Bản tin Văn bản mới số 35.2018

SỐ 35 (898) - THÁNG 09/2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

113/2018/NĐ-CP

Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

 

* Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

Trang 2

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

 

2

81/2018/TT-BTC

Thông tư 81/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

 

* Thêm một trường hợp được bảo đảm ưu đãi đầu tư

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

3

38/2018/QĐ-TTg

Quyết định 38/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 

* Mở thẻ ATM không còn phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Trang 3

THƯƠNG MẠI-QUẢNG CÁO

 

THƯƠNG MẠI-QUẢNG CÁO

 

4

26/CT-TTg

Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

 

* Thủ tướng chỉ thị tiếp tục cải cách TTHC thuế và hải quan

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

5

1101/QĐ-TTg

Quyết định 1101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050

 

* 8 tỉnh phía Nam nằm trong quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm

Trang 3

6

1100/QĐ-TTg

Quyết định 1100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050

 

* Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Trang 3

7

114/2018/NĐ-CP

Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

 

* Quy trình vận hành hồ chứa nước phải được phê duyệt

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

8

1092/QĐ-TTg

Quyết định 1092/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam

 

* Sẽ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia, thuốc lá

Trang 4

9

20/2018/TT-BYT

Thông tư 20/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

 

* Hiến máu tình nguyện được tặng dịch vụ khám chữa bệnh

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

10

436/QĐ-VKSTC

Quyết định 436/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

* Quy chế thi tuyển Điều tra viên VKSND tối cao

Trang 5

11

754/KH-BGDĐT

Kế hoạch 754/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

* Kế hoạch thi thăng hạng giáo viên năm 2018

Trang 5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

12

115/2018/NĐ-CP

Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

 

* Thức ăn đường phố không che đậy phạt đến 1 triệu đồng

Trang 5

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

13

111/2018/NĐ-CP

Nghị định 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

 

* Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn

Trang 6

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

14

119/NQ-CP

Nghị quyết 119/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018

 

* Thu hồi các khoản trợ cấp người có công đã hưởng trái quy định

Trang 6

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

15

116/NQ-CP

Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao

 

* Đơn giản hóa thủ tục làm hộ chiếu cho người Việt ở nước ngoài

Trang 6

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

BỔ SUNG TRƯỜNG HỢP TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Nghị định này bổ sung thêm một số trường hợp bị tinh giản biên chế:

​- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

- Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội
 

được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương…

Theo đó, thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của đối tượng. Trường hợp trong hồ sơ không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh của đối tượng.

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong dự toán ngân sách Nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương được áp dụng từ năm ngân sách 2019.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Ü Đầu tư:

THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BẢO ĐẢM ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Ngày 28/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Thông tư này bổ sung một trường hợp được bảo đảm ưu đãi đầu tư theo Điều 3 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, đó là:

 

Các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 1/7/2015 và dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 1/7/2015 thực hiện chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/10/2018.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

MỞ THẺ ATM KHÔNG CÒN PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU

Ngày 05/09/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Theo Quyết định mới, việc phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân),

 

vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) sẽ không còn nằm trong Danh mục dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/10/2018.

Ü Thương mại-Quảng cáo:

THỦ TƯỚNG CHỈ THỊ TIẾP TỤC CẢI CÁCH TTHC THUẾ VÀ HẢI QUAN

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/09/2018 về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

Thủ tướng chỉ thị từng bộ, ngành sẽ triển khai các công việc cụ thể như sau:

- Bộ Tài chính: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh…

- Bộ Công Thương: Phối hợp với các bộ, ngành đánh giá tác động của việc xóa bỏ thuế quan theo lộ trình cam kết trong

 

ASEAN đối với các mặt hàng nhạy cảm như ô tô, đường, xăng dầu…

- Bộ Ngoại giao: Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương, chú trọng thúc đẩy xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tiến hành tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài và đánh giá tác động của việc thu hút đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế trong thời gian gần đây.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

8 TỈNH PHÍA NAM NẰM TRONG QUY HOẠCH CẤP NƯỚC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Ngày 05/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1101/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Theo nội dung Quyết định, phạm vi của quy hoạch cấp nước bao gồm 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Long An…

Quy hoạch sẽ phải bảo đảm khai thác, sử dụng nguồn nước hiệu quả hợp lý, tiết kiệm và an toàn; thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn.

 

Đồng thời, ưu tiên sử dụng nước mặt và hạn chế khai thác nước ngầm.

Một số mục tiêu trọng điểm của quy hoạch này như:

- Đến 2030 đảm bảo cấp nước an toàn đạt 95-100% cho các đô thị, khu công nghiệp.

- Đảm bảo cấp nước đạt 80-90% cho khu vực dân cư nông thôn, liền kề đô thị.

Quyết định này có hiệu lực từ 05/09/2018.

QUY HOẠCH CẤP NƯỚC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1100/QĐ-TTg ngày 05/09/2018 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm toàn bộ ranh giới hành chính của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên.

Quy hoạch với mục tiêu đến năm 2030:

 

- Các đô thị, khu công nghiệp được cấp nước đảm bảo cấp nước an toàn, 95 - 100% dân cư tại các đô thị sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung, bình quân đạt 120l/người/ngày đêm;

- Tỷ lệ sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung tại khu vực nông thôn đạt 85 - 90% với tiêu chuẩn 90l/người/ngày đêm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/09/2018.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA NƯỚC PHẢI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Đây là nội dung nổi bật được Chính phủ nêu tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước ban hành và có hiệu lực ngày 04/09/2018.

Nghị định nhấn mạnh công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình khảo sát, thi công, khai thác đập, hồ chứa nước.

Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước phải lập quy trình vận hành hồ chứa nước, được cơ quan Nhà nước phê duyệt trước khi tích nước và bàn giao cho tổ chức, cá nhân khai thác, cơ quan quản lý Nhà nước về thủy lợi, thủy điện, phòng, chống thiên tai.

 

Trường hợp hồ chứa nước đang khai thác mà chưa có quy trình vận hành, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi hoặc chủ sở hữu đập, hồ chứa nước phải lập quy trình vận hành, trình cơ quan Nhà nước phê duyệt chậm nhất sau 01 năm từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Thêm vào đó, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước phải kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nước và gửi báo cáo định kỳ trước ngày 15/04 hàng năm đối với khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 15/08 hàng năm đối với khu vực Nam Trung Bộ.

Ü Y tế-Sức khỏe:

SẼ TĂNG THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI RƯỢU, BIA, THUỐC LÁ

Đây là một trong những nội dung nằm trong Chương trình Sức khỏe Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1092/QĐ-TTg ngày 02/09/2018.

Theo Chương trình này, một trong những giải pháp để phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia và đồ uống có cồn khác là thực hiện lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mặt hàng này.

Bên cạnh đó, sẽ đổi mới hình ảnh và thông điệp cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá và triển khai triệt để quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không lạm dụng rượu, bia trong ma chay, cưới hỏi.

Vẫn với mục tiêu tăng cường sức khỏe cho người dân, Chương trình cũng yêu cầu phát động phong trào 10.000 bước chân mỗi ngày để vận động, khuyến khích, hỗ trợ cho

 


người dân tham gia và duy trì thói quen vận động thể lực bằng hình thức đi bộ.

Với học sinh, cần hạn chế thời gian ngồi lâu một chỗ và tổ chức các hoạt động ngoài trời để đảm bảo học sinh tối thiểu được vận động thể lực 60 phút/ngày.

Chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng cũng là một nội dung quan trọng của Chương trình này. Theo đó, sẽ định kỳ kiểm tra sức khỏe cho người dân, bảo đảm mọi người dân được định kỳ kiểm tra, theo dõi các chỉ số sức khỏe cơ bản như BMI, huyết áp, đường máu, sàng lọc một số ung thư…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐƯỢC TẶNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

Từ 01/11/2018, chế độ hỗ trợ đối với người hiến máu, bao gồm cả hiến máu lấy tiền và hiến máu tình nguyện không lấy tiền sẽ được áp dụng theo Thông tư 20/2018/TT-BYT...

Cụ thể, người hiến máu toàn phần tình nguyện được lựa chọn nhận quà tặng là dịch vụ khám, chữa bệnh thay vì chỉ được nhận quà tặng bằng hiện vật như trước đây. Giá trị tối thiểu của quà tặng như sau:

- 100.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 250ml;

- 150.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 350ml;

- 180.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 450ml.

Thủ trưởng của đơn vị tiếp nhận máu có trách nhiệm công khai danh mục các dịch vụ khám chữa bệnh và mức giá của từng dịch vụ để người hiến máu lựa chọn.

 

Cũng theo Thông tư này, người hiến máu toàn phần lấy tiền được chi tiền trực tiếp như sau:

- 195.000 đồng với người hiến một đơn vị máu có thể tích 250ml;

- 320.000 đồng với người hiến một đơn vị máu có thể tích 350ml;

- 430.000 đồng với người hiến một đơn vị máu có thể tích 450ml.

Mức chi bình quân tối đa đối với ăn uống tại chỗ của người hiến máu (cả người hiến máu tình nguyện không lấy tiền và người hiến máu lấy tiền) là 30.000 đồng/người/lần hiến máu.

Thông tư này được ban hành ngày 30/08/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

QUY CHẾ THI TUYỂN ĐIỀU TRA VIÊN VKSND TỐI CAO

Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, trung cấp và cao cấp ở Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã được Viện trưởng VKSND tối cao ban hành ngày 06/09/2018 tại Quyết định 436/QĐ-VKSTC.

Theo Quy chế, đối tượng dự thi là công chức hiện đang công tác tại VKSND các cấp, sĩ quan quân đội nhân dân đang công tác tại VKS quân sự các cấp có đủ tiêu chuẩn. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan điều tra VKSND tối cao, VKS quân sự trung ương;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức đang giữ và văn bằng chứng chỉ có liên quan;

 

- Bản kiểm điểm 03 năm công tác gần nhất của người dự thi;

- Văn bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị của người dự thi đang công tác; Nhận xét đánh giá của cấp ủy hoặc chính quyền nơi cư trú…

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

Cũng theo Quy chế này, việc thi tuyển Điều tra viên vào VKSND tối cao được tổ chức theo hình thức: Thi viết trong thời gian 180 phút; Thi trắc nghiệm trong 60 phút. Nội dung thi là kiến thức pháp luật về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, nghiệp vụ điều tra hình sự.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

KẾ HOẠCH THI THĂNG HẠNG GIÁO VIÊN NĂM 2018

Ngày 31/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Kế hoạch 754/KH-BGDĐT tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức sơ tuyển và cử giáo viên dự thi sẽ được tiến hành trong tháng 9 - 10/2018, hạn cuối cùng nhận văn bản cử giáo viên dự thi của các đơn vị là ngày 30/10/2018; Tổ chức xét thăng hạng trong tháng 11/2018; Công bố kết quả xét thăng hạng trong tháng 12/2018.

Đối tượng được dự xét thăng hạng bao gồm:

 

- Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II phải là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III;

- Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II phải là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III;

- Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II phải là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III;

- Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II phải là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III.

Ü Vi phạm hành chính:

THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ KHÔNG CHE ĐẬY PHẠT ĐẾN 1 TRIỆU ĐỒNG

Đây là nội dung của Nghị định 115/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04/09/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức. Cụ thể, phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố sau:

- Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định pháp luật về bày bán thức ăn;

- Thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập;

 

- Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định nhiều mức phạt cho các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm như:

- Hành vi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng

- Hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt móng tay trong kinh doanh bếp ăn tập thể, nhà hàng ăn uống bị phạt từ 01 - 03 triệu đồng…

Nghị định này có hiệu lực từ 20/10/2018.

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

CHỈ ĐƯỢC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM VÀO NĂM TRÒN

Trên đây là yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức ngày thành lập, ngày truyền thống phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn (năm có chữ số cuối cùng là số 0). Vào các năm khác thì chỉ tổ chức tuyên truyền, thi đua, hội thảo, tọa đàm… Trường hợp Bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm;

 

- Không được tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm;

- Chỉ được tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Nghị định này được ban hành ngày 31/08/2018, có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Ü Chính sách:

THU HỒI CÁC KHOẢN TRỢ CẤP NGƯỜI CÓ CÔNG ĐÃ HƯỞNG TRÁI QUY ĐỊNH

Ngày 09/09/2018, Chính phủ đã ra Nghị quyết 119/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018; trong đó việc xử lý khoản trợ cấp người có công đã hưởng không đúng quy định là một trong những nội dung được đề cập đến tại Nghị quyết này.

Cụ thể, Chính phủ chỉ đạo UBND cấp tỉnh thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi người có công của đối tượng đã hưởng không đúng quy định, nộp ngân sách Nhà nước; tuy nhiên, không thu hồi khoản trợ cấp đã hưởng không đúng quy định đối với trường hợp đã chết.

Tình hình ban hành văn bản cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành cũng là một nội dung được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị quyết.

 

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương hoàn thiện các văn bản liên quan, không để phát sinh các thủ tục hành chính. Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ vấn đề này.

Về dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), Chính phủ yêu cầu: Trong thời gian Nghị định chưa được ban hành, Bộ Tài chính cần có các giải pháp xử lý khoảng trống pháp lý để không làm ảnh hưởng đến các dự án đang triển khai.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC LÀM HỘ CHIẾU CHO NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI

Đây là một trong những phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao đã được Chính phủ thông qua ngày 04/09/2018 tại Nghị quyết 116/NQ-CP.

Cụ thể, với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sẽ bỏ thành phần hồ sơ là Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện đang ở nước ngoài do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp; Giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp riêng hộ chiếu. Thay vào đó, chỉ cần nộp bản sao giấy tờ có số định danh cá nhân loại có ảnh.

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cũng không yêu cầu cung cấp thông tin về giới tính; ngày tháng năm sinh; nơi sinh, thông tin về người thân bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ/chồng và thay trường thông tin Giấy chứng minh nhân dân bằng giấy tờ có số định danh cá nhân (loại có ảnh).

 

Với thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bỏ yêu cầu phải xuất trình hộ chiếu hoặc CMND, thay vào đó chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và số định danh cá nhân. Đồng thời, không cần phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân đối với bên kết hôn là công dân Việt Nam.

Tại Tờ khai đăng ký kết hôn cũng không cần phải cung cấp thông tin về ngày/tháng/năm sinh, dân tộc, quốc tịch; thay trường Giấy tờ tùy thân bằng giấy tờ có số định danh cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04/09/2018.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.