Bản tin Văn bản mới số 13.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

1

48/2018/NĐ-CP

Nghị định 48/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

 

* Tự gây thiệt hại để nhận tiền bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

18/2018/TT-BTC

Thông tư 18/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

 

* Tổ chức tài chính vi mô phải trích 10% lợi nhuận vào quỹ dự phòng

Trang 2

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

3

19/NQ-CP

Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

* Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 7 địa phương

Trang 2

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

4

497/QĐ-BGTVT

Quyết định 497/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

* Đến 2030: Sân bay Vân Đồn có thể đón 5 triệu hành khách/năm

Trang 3

5

467a/QĐ-BGTVT

Quyết định 467a/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

 

* 6 thủ tục lĩnh vực đăng kiểm bị bãi bỏ từ 1/4

Trang 3

6

465/QĐ-BGTVT

Quyết định 465/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện việc phát triển logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long

 

* Thí điểm giá dịch vụ cảng biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

7

08/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 

* Xét thăng hạng giảng viên: Ưu tiên người có thâm niên

Trang 3

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

8

267/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 267/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

* Trả lời kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử trong 20 ngày

Trang 4

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

 

9

37/2018/NĐ-CP

Nghị định 37/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

 

* Cho phép người bị giám sát, giáo dục rời nơi cư trú

Trang 4

10

07/2018/TT-BCA

Thông tư 07/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân

 

* Phạm nhân được gửi tiền về nhà

Trang 4

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Bảo hiểm:

TỰ GÂY THIỆT HẠI ĐỂ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM BỊ PHẠT ĐẾN 100 TRIỆU

Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi ngày 21/03/2018 bởi Nghị định 48/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định 48 chỉ rõ: Phạt tiền từ 90 triệu - 100 triệu đồng đối với hành vi tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm, trừ trường hợp luật quy định khác; Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm… mà số tiền chiếm đoạt dưới 20 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại dưới 50 triệu đồng hoặc chưa đến mức bị truy cứu hình sự.
 

 

Đặc biệt, hành vi ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu - 50 triệu đồng. Riêng với hành vi triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe trước khi được Bộ Tài chính phê chuẩn sẽ chịu mức phạt cao hơn trước rất nhiều, là 60 triệu - 70 triệu đồng, thay vì chỉ từ 10 triệu - 20 tiệu đồng như trước.

Mức phạt 60 triệu - 70 triệu đồng cũng được áp dụng đối với hành vi triển khai quy tắc, điều khoản, biểu phí các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trước khi đăng ký và được Bộ Tài chính chấp thuận…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/05/2018.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ PHẢI TRÍCH 10% LỢI NHUẬN VÀO QUỸ DỰ PHÒNG

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư nêu rõ, lợi nhuận của tổ chức tài chính vi mô được sử dụng để bù đắp lỗ năm trước, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau: Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô.

 

Cũng theo Thông tư này, cuối kỳ kế toán, tổ chức tài chính vi mô phải lập và gửi các báo cáo tài chính theo quy định; Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc tổ chức tài chính vi mô chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực của các báo cáo này.

Thông tư này được ban hành ngày 12/02/2018, có hiệu lực từ ngày 29/03/2018.

 

Ü Y tế-Sức khỏe:

THÍ ĐIỂM THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI 7 ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 23/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

07 địa phương thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm bao gồm: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai. Việc thí điểm được thực hiện trên cơ sở sử dụng đội ngũ công chức, viên chức hiện có, không làm tăng biên chế.
 

 

Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm, tại không quá 25% số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 07 địa phương trên và không quá 20% số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện được lựa chọn thí điểm.

Công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; được trang bị trang phục riêng và được hưởng chế độ theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Giao thông:

ĐẾN 2030: SÂN BAY VÂN ĐỒN CÓ THỂ ĐÓN 5 TRIỆU HÀNH KHÁCH/NĂM

Ngày 15/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 497/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, đến năm 2020, sân bay Vân Đồn sẽ được quy hoạch lên cấp 4E và sân bay quân sự cấp II, có công suất 2 - 2,5 triệu hành khách/năm; có tối thiểu 06 vị trí đỗ; đến năm 2030, tăng  công suất lên 05 triệu hành khách/năm; có tối thiểu 12 vị trí đỗ.
 

 

Các công trình phụ trợ của sân bay gồm: Nhà điều hành (Xây dựng khu nhà điều hành trên khu đất có diện tích khoảng 6.000m2 và có thể mở rộng theo nhu cầu); Nhà làm việc của Cảng vụ hàng không và các cơ quan Nhà nước khác; Trạm xe ngoại trường; Khu tập kết trang thiết bị mặt đất; Trạm cứu nguy, cứu hỏa…

Tổng nhu cầu sử dụng đất của sân bay Vân Đồn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là 326,547 ha.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

6 THỦ TỤC LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM BỊ BÃI BỎ TỪ 1/4

Tại Quyết định 467a/QĐ-BGTVT ngày 08/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố danh sách 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Cụ thể, các thủ tục bị bãi bỏ gồm: Thủ tục cấp mới, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở chế tạo, kiểm sản phẩm thiết bị áp lực giao thông vận tải; Thủ tục cấp mới, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở thử nghiệm; Thủ tục cấp mới, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thợ hàn, giám sát viên hàn, nhân viên

 

kiểm tra bằng các phương pháp DT, NDT.

Các thủ tục này đều do Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện, được bãi bỏ theo quy định của Thông tư 32/2017/TT-BGTVT ngày 26/09/2017.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2018.

THÍ ĐIỂM GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Kế hoạch thực hiện việc phát triển logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được ban hành ngày 08/03/2018 tại Quyết định 465/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo kế hoạch, xây dựng thí điểm phương án giá dịch vụ cảng biển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu hiện trạng để phát triển kết nối đường sắt về Cần Thơ, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kho bãi, trung tâm trung chuyển…

Đồng thời, trong năm 2018 thực hiện rà soát, sửa đổi chính sách thuế, phí, giá dịch vụ liên quan đến hoạt động vận tải tại khu vực: Xây dựng mức giá hợp lý cho việc áp dụng giá dịch vụ sử dụng đường

 

 bộ, đường thủy nội địa, hàng hải; xây dựng, đề xuất các mức phí tại cảng theo hướng tạo thuận lợi cho việc phát triển logistics khu vực.

Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Vận tải được giao trách nhiệm làm việc với các trường đại học, cao đẳng xây dựng chương trình đào tạo học tập nâng cao kiến thức cho sinh viên về logistics; sinh viên đào tạo về logistics được thực tập, thực tế tại Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và các doanh nghiệp logistics để khi ra trường phục vụ tốt cho các doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

XÉT THĂNG HẠNG GIẢNG VIÊN: ƯU TIÊN NGƯỜI CÓ THÂM NIÊN

Điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT, ngày 12/03/2018.

Theo đó, trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng, thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Người có thâm niên công tác lâu hơn; Người được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được khen thưởng trong vòng 03 năm liên

 

tục liền kề với năm tổ chức kỳ xét thăng hạng.

Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi: Cơ sở giáo dục nơi giảng dạy có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi xét duyệt; Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục; Được thủ trưởng cơ sở giáo dục đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 27/04/2018.

Ü Hành chính:

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRONG 20 NGÀY

Ngày 12/03/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ thuộc trách nhiệm của Bộ và Cổng thông tin điện tử của Bộ tại Quyết định 267/QĐ-LĐTBXH.

Các địa chỉ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp gồm: http://nguoidan.chinhphu.vn; http://doanhnghiep.chinhphu.vn; http://phananhkiennghi.molisa.gov.vn.

Thời hạn xử lý, trả lời kiến nghị, phản ánh là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị và phải được cập nhật vào Hệ thống thông tin. Trường hợp hết thời hạn mà chưa xử lý xong, cứ 07 ngày
 

 

các đơn vị cập nhật tình hình xử lý trên Hệ thống thông tin.

Kết quả trả lời bằng văn bản cho người dân đồng thời phải báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi tới Cổng  thông tin điện tử Chính phủ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính…để được theo dõi.

Kết quả được cập nhật, đăng tải công khai trên Hệ thống thông tin theo một hoặc nhiều cách: Đăng tải trên Cổng thông tin tin điện tử của Bộ; Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; Gửi công văn thông báo cho người dân, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Hình sự:

CHO PHÉP NGƯỜI BỊ GIÁM SÁT, GIÁO DỤC RỜI NƠI CƯ TRÚ

Ngày 10/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Theo Nghị định này, người được giám sát, giáo dục được phép rời nơi cư trú nếu có lý do chính đáng nhưng phải khai báo tạm vắng. Việc vắng mặt tại nơi cú trú có thể được thực hiện nhiều lần nhưng mỗi lần không quá 30 ngày; tổng thời gian vắng mặt không quá 1/3 thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Nếu thời gian vắng mặt dưới 15 ngày, người được giám sát, giáo dục phải thông báo với người giám sát, giáo dục về lý do, thời gian vắng mặt tại cư trú và nơi đến cư trú.

 

Nếu thời gian vắng mặt từ 15 đến 30 ngày thì phải làm đơn xin phép Chủ tịch UBND cấp xã, trong đó có ghi rõ lý do, thời gian vắng mặt, nơi đến tạm trú và ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Đơn xin phép được gửi đến người trực tiếp giám sát, giáo dục.

Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
 

PHẠM NHÂN ĐƯỢC GỬI TIỀN VỀ NHÀ

Nội dung này được Bộ Công an quy định tại Thông tư 07/2018/TT-BCA quy định về việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân.

Cụ thể, khi nhận tiền thưởng, tiền bồi dưỡng làm thêm giờ, tăng năng suất lao động, phạm nhân được gửi về nhà. Nếu không gửi về nhà, phạm nhân có thể chuyển tiền vào lưu ký để sử dụng mua hàng hóa tại căng tin, gửi điện tín, liên lạc điện thoại với thân nhân hoặc nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù.

Đáng chú ý, phạm nhân có thể được ăn cơm cùng với tối đa không quá 03 thân nhân tại căng tin nhà thăm gặp trong 60 phút. Việc tổ chức cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân phải được kiểm tra, kiểm

 

soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho thân nhân phạm nhân.

Phạm nhân được gặp vợ hoặc chồng tại phòng riêng phải cam kết chấp hành các quy định về dân số, kế hoạch hóa gia đình hiện hành. Phạm nhân nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai và có giấy cam kết không mang thai để bảo đảm thời gian chấp hành án phạt tù.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/03/2018.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.