Bản tin Văn bản mới số 33.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

108/2018/NĐ-CP

Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

 

* Nhiều thay đổi về thủ tục đăng ký doanh nghiệp từ 10/10

Trang 2

2

234/ĐKKD-NV

Công văn 234/ĐKKD-NV của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

 

* Hướng dẫn cấp GCN đăng ký doanh nghiệp theo Hệ thống ngành mới

Trang 2

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

 

3

110/NQ-CP

Nghị quyết 110/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng

 

* Sẽ sửa đổi Luật Đất đai để thống nhất với Luật Đầu tư

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

4

18/2018/TT-NHNN

Thông tư 18/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

 

* Yêu cầu về nhân sự quản trị hệ thống thông tin ngân hàng

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

5

22/2018/TT-BCT

Thông tư 22/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

 

* Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 94.000 tấn đường năm 2018

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

6

21/2018/TT-BCT

Thông tư 21/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

 

* Bãi bỏ quy định về đối tượng thông báo website thương mại điện tử

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

7

23/CT-TTg

Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc

 

* Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý, kết nối cơ sở cung ứng thuốc

Trang 4

8

18/2018/TT-BYT

Thông tư 18/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

 

* Bỏ quy định mua thuốc cho con phải khai số CMND

Trang 4

9

847/CT-BYT

Chỉ thị 847/CT-BYT của Bộ Y tế về các giải pháp để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

 

* Bộ Y tế: Cần thay đổi thói quen chỉ đi khám bệnh vào buổi sáng

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

10

24/CT-TTg

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ

 

* Bắt buộc trang bị dây an toàn đối với tất cả ghế ngồi trên ô tô

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

11

4933/QĐ-BYT

Quyết định 4933/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III)

 

* Bác sĩ (hạng III) được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

12

109/NQ-CP

Nghị quyết 109/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018

 

* Tập trung hoàn thiện Luật Đầu tư công sửa đổi

Trang 5

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Doanh nghiệp:

NHIỀU THAY ĐỔI VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ 10/10

Ngày 23/08/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Theo Nghị định mới này, sẽ có một số thay đổi về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 10/10/2018 như:

- Bổ sung quy định: Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

- Bổ sung quy định: Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không yêu cầu phải nộp bản sao Điều lệ hoặc tương đương khác của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

- Bổ sung quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, hồ sơ gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trong 2 ngày làm việc.

- Bỏ quy định: Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

HƯỚNG DẪN CẤP GCN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO HỆ THỐNG NGÀNH MỚI

Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ngày 20/08/2018 đã ban hành Công văn 234/ĐKKD-NV hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước 20/8/2018:

+ Doanh nghiệp tiếp tục hoạt động theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và không bắt buộc phải cập ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới.

+ Việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh…

Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận trước 20/8/2018 và chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

Đối với hồ sơ đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Nếu tên, mã ngành, nghề kinh doanh không thay đổi so với Hệ thống ngành mới thì được cấp đăng ký doanh nghiệp; Nếu có thay đổi, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ so với Hệ thống ngành mới.

- Đối với hồ sơ nộp qua mạng điện tử, đã được Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc hồ sơ hợp lệ trước 20/08/2018 nhưng nộp hồ sơ bằng bản giấy sau ngày 20/08/2018 và mã ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã kê khai có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới thì:

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp làm đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới.

Ü Đầu tư:

SẼ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỂ THỐNG NHẤT VỚI LUẬT ĐẦU TƯ

Nội dung này nằm trong Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 25/08/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Cụ thể, Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai theo hướng thống nhất về thời gian chậm triển khai thực hiện dự án bị thu hồi đất giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Tương tự, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường theo hướng thực hiện đồng thời thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng…

Tại Nghị quyết này, Chính phủ cũng nhấn mạnh kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, lãnh đạo cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, công trình xây dựng; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực…

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Ngày 21/08/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 18/2018/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Theo yêu cầu của Thông tư này, nhân sự làm việc tại các vị trí quan trọng của hệ thống thông tin ngân hàng như: Vận hành hệ thống thông tin mức độ 3 và quản trị hệ thống thông tin phải được xem xét, đánh giá tư cách đạo đức, trình độ chuyên môn thông qua lý lịch, lý lịch tư pháp trước khi nhận phân công công việc.

Khi nhận công việc, các nhân sự nêu trên phải cam kết bảo mật thông tin bằng văn bản riêng hoặc cam kết trong hợp đồng lao động. Cam kết này bao gồm các điều khoản về trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin trong và sau khi làm việc tại tổ chức.

Các quy định về an toàn thông tin sẽ được phổ biến, cập nhật cho các nhân sự nêu trên ít nhất mỗi năm một lần.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Xuất nhập khẩu:

ĐẤU GIÁ HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU 94.000 TẤN ĐƯỜNG NĂM 2018

Thông tư 22/2018/TT-BCT hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 đã được Bộ Công Thương ban hành ngày 21/08/2018.

Thông tư chỉ rõ, lượng đường đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 là 94.000 tấn, tăng 4.500 tấn so với năm 2017.

Việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 được thực hiện thông qua Hội đồng đấu giá do Bộ Công Thương thành lập.

Cũng theo Thông tư này, khi làm thủ tục nhập khẩu đường, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, thương nhân còn phải nộp văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật hải quan.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/08/2018 đến ngày 31/12/2018.

Ü Thương mại:

BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG THÔNG BÁO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Ngày 20/08/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT và Thông tư 49/2015/TT-BCT về quản lý thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Cụ thể như sau:

- Bãi bỏ quy định về đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng tại Điều 8 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

- Sửa đổi đối tượng đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Điều 13 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

Theo đó, đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; Dịch vụ khuyến mại trực tuyến và Dịch vụ đấu giá trực tuyến.

- Bãi bỏ quy định về đối tượng đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử tại Điều 21 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

- Sửa đổi tên Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thành Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/10/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe:

THỦ TƯỚNG CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, KẾT NỐI CƠ SỞ CUNG ỨNG THUỐC

Chỉ thị 23/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/08/2018.

Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý cung cấp, phân phối thuốc vì lợi ích của người dân, trước hết là chấn chỉnh tình trạng mua bán, sử dụng thuốc không rõ xuất xứ, giá cả, không bảo đảm chất lượng, Thủ tướng chỉ thị:

- Bộ Y tế khẩn trương triển khai kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc từ tháng 9/2018, trong năm 2018 hoàn thành đối với các cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc,

nhà thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã, phấn đấu trong 2019 hoàn thành đối với quầy thuốc.

Đồng thời, ban hành quy định về việc kê đơn thuốc điện tử đồng bộ với việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc để bảo đảm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Chỉ đạo việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, tăng cường quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn và thực hiện việc kê đơn, bán thuốc theo đơn.

BỎ QUY ĐỊNH MUA THUỐC CHO CON PHẢI KHAI SỐ CMND

Đây là nội dung nổi bật nhất tại Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Cụ thể, trước đây, Thông tư 52/2017/TT-BYT yêu cầu khi kê đơn thuốc cho trẻ dưới 06 tuổi phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số CMND hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Quy định này đã gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận, vì nhiều người cho rằng việc cha mẹ đi mua thuốc cho con phải khai số CMND gây nhiều phiền phức, bất tiện.

Nay, Thông tư mới đã bỏ quy định đơn thuốc của trẻ dưới 06 tuổi  phải ghi số CMND hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ;

thay vào đó, chỉ yêu cầu ghi số tháng tuổi, cân nặng, tên bố hoặc mẹ hoặc người đưa trẻ đến khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định chặt chẽ hơn về việc kê đơn thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thư hoặc người bệnh AIDS. Cụ thể, việc kê đơn thuốc gây nghiện phải do bác sĩ tại cơ quan khám, chữa bệnh có giường bệnh điều trị nội trú thực hiện; số lượng thuốc mỗi lần kê đơn tối đa 10 ngày sử dụng.

Thông tư này được ban hành ngày 22/08/2018 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

BỘ Y TẾ: CẦN THAY ĐỔI THÓI QUEN CHỈ ĐI KHÁM BỆNH VÀO BUỔI SÁNG

Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 847/CT-BYT ngày 21/08/2018 về các giải pháp để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện thực hiện những nội dung sau:

- Tăng cường truyền thông, vận động để người dân thay đổi thói quen chỉ đến khám bệnh vào buổi sáng. Đối với người mắc bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính chỉ đến khám để lấy thuốc, không phải thực hiện xét nghiệm cần hẹn khám vào buổi chiều để giảm áp lực khám vào buổi sáng.

- Bố trí, điều tiết nhân lực và các buồng khám, bàn khám phù hợp với nhu cầu khám bệnh của người dân, đặc biệt là vào

các thời điểm cao điểm để giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, bác sỹ và nhân viên y tế có đủ thời gian để khám, tư vấn cho người bệnh.

- Bệnh viện tuyến trên phải tập trung khám, chữa các bệnh theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, các bệnh mà tuyến dưới không thực hiện được; phải tư vấn để các trường hợp không cần điều trị ở tuyến trên thì phải giới thiệu, tư vấn để người dân đến khám, điều trị ở bệnh viện tuyến dưới.

- Chỉ được kê thêm giường bệnh để người bệnh không phải nằm ghép trong trường hợp thật sự quá tải; Không kê thêm giường trong trường hợp không sử dụng hết số giường theo kế hoạch được giao.

Ü Giao thông:

BẮT BUỘC TRANG BỊ DÂY AN TOÀN ĐỐI VỚI TẤT CẢ GHẾ NGỒI TRÊN Ô TÔ

Ngày 23/08/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.

Chỉ thị nêu rõ:

- Bổ sung quy định bắt buộc trang bị dây an toàn đối với tất cả ghế ngồi trên các xe ô tô chở người, có lộ trình áp dụng với phương tiện đang lưu hành.

- Khẩn trương nghiên cứu, bổ sung quy định tem kiểm định có màu sắc, hình dạng riêng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải.

- Sửa đổi quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, đặc biệt hạn chế tốc độ trên các cung đường đèo, dốc và đường qua khu dân cư.

- Tiếp tục rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; có phương án xử lý triệt để các đường dân sinh, lối đi tự mở, đường ngang đường sắt không bảo đảm an toàn giao thông.

- Siết chặt hoạt động các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, siết chặt các hoạt động trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ…

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

BÁC SĨ (HẠNG III) ĐƯỢC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Bộ Y tế ban hành Quyết định 4933/QĐ-BYT quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III).

Chương trình bồi dưỡng này áp dụng đối với bác sĩ (hạng III) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Chương trình được thiết kế bao gồm kiến thức chung và kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; được biên soạn theo quy trình biên soạn chương trình bồi dưỡng viên chức. Học viên học đủ các phần kiến thức và kỹ năng, làm đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra, tiểu luận của Chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

Chương trình gồm 15 chuyên đề lý thuyết và 3 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận, được cấu trúc thành 2 phần:

- Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung gồm 6 chuyên đề giảng dạy và 1 chuyên đề báo cáo.

- Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp gồm 9 chuyên đề giảng dạy, 2 chuyên đề đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

Thời gian bồi dưỡng là 06 tuần, mỗi tuần 5 ngày làm việc, mỗi ngày học 8 tiết, tổng số tiết học là 240 tiết (96 tiết lý thuyết, 132 tiết thực hành, 12 tiết kiểm tra, viết thu hoạch).

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 10/8/2018.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

TẬP TRUNG HOÀN THIỆN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỬA ĐỔI

Các nội dung của phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018 được Chính phủ nêu tại Nghị quyết 109/NQ-CP ngày 23/08/2018.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ khẳng định việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Chính phủ thống nhất giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cập nhật, hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công sửa đổi tập trung vào một số nhóm vấn đề sau:

- Về phạm vi áp dụng: Bổ sung quy định áp dụng pháp luật về thẩm quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công thực hiện ở nước ngoài.

Đặc biệt bổ sung quy định rõ phạm vi áp dụng pháp luật đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Về phân loại dự án: Quy định rõ hơn phân loại dự án có cấu phần xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng; xác định tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia trên cơ sở phân tích kỹ đánh giá tác động cụ thể về đề nghị nâng tiêu chí vốn dự án quan trọng quốc gia lên 35.000 tỷ đồng trên cơ sở tỷ lệ % GDP…

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu các tỉnh khẩn trương rà soát, xử lý triệt để văn bản trái pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản kết luận theo đúng quy định pháp luật gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2018.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.