Bản tin Văn bản mới số 09.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

26/2018/NĐ-CP

Nghị định 26/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

* Cuối 2018, vốn điều lệ EVN là 205.390 tỷ đồng

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

2

24/2018/NĐ-CP

Nghị định 24/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

 

* Những trường hợp người lao động được khởi kiện tại Tòa án

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

3

23/2018/NĐ-CP

Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 

* Chung cư, khách sạn phải mua bảo hiểm cháy, nổ

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

09/2018/QĐ-TTg

Quyết định 09/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

 

* Kéo dài thí điểm chi đặc thù với Cục Hàng hải đến hết 2018

Trang 3

5

241/QĐ-TTg

Quyết định 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội

 

* Đẩy mạnh thanh toán tiền điện, nước qua ngân hàng

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

6

06/CT-TTg

Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

 

* Mỗi ô tô chỉ dùng 1 thẻ định danh đi qua mọi trạm BOT

Trang 3

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

7

22/2018/NĐ-CP

Nghị định 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

 

* Tin tức thời sự không được bảo hộ quyền tác giả

Trang 3

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

8

25/2018/NĐ-CP

Nghị định 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

 

* Bỏ quy định máy photocopy màu chỉ được dùng nội bộ

Trang 4

9

16/NQ-CP

Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

* Làm thủ tục mở quán net không cần nộp bản sao CMND

Trang 4

HÀNG HẢI

 

HÀNG HẢI

10

08/2018/TT-BGTVT

Thông tư 08/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

 

* Công bố 23 biểu mẫu mới dùng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

Trang 4

AN NINH QUỐC GIA

 

AN NINH QUỐC GIA

11

21/2018/NĐ-CP

Nghị định 21/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ

 

* Luôn có từ 2 cảnh sát trên xe vận chuyển tiền, vàng, bảo vật

Trang 4

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

CUỐI 2018, VỐN ĐIỀU LỆ EVN LÀ 205.390 TỶ ĐỒNG

Ngày 28/02/2018, Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Nghị định 26/2018/NĐ-CP.

EVN là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, vốn điều lệ đến hết năm 2018 là 205.390 tỷ đồng. EVN tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu chi; bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước đầu tư do chủ sở hữu Nhà nước giao.

EVN thực hiện chức năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân

 

phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

EVN và các công ty con, công ty liên kết có các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình; chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận giữa các doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký, và thay thế Nghị định 205/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013.

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN

Theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp…, người lao động có quyền khởi kiện vụ án theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc hành chính.

Trong đó, người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự trong 03 trường hợp sau:

Có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

 

Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; Đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết.

Người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính trong 02 trường hợp: Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; Đã hết thời hạn mà khiếu nại lần hai không được giải quyết.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

Ü Bảo hiểm:

CHUNG CƯ, KHÁCH SẠN PHẢI MUA BẢO HIỂM CHÁY, NỔ

Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Nghị định này yêu cầu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 05 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ 01 cột bơm trở lên… phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ.

Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà,công trình; máy móc, thiết bị; Các loại hàng hóa, vật tư.

 

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra do cháy, nổ đối với các đối tượng này.

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải bồi thường trong các trường hợp như: Động đất hoặc những biến động khác của thiên nhiên; Thiệt hại do biến cố về chính trị, an ninh và trật tự xã hội gây ra; Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

KÉO DÀI THÍ ĐIỂM CHI ĐẶC THÙ VỚI CỤC HÀNG HẢI ĐẾN HẾT 2018

Ngày 01/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-TTg về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng quyết định kéo dài thời hạn áp dụng quy định về thí điểm một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam đến hết năm 2018.
 

 

Trước đó, Quyết định 46/2013/QĐ-TTg quy định Cục Hàng hải Việt Nam được thí điểm một số chế độ chi đặc thù như: Tiền lương bình quân được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định; Tiền thưởng an toàn, an ninh hàng hải bằng 15% lương cấp bậc, chức vụ….

Quyết định 09/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/04/2018 và áp dụng cho năm ngân sách 2018.

ĐẨY MẠNH THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC QUA NGÂN HÀNG

Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 241/QĐ-TTg.

Đề án này hướng tới mục tiêu đến năm 2020, 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố được thực hiện qua ngân hàng; 70% công ty điện lực, công ty nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện, nước qua ngân hàng; 100% trường đại học, cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và có 80% sinh viên nộp học phí qua ngân hàng; 50% bệnh viện tại các thành phố lớn cho phép thanh toán viện phí qua ngân hàng…

Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, Đề án yêu cầu tiếp tục mở rộng mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh

 

toán thẻ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, các bệnh viện, trường học để phục vụ thanh toán qua ngân hàng.

Bên cạnh đó, phát triển thêm các thẻ ngân hàng đa năng, đa dụng cho phép thực hiện giao dịch thu, nộp thuế, phí cầu đường, nhận tiền bảo hiểm xã hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán: Thanh toán trực tuyến, thanh toán trên app di dộng, thanh toán không tiếp xúc…

Hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thanh toán bù trừ tự động cho các giao dịch bán lẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán 24/7 của tổ chức, cá nhân.

Quyết định này ban hành và có hiệu lực từ ngày 23/02/2018.

Ü Giao thông:

MỖI Ô TÔ CHỈ DÙNG 1 THẺ ĐỊNH DANH ĐI QUA MỌI TRẠM BOT

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, ngày 27/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg.

Việc triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch, kết nối liên thông, đồng bộ trong toàn quốc và mỗi phương tiện tham gia giao thông chỉ sử dụng 01 thẻ định danh (thẻ đầu cuối) để lưu thông qua tất cả các trạm thu giá.

 

Các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ thu giá chuyển thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ sang thực hiện theo hình thức điện tử tự động không dừng, bảo đảm nguyên tắc chỉ sử dụng 01 công nghệ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng thống nhất trên toàn quốc.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu dừng thu giá đối với các dự án không thực hiện đúng lộ trình chuyển sang thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng cho đến khi triển khai tổ chức thu giá theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Ü Sở hữu trí tuệ:

TIN TỨC THỜI SỰ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Ngày 23/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả và quyền liên quan, có hiệu lực từ ngày 10/04/2018.

Theo Nghị định này, đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả bao gồm: Tin tức thời sự thuần túy và các văn bản hành chính. Trong đó, tin tức thời sự là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin, không có tính sáng tạo; Văn bản hành chính bao gồm các văn bản của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội… và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.
 

 

Cũng theo Nghị định này, trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình phải đáp ứng 02 điều kiện: Phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình; Phần trích dẫn không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn.

Về nhuận bút, Nghị định quy định việc trả nhuận bút, thù lao phải bảo đảm lợi ích của người sáng tạo, tổ chức, cá nhân sử dụng và công chúng hưởng thụ; Mức nhuận bút được xác định căn cứ vào thể loại, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất khai thác…

Ü Thông tin-Truyền thông:

BỎ QUY ĐỊNH MÁY PHOTOCOPY MÀU CHỈ ĐƯỢC DÙNG NỘI BỘ

Một số quy định về hoạt động in tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 đã được Chính phủ sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018.

Cụ thể, Nghị định này đã bỏ quy định máy photocopy màu chỉ được sử dụng phục vụ công việc nội bộ của cơ quan, tổ chức, không được dùng để kinh doanh. Tổ chức, cá nhân sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu phải đăng ký với UBND cấp tỉnh trước khi sử dụng.

Nghị định cũng bổ sung quy định về chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, theo đó, khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi đến UBND cấp tỉnh nơi đã xác

 

nhận đăng ký máy đó. Tương tự, khi thanh lý máy, tổ chức, cá nhân sử dụng máy đã đăng ký, khi thanh lý phải có văn bản thông báo đến cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động in nơi đã đăng ký máy.

Cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động theo loại hình doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm báo cáo định kỳ 01 năm/lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động in, thay vì 06 tháng/lần như trước đây.

Nghị định này có hiệu lực từ 01/05/2018.

LÀM THỦ TỤC MỞ QUÁN NET KHÔNG CẦN NỘP BẢN SAO CMND

Ngày 27/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Nghị quyết này, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (quán game, tiệm net) sẽ được điều chỉnh theo hướng bỏ quy định phải nộp bản sao chứng thực CMND của chủ điểm hoặc của người quản lý trực tiếp.

Trong Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
 

 

công cộng, các thông tin nhân thân như số CMND, địa chỉ liên hệ, điện thoại được thay bằng một thông tin duy nhất là số định danh cá nhân.

Với thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, sẽ bỏ quy định về Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai. Đồng thời, bổ sung số định danh cá nhân của người đề nghị cấp phép tại Đơn đề nghị cấp giấy phép.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Hàng hải:

CÔNG BỐ 23 BIỂU MẪU MỚI DÙNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÀNG HẢI

Đây là nội dung từ Thông tư 08/2018/TT-BGTVT, được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 22/02/2018, quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.

Các mẫu quyết định được ban hành kèm theo Thông tư này gồm 15 mẫu như: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo thủ tục xử phạt không lập biên bản; Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hàng hải; Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

 

Ngoài ra, Thông tư còn quy định 08 mẫu biên bản như: Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả lĩnh vực hàng hải...

Tùy vào trường hợp cụ thế, các biểu mẫu có thể bổ sung thêm dòng vào các tiêu chí để bảo đảm đủ nội dung cần thiết khi xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

Ü An ninh quốc gia:

LUÔN CÓ TỪ 2 CẢNH SÁT TRÊN XE VẬN CHUYỂN TIỀN, VÀNG, BẢO VẬT

Ngày 23/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ.

Hàng đặc biệt khi vận chuyển phải được đóng gói, niêm phong, đặt trong các container hoặc thùng chứa hàng, khóa, kẹp chì và bảo quản an toàn. Đối với mỗi chuyến vận chuyển hàng đặc biệt trên đường bộ, phải có 02 xe hộ tống bảo vệ, trong đó, 01 xe dẫn đầu và 01 xe đi cuối xe hoặc đoàn xe vận chuyển hàng đặc biệt.

Đồng thời, bảo đảm ít nhất 02 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thường xuyên làm nhiệm vụ trên mỗi xe chở
 

 

̉hàng, xe hộ tống, toa xe đường sắt hoặc trên mỗi phương tiện vận tải đường thủy nội địa, đường hàng không.

Hàng đặc biệt do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển gồm: Tiền mặt, giấy tờ có giá (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, công trái và các loại giấy tờ có giá khác) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; Tài sản quý (vàng, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ tiền mặt và các loại tài sản quý khác) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/04/2018.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.