Bản tin Văn bản mới số 34.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 1

138/2018/TT-BQP

Thông tư 138/2018/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

* Tăng trợ cấp hàng tháng với quân nhân xuất ngũ thêm 6,92%

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

 2

20/2018/TT-NHNN

Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán

 

* Ngân hàng phải báo cáo việc vận hành hệ thống thanh toán định kỳ

Trang 2

 3

1076/QĐ-TTg

Quyết định 1076/QĐ-TTg về việc giao bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018 (kinh phí sự nghiệp)

 

* Bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT 2018

Trang 2

 4

19/2018/TT-NHNN

Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

 

* Được dùng Nhân dân tệ để thanh toán ở biên giới Việt - Trung

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 5

2503/QĐ-TCHQ

Quyết định 2503/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ

 

* Quy trình giải quyết hồ sơ miễn thuế theo Điều ước quốc tế

Trang 3

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

 6

1077/QĐ-TTg

Quyết định 1077/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

 

* Hà Giang phấn đấu đạt đô thị loại II vào năm 2030

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 7

1925/QĐ-BGTVT

Quyết định 1925/QĐ-BGTVT duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

* Điều chỉnh quy hoạch sân bay Phan Thiết

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 8

21/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

 

* Bỏ giới hạn tuổi với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trang 4

 9

3712/BGDĐT-CSVC

Công văn 3712/BGDĐT-CSVC hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

 

* Xã có 2 - 3 trường tiểu học được sáp nhập thành một trường

Trang 4

 10

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

 

* Ban hành Chuẩn giáo viên phổ thông mới

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

 11

110/2018/NĐ-CP

Nghị định 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

 

* Cán bộ, công chức không được dùng xe công đi lễ hội

Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 12

109/2018/NĐ-CP

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

 

* Nhiều hỗ trợ cho hộ gia đình sản xuất sản phẩm hữu cơ

Trang 5

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

TĂNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG VỚI QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ THÊM 6,92%

Thông tư 138/2018/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đã được Bộ Quốc phòng ban hành ngày 28/08/2018.

Thông tư nêu rõ, từ ngày 01/07/2018, mức trợ cấp hàng tháng với các đối tượng nêu trên được tăng thêm 6,92% trên mức trợ cấp của tháng 6. Cụ thể, mức trợ cấp mới như sau:

- Thời gian công tác từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp là 1,764 triệu đồng/tháng;
 

 

- Thời gian công tác từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp là 1,844 triệu đồng/tháng;

- Thời gian công tác từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp là 1,925 triệu đồng/tháng;

- Thời gian công tác từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp là 2,005 triệu đồng/tháng;

- Thời gian công tác từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp là 2,085 triệu đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/10/2018.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

NGÂN HÀNG PHẢI BÁO CÁO VIỆC VẬN HÀNH HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

Ngày 30/08/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán.

Theo Thông tư này, ngân hàng phải báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm, báo cáo năm về tình hình vận hành hệ thống thanh toán quan trọng (bao gồm: Tình hình hoạt động hệ thống thanh toán; Tình hình thành viên tham gia hệ thống; Tình hình nâng cao hệ thống, những thay đổi cơ bản về tính năng của hệ thống, quy trình, thủ tục nội bộ của hệ thống).

 

Việc báo cáo được thực hiện theo phương thức báo cáo điện tử (file); báo cáo bằng văn bản (giấy) chỉ được thực hiện trong trường hợp không thực hiện được báo cáo bằng phương thức điện tử và phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của tổ chức báo cáo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
 

BỔ SUNG DỰ TOÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CNTT 2018

Ngày 29/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1076/QĐ-TTg về việc giao bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin (CNTT) năm 2018 (kinh phí sự nghiệp).

Theo đó, bổ sung 67 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin của ngân sách Trung ương năm 2018 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu CNTT năm 2018. Cụ thể Chính phủ giao cho:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: 21,4 tỷ đồng; trong đó:

+ Bộ Công Thương: 1 tỷ đồng;

 

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo: 400 triệu đồng;

+ Bộ Giao thông Vận tải: 1 tỷ đồng;

+ Bộ Khoa học và Công nghệ: 500 triệu đồng;

+ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: 1 tỷ đồng…

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 45,6 tỷ đồng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

ĐƯỢC DÙNG NHÂN DÂN TỆ ĐỂ THANH TOÁN Ở BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG

Việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn tại Thông tư 19/2018/TT-NHNN ngày 28/08/2018.

Theo Thông tư này, đồng tiền thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc của thương nhân là ngoại tệ tự do chuyển đổi, đồng Việt Nam (VND) hoặc Nhân dân tệ (CNY).

Phương thức thanh toán bao gồm thanh toán qua ngân hàng, bằng VND hoặc CNY tiền mặt.

 

 

Thương nhân Việt Nam được thu VND tiền mặt hoặc CNY tiền mặt từ việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới và nộp vào tài khoản thanh toán mở tại chi nhánh ngân hàng biên giới.

Trong đó, nguồn thu tiền mặt từ mỗi hợp đồng này chỉ được nộp vào 01 tài khoản thanh toán (bằng VND hoặc CNY) mở tại chi nhánh ngân hàng biên giới.

Khi nộp tiền mặt vào tài khoản, thương nhân phải xuất trình chứng từ và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ đó.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/10/2018.
 

Ü Xuất nhập khẩu:

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ MIỄN THUẾ THEO ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế, Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ tại Quyết định 2503/QĐ-TCHQ.

Quy trình giải quyết hồ sơ miễn thuế tại Tổng cục Hải quan như sau:

- Bước 1: Tiếp nhận, phân công xử lý hồ sơ miễn thuế

Công chức hải quan tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, ghi nhận số lượng tài liệu có trong hồ sơ, đóng dấu công văn đến, ghi rõ thời gian nhận hồ sơ vào sổ công văn. Lãnh đạo phòng Chính sách thuế thuộc Cục Thuế xuất nhập khẩu phân công công chức hải quan xử lý hồ sơ.

- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ miễn thuế

+ Kiểm tra sơ bộ và xử lý sau kiểm tra sơ bộ;
 

 

+ Kiểm tra chi tiết và xử lý sau kiểm tra chi tiết.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ trong trường hợp Điều ước quốc tế hoặc Thỏa thuận không quy định chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế

+ Xin ý kiến Bộ Ngoại giao về chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế;

+ Căn cứ ý kiến của Bộ Ngoại giao, công chức hải quan tiến hành xin ý kiến cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc thông báo không đồng ý miễn thuế đối với chủng loại, định lượng hàng hóa đó hoặc báo cáo Thủ tướng quyết định chủng loại, định lượng hàng hóa.

- Bước 4: Thông báo kết quả xử lý cho người đề nghị miễn thuế.

Quyết định này được ban hành ngày 23/08/2018 và có hiệu lực từ ngày ký.
 

Ü Xây dựng:

HÀ GIANG PHẤN ĐẤU ĐẠT ĐÔ THỊ LOẠI II VÀO NĂM 2030

Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/08/2018 tại Quyết định 1077/QĐ-TTg. Tại Quyết định, Thủ tướng định hướng phát triển đô thị Hà Giang theo các tiêu chí đô thị loại II đến năm 2030, đô thị xanh với các giá trị về hệ sinh thái, gìn giữ bản sắc, văn hóa truyền thống đô thị.

Nội dung quy hoạch tập trung đánh giá những tác động tới thực trạng phát triển đô thị Hà Giang. Từ đó, phân tích đánh giá tổng hợp, xác định các vấn đề hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân, ảnh hưởng, những vấn đề thách thức cũng như thuận lợi và cơ hội phát triển đô thị.
 

 

Bên cạnh đó, Quy hoạch chung đô thị Hà Giang cũng hướng tới phát triển không gian và quy hoạch sử dụng đất, thiết kế đô thị, định hướng hạ tầng kỹ thuật và cũng ưu tiên dự án đầu tư, dự án trọng điểm tạo động lực phát triển đô thị đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Hà Giang và các Bộ, ngành phối hợp trong quá trình lập, thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
 

Ü Giao thông:

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SÂN BAY PHAN THIẾT

Ngày 29/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1925/QĐ-BGTVT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Cảng hàng không Phan Thiết được quy hoạch với chức năng là cảng hàng không nội địa có hoạt động bay quốc tế với công suất 02 triệu hành khách/năm; có 06 vị trí máy bay.

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, chuẩn bị các thủ tục và thực hiện đầu tư; giai đoạn định hướng đến
 

 

năm 2030, duy trì, sửa chữa đảm bảo khai thác có hiệu quả.

Riêng khu nhà ga hành khách, giai đoạn đến năm 2020, chuẩn bị, xây dựng nhà ga, 01 cao trình đáp ứng công suất 02 triệu hành khách/năm (tương đương 800 hành khách/giờ cao điểm). Dự trữ đất phía Nam của nhà ga để có thể xây dựng thêm 01 nhà ga hành khách giai đoạn sau năm 2030.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

BỎ GIỚI HẠN TUỔI VỚI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Cụ thể, từ ngày 10/10/2018, giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học không cần phải đáp ứng điều kiện “không quá 65 tuổi” như trước, mà chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn như:

- Có thân nhân tốt;

- Có năng lực quản lý;

- Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 đối với giám đốc ngoại ngữ;

 

- Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với giám đốc trung tâm tin học;

- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Cũng theo Thông tư này, giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.
 

XÃ CÓ 2 - 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỢC SÁP NHẬP THÀNH MỘT TRƯỜNG

Ngày 24/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3712/BGDĐT-CSVC hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Trong đó, Bộ yêu cầu như sau:

- Chỉ sáp nhập các trường có quy mô nhỏ ở cùng địa bàn cấp xã; các trường tiểu học dưới 10 lớp được xem xét ghép với trường trung học cơ sở cùng địa bàn xã;

- Việc sáp nhập để hình thành trường có nhiều cấp học phải phân khu vực riêng biệt cho từng cấp học, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của mỗi cấp học.

 

- Các xã có 2 - 3 trường tiểu học thì xem xét sáp nhập thành một trường nhưng vẫn phải đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên;

- Chỉ sáp nhập với các trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thuận lợi về khoảng cách giữa các điểm trường; không sáp nhập trường mầm non và trường phổ thông;

-  Có chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các điểm trường nơi chuyển đến; hỗ trợ việc đi lại của học sinh khi đến trường; giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên…

 

BAN HÀNH CHUẨN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG MỚI

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018 tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.

Theo đó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông gồm 05 tiêu chuẩn, cụ thể: Phẩm chất nhà giáo; Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Riêng tiêu chuẩn sử dụng ngoại ngữ được đánh giá theo các mức: Mức đạt (Có thể sử dụng được các
 

 

từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ hoặc ngoại ngữ thứ hai); Mức khá (Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục…); Mức tốt (Có thể viết hoặc trình bày đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy học, giáo dục…).

Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ 01 năm/lần vào cuối năm; người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ 02 năm/lần vào cuối năm học.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.
 

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC DÙNG XE CÔNG ĐI LỄ HỘI

Việc quản lý và tổ chức lễ hội được Chính phủ hướng dẫn tại Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/08/2018 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Theo Nghị định này, người tham gia lễ hội phải đảm bảo trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục; không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh gây ảnh hướng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội; không thực hiện việc đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội.

Ngoài ra, việc thắp hương, đốt vàng mã phải đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường…
 

 

Đáng chú ý, Chính phủ quán triệt cán bộ, công chức, viên chức không được đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công để tham gia lễ hội.

Nhằm duy trì các giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân, Nhà nước sẽ hỗ trợ hoạt động phục dựng, bảo vệ lễ hội truyền thống. Đồng thời cũng sẽ mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động lễ hội; ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức lễ hội văn hóa, ngành nghề.


 

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

NHIỀU HỖ TRỢ CHO GIA ĐÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM HỮU CƠ

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ được Chính phủ ban hành ngày 29/08/2018; trong đó quy định rõ về các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng sản xuất sản phẩm hữu cơ.

Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ (điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước…);

- Hỗ trợ 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ;

 

- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ theo định mức do Chính phủ quy định về khuyến nông;

- Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo Tiêu chuẩn Việt Nam, trong đó, định mức hỗ trợ chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật… theo định mức do Chính phủ quy định về khuyến nông.

Nguồn hỗ trợ bao gồm: Ngân sách Nhà nước; Lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác đang triển khai; Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.