Nghị định 32-CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 32-CP NGÀY 4-4-1994

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 6395-TCCB ngày 13-10-1993) và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Thành lập Đại học Đà Nẵng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, cơ sở Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng, trường cao đẳng sư phạm Đà Nẵng và trường Công nhân kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi.
Điều 2. - Đại học Đà Nẵng là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học khu vực và đa ngành. Đại học Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. - Đại học Đà Nẵng có các nhiệm vụ chính sau:
1. Đào tạo cán bộ các ngành khoa học và công nghệ với các trình độ đại học, sau đại học và các cấp thấp hơn.
2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với giảng dạy, đào tạo, thông tin khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.
3. Hỗ trợ về đào tạo cho các trường khác trong khu vực.
Điều 4. - Cơ cấu tổ chức của Đại học Đà Nẵng gồm có:
A. Các tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học:
1. Trường Đại học đại cương.
2. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
3. Trường Đại học Kỹ thuật.
4. Trường Đại học Sư phạm.
5. Trường Cao Đẳng công nghệ.
6. Các trung tâm nghiên cứu khoa học (do Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo quyết định thành lập).
B. Các đơn vị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học:
1. Thư viện.
2. Trung tâm máy tính.
C. Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc (do Giám đốc quyết định sau khi được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Điều 5. - Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Hiệu trưởng các trường Đại học và Giám đốc các Trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc Đại học Đà Nẵng do Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Đại học Đà Nẵng có Hội đồng khoa học và đào tạo làm chức năng tư vấn cho Giám đốc. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng này.
Điều 6. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ xây dựng, Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cải tạo các cơ sở cũ và xây dựng cơ sở mới cho Đại học Đà Nẵng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Điều 7. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quyết định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
Điều 8. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Thuộc tính văn bản
Nghị định 32-CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 32-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 04/04/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 32-CP NGàY 4-4-1994

Về VIệC THàNH LậP ĐạI HọC Đà NẵNG.

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 6395-TCCB ngày 13-10-1993) và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHị địNH:

 

Điều 1. - Thành lập Đại học Đà Nẵng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, cơ sở Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng, trường cao đẳng sư phạm Đà Nẵng và trường Công nhân kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi.

 

Điều 2. - Đại học Đà Nẵng là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học khu vực và đa ngành. Đại học Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

Điều 3. - Đại học Đà Nẵng có các nhiệm vụ chính sau:

1. Đào tạo cán bộ các ngành khoa học và công nghệ với các trình độ đại học, sau đại học và các cấp thấp hơn.

2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với giảng dạy, đào tạo, thông tin khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

3. Hỗ trợ về đào tạo cho các trường khác trong khu vực.

 

Điều 4. - Cơ cấu tổ chức của Đại học Đà Nẵng gồm có:

A. Các tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1. Trường Đại học đại cương.

2. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

3. Trường Đại học Kỹ thuật.

4. Trường Đại học Sư phạm.

5. Trường Cao Đẳng công nghệ.

6. Các trung tâm nghiên cứu khoa học (do Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo quyết định thành lập).

B. Các đơn vị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1. Thư viện.

2. Trung tâm máy tính.

C. Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc (do Giám đốc quyết định sau khi được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

Điều 5. - Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Hiệu trưởng các trường Đại học và Giám đốc các Trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc Đại học Đà Nẵng do Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Đại học Đà Nẵng có Hội đồng khoa học và đào tạo làm chức năng tư vấn cho Giám đốc. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng này.

 

Điều 6. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ xây dựng, Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cải tạo các cơ sở cũ và xây dựng cơ sở mới cho Đại học Đà Nẵng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Điều 7. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quyết định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 8. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
Văn bản tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!