Quyết định 1767/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thuỷ nội địa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------
Số: 1767/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
CHUYỂN CÔNG TY MẸ - CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THÀNH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa (Tờ trình số 272/TCHC ngày 14/6/2010); Phương án chuyển Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 22/6/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa (có trụ sở chính tại Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình; tài khoản số 48310000001012 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
1. Tên gọi và trụ sở chính:
- Tên gọi bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa.
- Tên gọi ngắn gọn: Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa.
- Tên giao dịch quốc tế: TRANSPORTATION AND UNLOAD OF INLAND WATERWAY COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: TRANCINWA
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
2. Vốn điều lệ: Tạm tính tại thời điểm 31/12/2009 là 45.430.138.649 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, một trăm ba mươi tám nghìn, sáu trăm bốn mươi chín đồng).
Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính:
- Vận tải hành khách đường bộ;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;
- Vận tải đường thủy nội địa (hành khách, hàng hóa).
- Bốc xếp hàng hóa;
- Kho bãi và lưu trữ hàng hóa;
- Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;
- Chuẩn bị mặt hàng;
- Khảo sát, thiết kế kết cấu công trình dân dụng, thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ, cầu đường, phương tiện thủy;
- Sản xuất sản phẩm kim loại;
- Sản xuất thân xe có động cơ, rơ mooc và bán rơ mooc;
- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ;
- Đóng tàu và cấu kiện nổi;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải, mô tô, xe máy, xe có động cơ;
- Xây dựng công trình công ích;
- Hoạt động dịch vụ đại lý vận tải, vệ sinh môi trường đường thủy, cứu hộ, cứu nạn, chống va trôi, trục vớt tàu, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, nạo vét luồng lạch, sông ngòi, thanh thải chướng ngại vật;
- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động;
- Mua, bán ô tô, xe máy, nông sản, sắt thép, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, phân bón, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
- Đại lý bảo hiểm;
- Dạy nghề ngắn hạn;
- Chế biến, kinh doanh mua bán than.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động
1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Điều 4. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải.
Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ - Công ty vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Điều 6. Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa có trách nhiệm:
- Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.
- Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Trường ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính; LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, TC, TCCB (Thm).
BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi