Bản tin Văn bản mới số 11.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!

* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

39/2018/NĐ-CP

Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

* Miễn phí đào tạo lao động cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trang 2

2

38/2018/NĐ-CP

Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

 

* Hỗ trợ vốn 5 năm cho DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Trang 2

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

3

08/CT-TTg

Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan

 

* Rút ngắn thời gian cấp Sổ đỏ xuống còn 20 ngày

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

4

42/2018/NĐ-CP

Nghị định 42/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng

 

* Từ 1/7/2018, bãi bỏ 6 Nghị định lĩnh vực ngân hàng

Trang 3

5

04/2018/TT-NHNN

Thông tư 04/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 01/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

 

* Ngân hàng phải giải trình thực trạng cần áp dụng can thiệp sớm trong 30 ngày

Trang 3

6

29/2018/NĐ-CP

Nghị định 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

 

* Thưởng lớn cho người phát hiện, giao nộp cổ vật

Trang 4

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

7

41/2018/NĐ-CP

Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

 

* Tẩy xóa chứng từ kế toán bị phạt đến 5 triệu đồng

Trang 4

8

286/QĐ-BTC

Quyết định 286/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

 

* Điều kiện cấp chứng chỉ kiểm toán viên

Trang 4

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

9

40/2018/NĐ-CP

Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

 

* Người bán hàng đa cấp được trả lại hàng trong 30 ngày

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

10

24/2018/TT-BQP

Thông tư 24/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Thông tư 42/2017/TT-BQP ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

 

* Tuyển sinh năm 2018, nhiều ngành trong quân đội được tuyển thí sinh nữ

Trang 5

11

07/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

* Tuyển sinh ĐH 2018: Điểm ưu tiên khu vực giảm một nửa

Trang 5

12

06/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

 

* 3 tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học

Trang 5

13

05/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

* Tuyển sinh lớp 6 bằng xét tuyển kết hợp đánh giá năng lực

Trang 6

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

 

14

30/2018/NĐ-CP

Nghị định 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

 

* Định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải dựa vào giá thị trường

Trang 6

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

15

319/QĐ-TTg

Quyết định 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 

* Sẽ có thêm nhiều ưu đãi thuế đối với ngành cơ khí

Trang 6

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Doanh nghiệp:

MIỄN PHÍ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 11/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này chỉ rõ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi cử lao động tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng thì được miễn chi phí đào tạo. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận.

Để được miễn chi phí đào tạo, người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau: Đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục; Không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến được hỗ trợ 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhưng không quá 01 lần một năm. Khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp có tối thiểu 10 học viên.

Cũng theo Nghị định này, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính theo quy định chuyên ngành) thuộc mạng lưới tư vấn viên. Trong đó, doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 03 triệu đồng/năm; Doanh nghiệp nhỏ được giảm 30% nhưng không quá 05 triệu đồng/năm; Doanh nghiệp vừa được giảm 10% nhưng không quá 10 triệu đồng/năm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

HỖ TRỢ VỐN 5 NĂM CHO DN NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đã được Chính phủ ban hành ngày 11/03/2018.

Theo Nghị định này, UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp giao cho tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương có chức năng đầu tư tài chính thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Doanh nghiệp nhận đầu tư từ tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng các tiêu chí: Hoạt động trong các lĩnh vực mà địa phương ưu tiên phát triển; Phải được ít nhất một trong các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lựa chọn để đầu tư.

Định kỳ hàng quý, tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương cập nhật, công bố danh sách các doanh nghiệp nhận đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương và của UBND cấp tỉnh.

Khoản vốn đầu tư từ tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương cho một doanh nghiệp nhận đầu tư không quá 30% tổng vốn đầu tư mà doanh nghiệp đó huy động được từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cùng đầu tư.

Thời hạn đầu tư từ ngân sách địa phương tối đa là 05 năm, từ thời điểm đầu tư.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Đất đai-Nhà ở:

RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP SỔ ĐỎ XUỐNG CÒN 20 NGÀY

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/03/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Thủ tướng yêu cầu trong năm 2018, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ 30 ngày còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày).

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp Giấy phép xây dựng từ 82 ngày

xuống còn 63 ngày, trong đó thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 05 ngày, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm tối thiểu 04 ngày và cấp Giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày; trong đó, góp ý đối với dự án thiết kế quy hoạch giảm từ 10 ngày xuống còn 05 ngày, góp ý với thiết kế cơ sở từ 10 ngày xuống còn 05 ngày.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TỪ 1/7/2018, BÃI BỎ 6 NGHỊ ĐỊNH LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Theo Nghị định 42/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/03/2018, bãi bỏ 06 Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng, bao gồm:

Nghị định 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010 quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng;

Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;

Nghị định 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;

Nghị định 69/2005/NĐ-CP ngày 26/05/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân;

Nghị định 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân;

Nghị định 14/CP ngày 02/03/1993 ban hành quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông - lâm - ngư - diêm nghiệp và kinh tế nông thôn.

Nghị định 42/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

NGÂN HÀNG PHẢI GIẢI TRÌNH THỰC TRẠNG CẦN ÁP DỤNG CAN THIỆP SỚM TRONG 30 NGÀY

Một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung ngày 12/03/2018 tại Thông tư 04/2018/TT-NHNN.

Theo đó, áp dụng can thiệp sớm là một trong 04 biện pháp xử lý trong giám sát ngân hàng bên cạnh 03 biện pháp đã quy định gồm: Khuyến nghị, cảnh báo; Xử phạt vi phạm hành chính; Kiến nghị cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý giám sát ngân hàng khác theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản áp dụng can thiệp sớm, đối tượng giám sát ngân hàng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước giải trình thực trạng, nguyên nhân,

phương án khắc phục và tổ chức triển khai thực hiện.

Thời hạn thực hiện phương án khắc phục tối đa là 01 năm, kể từ ngày có văn bản áp dụng can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà nước.

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của đơn vị thực hiện giám sát ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện phương án khắc phục.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

THƯỞNG LỚN CHO NGƯỜI PHÁT HIỆN, GIAO NỘP CỔ VẬT

Tại Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018, Chính phủ đã quy định cụ thể về các trường hợp tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; trong đó có tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy.

Cũng theo Nghị định này, sẽ thưởng tiền cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy và giao nộp tài sản bị chôn vùi, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là di tích lịch sử - văn hóa, bảo vật quốc gia, di vật, cổ vật, tài sản thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia; Phát hiện và cung cấp thông tin chính xác về các loại tài sản này.

Mức tiền thưởng đối với các trường hợp nêu trên căn cứ vào phần giá trị của tài sản. Nếu tài sản có giá trị đến 10 triệu đồng, mức thưởng là 30%; từ 10 - 100 triệu đồng, mức thưởng là 15%; từ 100 triệu - 01

 tỷ đồng, mức thưởng là 7%; từ 01 - 10 tỷ đồng, mức thưởng là 1% và từ 10 tỷ đồng trở lên, mức thưởng là 0,5%.

Tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên mà không phải là di tích lịch sử - văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, không phải là tài sản thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia có giá trị tài sản lớn hơn 10 lần mức lương cơ sở, sau khi trừ chi phí bảo quản thì tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp được hưởng giá trị bằng 10 lần mức lương cơ sở và 50% giá trị của phần vượt quá 10 lần mức lương cơ sở.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Kế toán-Kiểm toán:

TẨY XÓA CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BỊ PHẠT ĐẾN 5 TRIỆU ĐỒNG

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập đã được Chính phủ ban hành ngày 12/03/2018.

Nghị định này chỉ rõ, phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định; Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu; Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên…

Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; Ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền; Chữ ký của

một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký; Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh theo quy định…

Cũng theo Nghị định này, hành vi lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; Sổ kế toán không ghi bằng bút mực, ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi không cách dòng; Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy bị phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN

Ngày 07/03/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 286/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, trong đó có thủ tục đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ kiểm toán viên.

Theo đó, người dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng; Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải dự thi 07 môn: Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp; Tài chính và quản lý tài chính nâng cao; Thuế và quản lý thuế nâng cao; Kế toán tài chính, kế

toán quản trị nâng cao; Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao; Phân tích hoạt động tài chính nâng cao; Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong các ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

Lệ phí dự thi là 200.000 đồng/môn thi. Để được cấp chứng chỉ, người dự thi phải có tổng số điểm từ 38 điểm trở lên.

Người dự thi nộp hồ sơ cấp chứng chỉ tới Bộ Tài chính, thời hạn giải quyết thủ tục trong 60 ngày, kể từ ngày kết thúc thi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Thương mại:

NGƯỜI BÁN HÀNG ĐA CẤP ĐƯỢC TRẢ LẠI HÀNG TRONG 30 NGÀY

Ngày 12/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo đó, người tham gia bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp, bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác, bao gồm cả lợi ích được hưởng theo chương trình khuyến mại, trả cho người tham gia bán hàng đa cấp trong một năm quy đổi thành tiền không được

vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mở tài khoản ký quỹ và ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Khoản tiền ký quỹ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 02/05/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

TUYỂN SINH NĂM 2018, NHIỀU NGÀNH TRONG QUÂN ĐỘI ĐƯỢC TUYỂN THÍ SINH NỮ

Ngày 10/03/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 24/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội của Thông tư 17/2016/TT-BQP và Thông tư 42/2017/TT-BQP.

Các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành: Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự; các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành được tuyển ít nhất 02 thí sinh.

Học viện Biên phòng tuyển 45% thay vì 55% như trước đây với chỉ tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Bắc (từ tỉnh Quảng Bình trở ra); thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam được xác định đến từng quân khu: Quân khu 4 (tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế): 4%, Quân khu 5: 11%, Quân khu 7: 14%, Quân khu 9: 16%...

Trường Sĩ quan Không quân thực hiện một điểm chuẩn chung cho thí sinh trong cả nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

TUYỂN SINH ĐH 2018: ĐIỂM ƯU TIÊN KHU VỰC GIẢM MỘT NỬA

Quy chế tuyển sinh đại học chính quy đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi ngày 01/03/2018 tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT.

Quy chế mới quy định về khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm tương ứng với tổng điểm 03 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển), không nhân hệ số theo thang điểm 10. Trước đây, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Như vậy, mức điểm ưu tiên khu vực sẽ giảm đi còn một nửa. Điểm cộng ưu tiên khu vực cao nhất năm nay chỉ còn 0,75 điểm, thay vì 1,5 điểm như những năm trước.

Bên cạnh đó, từ kỳ tuyển sinh năm nay, các trường đại học, cao đẳng được tự xác định điểm sàn và công bố trên Trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Riêng ngành đào tạo giáo viên, căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định điểm sàn để các trường xây dựng phương án xét tuyển.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/04/2018.

3 TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/02/2018.

Theo Thông tư này, có 03 tiêu chí để xác định chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của cơ sở giáo dục, gồm: Tiêu chí số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo từng khối ngành của cơ sở giáo dục; Tiêu chí diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo; Tiêu chí nhu cầu lao động của thị trường, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tư cũng chỉ rõ, đối với ngành đào tạo đại học chính quy đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định

chất lượng, được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó nhưng không vượt quá 120% chỉ tiêu đào tạo của năm trước liền kề; phải công khai trong đề án tuyển sinh và chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan có thẩm quyền.

Các trường chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thì không được tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước liền kề (trừ ngành đào tạo mới được mở trong năm tuyển sinh).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

TUYỂN SINH LỚP 6 BẰNG XÉT TUYỂN KẾT HỢP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Ngày 28/02/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT.

Theo đó, tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Bên cạnh đó, Thông tư bổ sung quy định về việc Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên với mức chênh lệch điểm cộng thêm giữa hai nhóm đối tượng được ưu tiên kế tiếp là 0,5 điểm tính theo thang điểm 10.

Ngoài ra, học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông sẽ được tuyển thẳng vào trung học phổ thông.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

Ü Hình sự:

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ PHẢI DỰA VÀO GIÁ THỊ TRƯỜNG

Căn cứ định giá tài sản trong tố tụng hình sự là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Chính phủ ban hành ngày 07/03/2018.

Cụ thể, ngoài việc phải căn cứ vào giá thị trường, việc định giá đối với tài sản không phải là hàng cấm còn phải dựa vào: Giá do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định; Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp; Giá trong tài liệu, hồ sơ kèm theo tài sản cần định giá (nếu có); Các căn cứ khác về giá hoặc giá trị của tài sản cần định giá.

Với tài sản là hàng cấm, phải dựa trên ít nhất một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau: Giá mua bán thu thập được trên thị trường không chính thức tại thời điểm và tại nơi tài sản là hàng cấm được yêu cầu định giá hoặc tại địa phương khác; Giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu hàng cấm; Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp; Giá thị trường trong khu vực hoặc thế giới của hàng cấm; Giá niêm yết, giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu của tài sản tương tự được phép kinh doanh, lưu hành, sử dụng tại Việt Nam…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

Ü Công nghiệp:

SẼ CÓ THÊM NHIỀU ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI NGÀNH CƠ KHÍ

Theo Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, cơ khí được coi là ngành công nghiệp nền tảng với trọng tâm là cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, ô tô, thiết bị công trình công nghiệp, thiết bị điện và công nghiệp hỗ trợ…

Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung các chính sách thúc đẩy ngành cơ khí bao gồm các ưu đãi về thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu), các biện pháp hỗ trợ đầu tư và kinh doanh theo Luật Đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mua thiết kế, công nghệ, đổi mới công nghệ, thiết bị

sản xuất và mô hình quản lý sản xuất tiên tiến để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm cơ khí…

Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn 2017 - 2025 gồm: Các loại thiết bị động lực; Các chủng loại xe ô tô; Thiết bị nâng hạ; Thiết bị nhà máy công nghiệp và thiết bị điện. Trong đó, các chủng loại xe ô tô gồm: Xe ô tô nông dụng nhỏ đa chức năng; Xe ô tô chuyên dùng; Xe ô tô khách tầm trung và tầm ngắn chạy liên tỉnh, nội đô từ 10 chỗ trở lên; Xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường.

Chiến lược này được ban hành kèm theo Quyết định 319/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 15/03/2018 và có hiệu lực từ ngày ký.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.