Quyết định 208/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 208/2005/QĐ-TTG
NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2005 - 2006 như Phụ lục kèm theo.

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:

- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt trong Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này.

Những công ty nhà nước không cổ phần hoá được thì chủ động chuyển sang các hình thức: bán, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

 

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong thực hiện phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI
ĐẾN NĂM 2005 - 2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/2005/QĐ-TTg
ngày 23 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên doanh nghiệp

Hình thức sắp xếp theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 10/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Nay điều chỉnh

Thời gian thực hiện

1

Đoạn Quản lý đường bộ Cao Bằng

Đơn vị sự nghiệp có thu

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối

2005

2

Công ty Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Bằng

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần

2005

3

Công ty Tư vấn xây dựng Cao Bằng

 

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần

2005

4

Công ty Khảo sát thiết kế xây dựng Cao Bằng

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần

2005

5

Công ty Mía đường Cao Bằng

Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần

2005

6

Công ty Thương nghiệp Hạ Lang

Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối

2006

7

Công ty Cấp nước Cao Bằng

Cổ phần hoá Nhà nước giữ cổ phần chi phối

Chuyển thành Công ty TNHH 1 thành viên

2006

8

Công ty Môi trường đô thị Cao Bằng

Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn

Chuyển thành Công ty TNHH 1 thành viên

2006

9

Công ty Điện ảnh văn hoá phẩm Cao Bằng

Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn

Đơn vị sự nghiệp có thu

2006

 

 

thuộc tính Quyết định 208/2005/QĐ-TTg

Quyết định 208/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:208/2005/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:23/08/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước - Theo Quyết định số 208/2005/QĐ-TTg ban hành ngày 23/8/2005 về việc phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ quyết định: Công ty Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Bằng, Công ty Tư vấn xây dựng Cao Bằng, Công ty Khảo sát thiết kế xây dựng Cao Bằng, Công ty Mía đường Cao Bằng... điều chỉnh thành cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần (quy định trước đây là: Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối)... Quyết định này, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định208/2005/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 208/2005/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi