra công tác coi thi và thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 (đợt 2) (có Danh sách đơn vị và số lượng cán bộ, giảng viên kèm theo).
Điều 2. Các trường có tên trong danh sách nêu tại Điều 1, có trách nhiệm:
a) Lập danh sách cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như sau:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;
- Không có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ) tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;
- Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi;
- Đã được tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi, công tác in sao đề thi; nghiệp vụ thanh tra công tác chấm thi;
Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ giảng viên trước khi lựa chọn, lập danh sách gửi về Bộ GDĐT.
d) Chịu trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của trường tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ kiểm tra công tác in sao đề thi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học trong danh sách nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; ,

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia;

- Thanh tra Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố có tên tại Điều 1;

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT;

Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

nhayĐiều chỉnh phân công một số đại học, học viện, trường đại học (gọi tắt là trường) làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 (đợt 2) tại một số sở giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2438/QĐ-BGDĐT theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 2472/QĐ-BGDĐT.nhay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                    _______________

 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐIỀU ĐỘNG THAM GIA CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
(ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số 2438/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT)

 

STT

Tên CSGD ĐH

Sở GDĐT

Số lượng

In sao1

Coi thi

Chấm thi2

Tổng số

Chính thức

Dự phòng

1

ĐH Đà Nẵng

Đà Nẵng

2

77

10

2

89

2

Trường ĐH Phạm Văn Đồng

Quảng Nam

1

74

10

0

85

3

Trường ĐH Tây Nguyên

Đăk Lăk

2

36

4

1

42

4

Trường ĐH Quảng Nam

Quảng Ngãi

1

6

2

0

9

5

Học viện Tài chính

Lạng Sơn

2

4

2

1

8

6

Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế

Quảng Trị

0

3

2

1

6

7

Học viện Báo chí tuyên truyền

Thái Bình

0

3

2

0

6

8

Trường ĐH Lâm nghiệp

Hòa Bình

0

2

2

0

5

9

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Bắc Giang

0

2

2

0

5

10

Trường ĐH Nông lâm - ĐH Huế

Thừa Thiên Huế

0

2

2

1

5

11

ĐH Quốc gia Hà Nội

Hà Nội

0

2

2

0

5

 

Tổng số

 

8

211

40

6

265

 

 

(Danh sách gồm có 11 cơ sở giáo dục đại học).

 

----------------------

1 Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia kiểm tra công tác in sao đề thi, kiểm tra công tác co gửi về Bộ GDĐT trước ngày 26/8/2020. Trong số 02 cán bộ, giảng viên của ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Tây Nguyên và Học viện Tài chính, có 01 cán bộ chính thức và 01 cán bộ dự phòng. Danh sách gửi về Bộ GDĐT cần ghi rõ cán bộ chính thức và dự phòng.

2 Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia thanh tra công tác chấm thi đã được Bộ GDĐT tập huấn nghiệp vụ thanh tra công tác chấm thi. Trong số 02 cán bộ của ĐH Đà Nẵng: 01 cán bộ làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi của Sở GDĐT Đà Nẵng; 01 cán bộ làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi của Sở GDĐT Quảng Ngãi. 01 cán bộ của Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi của Sở GDĐT Quảng Nam.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi