Bản tin Văn bản mới số 37.2018

SỐ 37 (900) - THÁNG 09/2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

1

27/2018/TT-BCT

Thông tư 27/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

 

Bỏ quy định cấp phép nhập khẩu tự động với xe phân khối lớn

Trang 2

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

2

124/2018/NĐ-CP

Nghị định 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

 

Đơn giản hóa nhiều thủ tục về trọng tài thương mại

Trang 2

3

25/2018/TT-BCT

Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện

 

Hướng dẫn mới về tính giá điện cho người thuê nhà

Trang 2

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

4

1205/QĐ-TTg

Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 

Tăng mức cho vay xây công trình nước sạch lên 10 triệu đồng

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

5

23/2018/TT-BYT

Thông tư 23/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

 

Hướng xử lý với thực phẩm không an toàn bị thu hồi

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

6


7

127/2018/NĐ-CP


17/2018/TT-BGDĐT

Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục


Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

 

Các cấp phổ thông tiến tới học 2 buổi/ngày

Tiêu chuẩn công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Trang 3


Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

89

111/KH-VKSTC28/CT-TTg

Kế hoạch 111/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2018-2021

Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

 

Từ 2019 - 2021, ngành kiểm sát không tuyển thêm biên chế

100% cán bộ sẽ được bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Trang 4


Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

10

126/2018/NĐ-CP

Nghị định 126/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

 

 

Các hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

11

07-QĐi/TW

Quy định 07-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm

 

Bao che vi phạm của cấp dưới, tổ chức Đảng bị khiển trách

Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

12

123/2018/NĐ-CP

Nghị định 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

 

Yêu cầu mới với địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm

Trang 5

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

13

122/2018/NĐ-CP

Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

 

Tiêu chuẩn Gia đình văn hóa: Các thành viên đều tham gia BHYT

Trang 5

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Xuất nhập khẩu:

BỎ QUY ĐỊNH CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG VỚI XE PHÂN KHỐI LỚN

Ngày 19/09/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 27/2018/TT-BCT về việc bãi bỏ quy định cấp Giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên.

Theo đó, Thông tư 06/2007/TT-BTM hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên và Điều 3 Thông tư 10/2011/TT-BCT sẽ bị bãi bỏ từ ngày 05/11/2018.

Trước đây, Thông tư 06/2007/TT-BTM quy định việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn được thực hiện

theo Giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Thương mại và cấm nhập khẩu các loại mô tô đã qua sử dụng.

Nay, thủ tục nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên được thực hiện tại cơ quan hải quan theo các quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/11/2018.
Ü Thương mại:


ĐƠN GIẢN HÓA NHIỀU THỦ TỤC VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại được Chính phủ ban hành ngày 19/09/2018.

Nghị định này đã đơn giản hóa một số thủ tục về trọng tài thương mại theo hướng bãi bỏ một số thành phần hồ sơ nhất định. Cụ thể:

- Trong hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, bỏ yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở hoạt động của Trung tâm trọng tài.

- Trong hồ sơ đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài, bỏ yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh.

- Trong hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước  ngoài ở Việt Nam, bỏ yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của Tổ chức trọng tài nước ngoài; Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài; Danh sách trọng tài viên, nhân viên dự kiến…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19/09/2018.

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ TÍNH GIÁ ĐIỆN CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.

Thông tư mới hướng dẫn về cách tính giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà (không phải một gia đình) như sau:

- Nếu thuê nhà có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện người thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà);

- Nếu thuê nhà có hợp đồng thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3: Từ 101 - 200kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Nếu kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì chủ nhà được cấp định mức sử dụng điện theo nguyên tắc cứ 04 người được tính là 01 hộ sử dụng điện. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức.

Thông tư này được Bộ Công Thương ban hành ngày 12/09/2018, có hiệu lực từ ngày 26/10/2018.

Ü Tài nguyên-Môi trường:


TĂNG MỨC CHO VAY XÂY CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH LÊN 10 TRIỆU ĐỒNG

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1205/QĐ-TTg ngày 19/09/2018 quy định về việc điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Cụ thể, theo Quyết định này, hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc có nhưng chưa đạt chuẩn, chưa đảm bảo vệ sinh và không nợ vốn vay Nhà nước sẽ được tạo điều kiện vay tối đa 10 triệu đồng/hộ để xây dựng mới, cải tạo công trình vệ sinh,

hệ thống nước sạch sinh hoạt thay vì 6 triệu đồng/hộ như quy định tại Quyết định 18/2014/QĐ-TTg trước đây.

Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội được giao thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ 25/09/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe:


HƯỚNG XỬ LÝ VỚI THỰC PHẨM KHÔNG AN TOÀN BỊ THU HỒI

Bộ Y tế đã ra Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ này.

Cụ thể, sau khi bị thu hồi, những thực phẩm không đảm bảo an toàn sẽ được xử lý theo một trong các hình thức:

- Khắc phục lỗi ghi nhãn: Áp dụng đối với sản phẩm vi phạm về ghi nhãn so với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm;

- Chuyển mục đích sử dụng: Áp dụng đối với sản phẩm vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng không sử dụng được trong thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác;

- Tái xuất: Áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng;

- Tiêu hủy: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất.

Thông tư này được ban hành ngày 14/09/2018, có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:


CÁC CẤP PHỔ THÔNG TIẾN TỚI HỌC 2 BUỔI/NGÀY

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/09/2018 quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.

Cụ thể, Chính phủ giao Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, UBND cấp huyện bảo đảm đủ biên chế công chức quản lý giáo dục, đủ số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, tiến tới tổ chức học 02 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông.

Chính phủ cũng nhấn mạnh, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cho phép thành lập, quyết định sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Đồng thời, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức đăng ký, huy động tối đa người trong độ tuổi đi học bảo đảm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

 

Ngày 22/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Theo đó, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia khi có ít nhất một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình tiểu học và đáp ứng các tiêu chuẩn về tổ chức và quản lý nhà trường, về cán bộ, giáo viên và học sinh, về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, về hoạt động và kết quả giáo dục… Cụ thể như:

- Có hòm thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh;

- Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực và vi phạm pháp luật về bình đẳng giới;

- 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và ít nhất 95% giáo viên chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên;

- Đủ mỗi lớp một phòng học riêng, bàn ghế học sinh đúng tiêu chuẩn và đủ chỗ ngồi cho học sinh;

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 70%; tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 65%...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:


TỪ 2019 - 2021, NGÀNH KIỂM SÁT KHÔNG TUYỂN THÊM BIÊN CHẾ

Ngày 19/09/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch 111/KH-VKSTC thực hiện tinh giản biên chế trong ngành kiểm sát nhân dân từ năm 2018 - 2021.

Với mục tiêu giảm 10% biên chế vào năm 2021 theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Chính phủ, ngành kiểm sát dự kiến sẽ thực hiện tinh giản biên chế với 1.586 người. Đến năm 2021, tổng số biên chế của ngành kiểm sát đạt 14.274 người.

Tuy nhiên, theo tính toán của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đến năm 2021 mới chỉ giảm được 1.238/1.586 biên chế (đạt 7,8%). Như vậy, để đạt mục tiêu giảm 10% biên chế theo Nghị quyết 39, từ năm 2019 đến năm 2021, ngành kiểm sát không tuyển thêm biên chế (trừ các khóa do Đại học Kiểm sát tuyển sinh và một số trường hợp đặc biệt do lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định).

100% CÁN BỘ SẼ ĐƯỢC BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM

Ngày 18/09/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ thị nêu rõ, hiện nay vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng, còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước khi bổ nhiệm chức vụ, lãnh đạo…

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý:

- Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với

nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định;

- Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2018.

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Ngày 20/09/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2018/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định chỉ rõ, các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật: Triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thi sáng tác nghệ thuật, tổ chức trại sáng tác, liên hoan, lễ hội, sự kiện nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm; hội nghị, hội thảo, tham vấn, tọa đàm, diễn thuyết, câu lạc bộ, đào tạo về văn hóa nghệ thuật.

Các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có các quyền như: Thuê nhà, đất để làm trụ sở và phương tiện, thiết bị để phục vụ hoạt động và sinh hoạt; Tuyển dụng lao động là công dân Việt Nam và công dân

nước thứ ba; Mở tài khoản bằng ngoại tệ và bằng tiền Việt Nam tại ngân hàng thương mại…

Nghĩa vụ của các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: Không bảo lãnh, xin thị thực cho các đối tượng không phục vụ các hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Thông báo tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh và nơi dự kiến tổ chức các hoạt động về nội dung và thời hạn ủy quyền cho chi nhánh...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/09/2018.

Ü Hành chính:

BAO CHE VI PHẠM CỦA CẤP DƯỚI, TỔ CHỨC ĐẢNG BỊ KHIỂN TRÁCH

 

Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm đã được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 28/08/2018.

Quy định này đặt ra một số hình thức kỷ luật đối với các lỗi vi phạm của các tổ chức Đảng như:

- Khiển trách với tổ chức Đảng không giữ vững vai trò lãnh đạo, để nội bộ mất đoàn kết, giảm sút ý chí chiến đấu hoặc để cá nhân lợi dụng thâu tóm, thao túng dẫn đến có những quyết định sai trái nhưng gây hậu quả ít nghiêm trọng;

- Cảnh cáo đối với tổ chức Đảng báo cáo sai sự thật, bao che khuyết điểm, vi phạm của cấp dưới; Không xử lý kịp thời Đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm dẫn đến Đảng viên đó vi phạm;

- Giải tán đối với tổ chức Đảng cố ý không tổ chức sinh hoạt Đảng trong 03 kỳ liên tiếp mà không có lý do chính đáng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Cũng theo Quy định này, thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức Đảng là 05 năm đối với vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hình thức cảnh cáo; với vi phạm đến mức giải tán, không áp dụng thời hiệu.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:


YÊU CẦU MỚI VỚI ĐỊA ĐIỂM GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM

Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đã được Chính phủ ban hành ngày 17/09/2018.

Theo Nghị định mới, địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải có khoảng cách an toàn với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường quốc lộ, sông suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt, trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm;

- Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định cũng bỏ quy định chủ cơ sở, người trực tiếp giết mổ, sơ chế phải có Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu về sức khỏe; Cơ sở phải có nước sử dụng cho giết mổ, sơ chế đáp ứng các quy định kỹ thuật tại QCVN 01:2009/BYT và có hệ thống thoát nước thải chảy từ khu vực yêu cầu vệ sinh cao…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17/09/2018.

Ü Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật:


TIÊU CHUẨN GIA ĐÌNH VĂN HÓA: CÁC THÀNH VIÊN ĐỀU THAM GIA BHYT

Ngày 17/09/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”…

Theo Nghị định này, gia đình được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa khi đáp ứng một số tiêu chuẩn như:

- Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định;

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng (hôn nhân tự nguyện, một vợ, một chồng…);

- Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe;

- Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng;

- Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội…

Nghị định cũng chỉ rõ, sẽ không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa đối với trường hợp gia đình có thành viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt hành chính; Không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/11/2018.

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.