Nghị định 29-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 29-CP NGàY 30-3-1994 Về NHIệM Vụ, QUYềN

HạN Và Tổ CHứC Bộ MáY CủA Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO.

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHị địNH:

 

Điều 1. - Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục trong cả nước bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục Đại học, giáo dục thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Điều 2. - Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ và các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ quyết định mạng lưới trường lớp, danh mục ngành nghề đào tạo của các trường, các cơ sở đào tạo đại học (sau đây gọi chung là trường đại học).

2. Ban hành các quy định về danh mục ngành nghề đạo tạo của các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, về việc thành lập hoặc giải thể các trường lớp mẫu giáo, phổ thông các cấp, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo của các cấp học.

3. Xét duyệt và cho phép phát hành các loại sách giáo khoa và các ấn phẩm phục vụ giáo dục và đào tạo.

4. Quy định về tuyển sinh, quản lý học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh (bao gồm cả lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam) học ở các trường trong nước và được gửi đi đào tạo ở nước ngoài.

5. Quy định tiêu chuẩn đánh giá kết quả về giáo dục và đào tạo, thể lệ cấp phát, thu hồi các văn bằng, chứng chỉ về trình độ giáo dục và đào tạo.

6. Quy định tiêu chuẩn định mức về trang bị, cách sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị của các trường học; nghiên cứu thiết kế mẫu trường, lớp và đồ dùng dạy học.

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các tiêu chuẩn, định mức về giáo viên mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, đại học.

8. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục - đào tạo, các quy chế chuyên môn nghiệp vụ của các loại hình trường, lớp.

9. Tổ chức quản lý thống nhất việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên các cấp học theo mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo cho các loại hình trường, lớp quốc lập, bán công, dân lập, tư thục.

10. Trình Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và quyết định thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các trường đại học.

11. Thực hiện chức năng thanh tra giáo dục trong cả nước.

 

Điều 3. - Tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm có:

1. Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

1. Vụ kế hoạch và Tài chính.

2. Vụ Tổ chức - Cán bộ.

3. Vụ quan hệ quốc tế.

4. Vụ Khoa học Công nghệ.

5. Vụ giáo dục mầm non.

6. Vụ tiểu học.

7. Vụ Trung học phổ thông.

8. Vụ Trung học Chuyên nghiệp và dạy nghề.

9. Vụ đại học.

10. Vụ sau đại học.

11. Vụ giáo dục thường xuyên.

12. Vụ công tác Chính trị.

13. Vụ giáo viên.

14. Vụ giáo dục thể chất.

15. Vụ giáo dục Quốc phòng.

16. Thanh tra giáo dục.

17. Văn phòng.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ:

1. Viện Khoa học giáo dục

2. Viện nghiên cứu phát triển giáo dục.

- Đối với các trường đại học và cao đẳng trực thuộc Bộ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm cùng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nghiên cứu sắp xếp lại trình Thủ tướng Chính phủ quyết định từng trường hợp cụ thể.

- Các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sau khi thoả thuận với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3. Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ được tổ chức và hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị trực thuộc Bộ nói trên.

 

Điều 4. - Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành, bãi bỏ Nghị định số 418-HĐBT ngày 7-12-1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

 

Điều 5. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

thuộc tính Nghị định 29-CP

Nghị định 29-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:29-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:30/03/1994Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 29-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 29-CP
Hanoi, March 30, 1994
 DECREE
ON DUTIES, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
THE GOVERNMENT
- Pursuant to the Law on Organization of the Government dated September30, 1992 ;
- Pursuant to Government Decree No.15-CP dated March 2, 1993 on duties, powers and responsibilities for exercising State management of the Ministries and Ministerial-level Offices ;
- In consideration of the proposal of the Minister of Education and Training and the Minister-Head of the Government Committee on Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1. The Ministry of Education and Training is a Government agency which exercises State management over activities relating to education in the whole country, including pre-school education, general education, vocational education, tertiary education and continued education for the purposes of improving the people's knowledge, training of personnel, fostering talents, meeting the requirements for national construction and defense.
Article 2. The Ministry of Education and Training is responsible for executing the duties, powers and State management responsibilities as a Ministry or Ministerial-level Office as stipulated in Decree No.15-CP dated March 2, 1993 by the Government. They are :
1. Submitting proposals to the Government for decision on school network lists of vocations to be given training at schools and other institutes for post-graduates (hereinafter referred to as university).
2. Promulgating regulations in respect of the lists of vocations to be given training at professional and vocational schools, the establishment or dissolution of kindergartens general schools at all levels and vocational secondary schools ; as well as the targets, curriculums, contents and methods for education and training at all levels.
3. Reviewing and giving permission for publishing all kinds of textbooks and printed matters for education and training.
4. Providing regulations on enrolments, management of pupils, students and post-graduates (including foreign students studying in Vietnam) for study at schools in Vietnam and for overseas training after selection.
5. Stipulating criteria for evaluation of educational and training results, as well as procedures for issuance and withdrawal of diplomas and other academic records.
6. Stipulating norms for school equipment and facilities, the use and maintenance of the same; studying and designing models for schools, classrooms and teaching aids.
7. Coordinating with the relevant offices in preparing standards and norms and criteria applicable to teachers at kindergartens, primary and secondary schools, vocational secondary schools and universities.
8. Directing and supervising the implementation of educational targets, curriculums, contents and plans for education and training, and regulations specified professionally for different categories of school.
9. Exercising uniform management over activities relating to training, refresher training and use of the teaching staff at all grades in accordance with the educational targets, curriculums and contents of training for different types of schools, such as public, semi-public and private schools.
10. Submitting to the Government for promulgation of Regulations on organization of and decision on the establishment of, merger with or dissolution of universities.
11. Providing nation-wide inspection of the educational service.
Article 3. The organizational structure of the Ministry of Education and Training is composed of :
1. Bodies assisting the Minister in exercising State management :
1. The Department for Planning and Finance ;
2. The Department for Organization-Personnel ;
3. The Department for International Relations ;
4. The Department for Science and Technology ;
5. The Department for Pre-school Education ;
6. The Department for Primary Education ;
7. The Department for Secondary Education ;
8. The Department for Vocational Secondary Education ;
9. The Department for University Education ;
10. The Department for Post-graduate Education ;
11. The Department for Continued Education ;
12. The Department for Political Works ;
13. The Department for Teachers ;
14. The Department for Education for Constitution ;
15. The Department for Education for National Defense ;
16. The Inspection Board ;
17. The Ministry's Office.
2/ Non-profit bodies under the Ministry's management :
1. The Scientific Institute for Education ;
2. The Research Institute for Educational Development.
- Regarding the universities and colleges which are belonged to the Ministry, the Minister of Education and Training shall be responsible to coordinate with the Minister-Head of the Government Committee on Organization and Personnel inre-arranging for submission to the Government to determine for each specific case.
- Other non-profit units under the Ministry, shall be subject to decision by the Minister of Education and Training after having agreed with the Minister-Head of the Government Committee Organization and Personnel .
3. All enterprises under the Ministry, shall be organized and operated in accordance with the relevant stipulations of the Government.
The specific duties and powers of the said enterprises, shall be determined by the Minister of Education and Training.
Article 4. This Decree comes into force as from the date of its promulgation. Decree No.418-HDBT dated December 7, 1990 by the Council of Ministers stipulating the functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training and other previous stipulations which are in contrary to this Decree, shall be annulled.
Article 5. The Minister of Education and Training, other Ministers, the Heads of the Ministerial-level Agencies and other offices under the Government and the Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-ruled cities are responsible for the implementation of this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 29-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi