Nghị định 25/CP của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị định số 28/CP ngày 7/5/96 về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 25/CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1997 SỬA ĐỔI
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/CP NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1996 VỀ CHUYỂN MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thúc đẩy thực hiện Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời tăng thêm quyền hạn, trách nhiệm của các Bộ, Ngành và địa phương trong lĩnh vực cổ phần hoá;

Theo đề nghị Bộ truởng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1- Sửa lại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ về chuyển một số Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần như sau:

"1. Đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước (gồm vốn Ngân sách cấp, vốn có nguồn gốc từ Ngân sách và vốn do Doanh nghiệp tự tích luỹ) trên 10 tỷ đồng, các Bộ truởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phưong án cổ phần hoá gửi về Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đối với những Doanh nghiệp có vốn Nhà nước từ mười (10) tỷ đồng trở xuống, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Cổ phần hoá trên cơ sở Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ và hướng dẫn, kiểm tra của các Bộ, ngành có liên quan. Các văn bản về cổ phần hoá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi về Văn phòng Chính phủ (Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi".

 

Điều 2.- Sửa lại Điều 19 của Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 như sau:

"Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá có trách nhiệm phân công tổ chức thực hiện và ban hành Quy trình tiến hành Cổ phần hoá, trực tiếp cùng các Bộ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hội đồng quản trị Tổng Công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tổ chức thực hiện ở những Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 10 tỷ đồng và các Doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty nói trên".

 

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 25/CP của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị định số 28/CP ngày 7/5/96 về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 25/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/03/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 25-CP
Hanoi, March 26, 1997

 
DECREE
AMENDING A NUMBER OF ARTICLES OF DECREE No.28-CP OF MAY 7, 1996 ON THE TRANSFORMATION OF A NUMBER OF STATE ENTERPRISES INTO JOINT-STOCK COMPANIES
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
To promote the equitization of State enterprises and at the same time to enhance powers and responsibilities of the ministries, branches and localities in the field of equitization;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Central Steering Committee for Equitization,
DECREES
Article 1.- To amend Items 1 and 2 of Article 14 of Decree No.28-CP of May 7, 1996 of the Government on the transformation of a number of State enterprises into joint-stock companies into the following:
"1. For enterprises with State capital (including budgetary allocations, budget-derived capital and the self-procured capital) of more than ten (10) billion VND, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People�s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall work out equitization plans and send them to the Central Steering Committee for Equitization for submission to the Prime Minister for approval.
2. For enterprises with State capital of ten (10) billion VND or less, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall organize the equitization on the basis of Decree No.28-CP of May 7, 1996 of the Government, guide and inspect the related ministries and branches therein. Legal documents relating to the equitization issued by the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the provinces and cities directly under the Central Government must be sent to the Office of the Government (the Central Steering Committee for the Renewal of Enterprises), the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment for monitoring.
Article 2.- To amend Article 19 of Decree No.28-CP of May 7, 1996 in to the following:
" The Central Steering Committee for Equitization shall have to assign tasks, organize the implementation and issue procedures for equitization. It shall, together with the ministries, provinces and cities directly under the Central Government and the Managing Boards of the State Corporations established under the Prime Minister’s decision, directly organize the implementation at enterprises with State capital of more than ten (10) billion VND and at the member enterprises of the above-mentioned corporations".
Article 3.- This Decree takes effect from the date of its signing. The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Chairman of the Central Steering Committee for Equitization shall have to organize the implementation of this Decree.
 
 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT FOR THE PRIME MINISTER DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai
 
 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!