Bản tin Văn bản mới số 36.2018

SỐ 36 (899) - THÁNG 08/2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

1

27/CT-TTg

Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

 

*  Từ 1/10, không cấp phép nhập khẩu phế liệu qua đường bộ

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2


3

23/2018/TT-NHNN


117/2018/NĐ-CP

Thông tư 23/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Nghị định 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

* 7 trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi Giấy phép

* 2 trường hợp ngân hàng được cung cấp thông tin khách hàng

Trang 2


Trang 3

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

4

121/2018/NĐ-CP

Nghị định 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

 

* Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương

Trang 3

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

 

5

 

120/2018/NĐ-CP

 

Nghị định 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

 

* Ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công tối đa 20%

Trang 3

 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

6

119/2018/NĐ-CP

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 

* Đồng loạt sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

7

8


9

118/2018/NĐ-CP

22/2018/TT-BYT


5433/QĐ-BYT

Nghị định 118/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y

Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá

Quyết định 5433/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2018

 

* Hướng dẫn về công tác kết hợp quân dân y
* 3 loại thực phẩm chức năng cho trẻ em phải kê khai giá

* Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1- 5 tuổi

Trang 4

Trang 4

Trang 4

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

10

39/2018/QĐ-TTg

Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

 

*  Chính phủ quyết định tăng giá mua điện gió

Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

11

116/2018/NĐ-CP

Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

 

* Không có tài sản đảm bảo, nông dân vẫn được vay đến 200 triệu

Trang 5

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

12

02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

 

* Phối hợp thi hành giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

Trang 5

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Xuất nhập khẩu::


TỪ 1/10, KHÔNG CẤP PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU QUA ĐƯỜNG BỘ

Ngày 17/09/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Những giải pháp được Thủ tướng đề ra tại Chỉ thị này bao gồm:

- Từ ngày 1/10/2018, không cho phép nhập khẩu phế liệu thông qua các cửa khẩu bằng đường bộ và đường sắt vào Việt Nam; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thông tin này;

- Sẽ điều chỉnh Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu theo hướng không cho phép nhập khẩu các loại phế liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, những loại phế liệu trong nước đang sẵn có nguồn nguyên liệu, phế liệu;

- Không cấp phép cho các cơ sở sản xuất nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế, xử lý và bán lại nguyên liệu;

- Kiên quyết buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

- Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển không được cho hàng hóa dỡ xuống cảng biển Việt Nam khi chủ tàu và chủ hàng không xuất trình được Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.


 
Ü Tài chính-Ngân hàng:


7 TRƯỜNG HỢP QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP

Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân (sau đây gọi là Quỹ) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/09/2018.

Theo Thông tư này, có 07 trường hợp phải thu hồi Giấy phép của Quỹ, gồm:

- Quỹ tự nguyện xin giải thể khi có khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

- Hồ sơ đề nghị cấp phép của Quỹ có thông tin gian lận để đủ điều kiện được cấp Giấy phép;

- Quỹ hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép;

- Quỹ vi phạm nghiêm trọng quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động;

- Quỹ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;

- Quỹ bị chia, sáp nhập, hợp nhất, phá sản;

- Quỹ hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

2 TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ngày 11/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là ngân hàng).

Nghị định này quy định tương đối chặt chẽ về việc bảo vệ bí mật, thông tin khách hàng tại các ngân hàng. Cụ thể:

- Ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khách hàng trong hai trường hợp: Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng theo quy định tại Bộ luật, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Có sự chấp thuận của khách hàng. 

- Ngân hàng không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng (mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập…) cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo quy định hoặc khi được sự chấp thuận của khách hàng và phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng đúng mục đích và không được cung cấp cho bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng chỉ rõ, khi khách hàng thấy ngân hàng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp, sử dụng thông tin của mình không đúng quy định có quyền khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Ü Lao động-Tiền lương:

DOANH NGHIỆP DƯỚI 10 LAO ĐỘNG ĐƯỢC MIỄN GỬI THANG, BẢNG LƯƠNG

Đây là một trong hai nội dung mới của Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Cụ thể, Nghị định này quy định doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Điểm mới còn lại của Nghị định là bổ sung quy định xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc theo Điều 8 Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 13/09/2018, có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Ü Đầu tư:

ỨNG TRƯỚC VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỐI ĐA 20%

Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng…

Đáng chú ý, Nghị định mới sửa đổi quy định mức ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công. Theo đó, mức ứng trước dự toán ngân sách năm sau tối đa không vượt quá 20% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản theo từng nguồn vốn của năm thực hiện của các dự án, công trình xây dựng cơ bản và không vượt quá tổng mức vốn kế hoạch trung hạn 5 năm bố trí cho dự án.

Đồng thời, bổ sung cụ thể thời gian thực hiện và giải ngân đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài:

- Phần vốn nước ngoài đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công hằng năm và đã được Chính phủ Việt Nam nhận nợ nhưng chưa giải ngân, thời gian thực hiện và giải ngân được kéo dài đến hết 31/12 năm sau năm kế hoạch;

- Phần vốn nước ngoài đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng Chính phủ Việt Nam chưa nhận nợ và chưa giải ngân, sau khi kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách Nhà nước, hủy dự toán đối với số vốn chưa giải ngân.

Nghị định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 13/09/2018.

Ü Kế toán-Kiểm toán:

ĐỒNG LOẠT SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ 1/11/2020

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã được Chính phủ ban hành ngày 12/09/2019.

Tại Nghị định này, Chính phủ yêu cầu việc thực hiện hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 01/11/2020. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020.

Nghị định này cũng quy định cụ thể về các đối tượng được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí, trong đó có:

- Hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ khi thành lập doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh, trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

Để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính có thể quyết định một số trường hợp khác được sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe:

HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC KẾT HỢP QUÂN DÂN Y

Quy định về công tác kết hợp quân dân y được Chính phủ hướng dẫn tại Nghị định 118/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018.

Kết hợp quân dân y là sự kết hợp giữa lực lượng quân y và lực lượng dân y nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng y tế.

Việc kết hợp quân dân y được áp dụng trong: Phòng, chống dịch bệnh; Khám, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế; Bảo đảm y tế phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa…

Trong đó, nội dung kết hợp trong khám, chữa bệnh và thự hiện các chương trình y tế bao gồm các hoạt động sau:

- Chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám bệnh, chữa bênh;

- Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật khám, chữa bệnh;

- Khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội;

- Tổ chức triển khai các chương trình y tế tại địa phương…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30/10/2018.


3 LOẠI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHO TRẺ EM PHẢI KÊ KHAI GIÁ

Ngày 12/09/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 22/2018/TT-BYT quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá.

Danh mục này bao gồm 03 loại thực phẩm chức năng: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thực phẩm dinh dưỡng y học; Thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Danh mục nêu trên là cơ sở để các cơ quan Nhà nước thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Thông tư, trước ngày 01/10/2019, Cục An toàn thực phẩm sẽ đăng tải toàn bộ Danh mục sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Trước ngày 01/07/2019, UBND cấp tỉnh phải đăng tải toàn bộ danh sách các sản phẩm đã được cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc do tổ chức, cá nhân tại địa phương tự công bố.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/11/2018.

TRIỂN KHAI TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN SỞI - RUBELLA CHO TRẺ 1- 5 TUỔI

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1 - 5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2018 đã được Bộ Y tế ban hành ngày 10/09/2018.

Cụ thể, sẽ triển khai tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ sinh từ ngày 1/7/2013 đến 31/6/2017 tại 13 tỉnh, thành phố, trong đó có: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Trị, Quảng Nam, Gia Lai, Bình Phước…

Chiến dịch dự kiến được triển khai đồng loạt tại các trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoặc các cơ sở y tế…trong thời gian quý III, quý IV/2018; thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sốt ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm chủng thường xuyên. Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn nhưng không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm.

Đặc biệt, không tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ đã được tiêm trong vòng 01 tháng trước ngày tiêm.

Quyết định này có hiệu lực từ 10/9/2018.

Ü Công nghiệp:

CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH TĂNG GIÁ MUA ĐIỆN GIÓ

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Quyết định mới tăng giá điện đối với dự án điện gió nối lưới. Theo đó, bên mua có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án điện gió với giá mua điện tại điểm giao nhận điện như sau:

- Đối với các dự án điện gió trong đất liền: Giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 1.928 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng);

- Đối với các dự án điện gió trên biển: Giá mua là 2.223 đồng/kWh.

Trước đây, giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 1.614 đồng/kWh và được áp dụng chung đối với tất cả các dự án điện gió nối lưới.

Giá mua điện nêu trên được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện gió nối lưới có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/11/2021 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Quyết định này được ban hành ngày 10/09/2018, có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO, NÔNG DÂN VẪN ĐƯỢC VAY ĐẾN 200 TRIỆU

Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được Chính phủ ban hành ngày 07/09/2018.

Nghị định này đã tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể như sau:

- Cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được vay ngân hàng không cần có tài sản đảm bảo tối đa 200 triệu đồng (trước đây là 100 triệu đồng);

- Cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh về nông nghiệp

được vay ngân hàng không cần có tài sản đảm bảo tối đa 100 triệu đồng (trước đây là 50 triệu đồng);

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Nghị định cũng bổ sung quy định: Doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có thể được ngân hàng xem xét cho vay không tài sản bảo đảm tối đa 70% giá trị của dự án, phương án.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/10/2018.

Ü Hình sự:

PHỐI HỢP THI HÀNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT về việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.

Tại Thông tư liên tịch này, Liên bộ nêu rõ, khi tiếp nhận khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, tùy từng trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý như sau:

- Khiếu nại đủ điều kiện thụ lý thì thụ lý để giải quyết;

- Khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý thì trả lại đơn và nêu rõ lý do không thụ lý;

- Khiếu nại chưa đủ thông tin, tài liệu về điều kiện thụ lý phải yêu cầu người khiếu nại bổ sung để thụ lý;

- Khiếu nại có nhiều nội dung và thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì hướng dẫn cho người khiếu nại viết thành đơn riêng.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thụ lý hoặc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số điều tra, Tòa án phải gửi văn bản thông báo thụ lý hoặc quyết định giải quyết khiếu nại…

Thông tư liên tịch này được ban hành ngày 05/09/2018 và có hiệu lực từ ngày 19/10/2018.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.