Bản tin Văn bản mới số 10.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

32/2018/NĐ-CP

Nghị định 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

 

* Doanh nghiệp Nhà nước không được đầu tư vào bất động sản

Trang 2

2

07/CT-TTg

Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018

 

* Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2018

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

3

10/2018/QĐ-TTg

Quyết định 10/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi  Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

 

* Mở rộng đối tượng được mua lại ô tô của cơ quan ngoại giao

Trang 2

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

4

31/2018/NĐ-CP

Nghị định 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

 

* 3 biện pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa

Trang 3

5

11/2018/QĐ-TTg

Quyết định 11/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam

 

* Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình

Trang 3

6

28/2018/NĐ-CP

Nghị định 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

 

* Hàng xuất khẩu được hỗ trợ đến 100% phí tổ chức triển lãm

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

7

09/2018/TT-BGTVT

Thông tư 09/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

 

* Thứ tự ưu tiên xếp hàng mua vé đi tàu

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

8

04/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi  Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

* Thi THPT quốc gia 2018: Điểm thi được làm tròn đến 2 chữ số thập phân

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

9

18/NQ-CP

Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2018

 

* Giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ, phí vận tải cho doanh nghiệp

Trang 4

10

12/2018/QĐ-TTg

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

* Chế độ với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

11

273/QĐ-TTg

Quyết định 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

* Mục tiêu đến 2020, tất cả cửa khẩu có trang tin điện tử

Trang 4

12

27/2018/NĐ-CP

Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

 

* Mạng xã hội phải loại bỏ nội dung vi phạm trong 3 giờ

Trang 5

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Doanh nghiệp:

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KHÔNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀO BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 08/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp Nhà nước không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trừ doanh nghiệp Nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản; không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán.

Khi đầu tư, mua sắm tài sản cố định bên ngoài đưa về sử dụng (kể cả phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ), doanh nghiệp Nhà nước phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước là chủ đầu tư đang triển khai, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng chưa hình thành tài sản đưa vào khai thác, sử dụng, nếu không tiếp tục đầu tư dự án, doanh nghiệp được chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

TRIỂN KHAI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRONG NĂM 2018

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/03/2018 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp…

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế; Thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…

Bộ Tài chính phải chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Khẩn trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế.

Đồng thời, đề xuất chính sách thu thuế và kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển từ hộ kinh doanh; Rà soát, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nhằm giảm cản trở hoạt động của các doanh nghiệp kế toán.

Ü Xuất nhập khẩu:

MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA LẠI Ô TÔ CỦA CƠ QUAN NGOẠI GIAO

Ngày 01/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Theo đó, nếu năm sản xuất của ô tô quá 5 năm thì cơ quan ngoại giao, viên chức ngoại giao được chuyển nhượng xe cho đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao khác hoặc các đối tượng khác tại Việt Nam với điều kiện xe được cơ quan đăng kiểm xác nhận còn đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để lưu hành.

Trước đây, các xe này không được chuyển nhượng cho cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân tại Việt Nam; chỉ đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam mới được nhận chuyển nhượng; khi đối tượng này không có nhu cầu sử dụng xe hoặc khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thì phải tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy xe, không được phép chuyển nhượng xe tại Việt Nam.

Riêng đối với xe gắn máy của cơ quan ngoại giao, viên chức ngoại giao, quy định mới vẫn không cho phép chuyển nhượng tại Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/04/2018.

Ü Thương mại:

3 BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa đã được Chính phủ ban hành ngày 08/03/2018.

Nghị định này quy định, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có thể áp dụng các biện pháp chống gian lận xuất xứ đối với 03 trường hợp:

Tạm dừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 03 tháng, kể từ lần đầu tiên thương nhân đăng tải các thông tin, dữ liệu không liên quan đến cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử.

Tạm dừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 06 tháng, kể từ ngày phát hiện thương nhân sử

dụng chứng từ giả hoặc kê khai gian lận khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và tạm dừng cấp trong 06 tháng kể từ ngày thương nhân không hợp tác, không cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ hoặc cung cấp sai thông tin chứng minh xuất xứ hàng hóa khi cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận tiến hành hậu kiểm.

Ngoài các biện pháp chống gian lận xuất xứ nêu trên, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận có thể áp dụng chế độ luồng đỏ trong hệ thống quản lý rủi ro đối với thương nhân và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 08/03/2018.

BẢNG PHÂN LOẠI TIÊU DÙNG THEO MỤC ĐÍCH CỦA HỘ GIA ĐÌNH

Ngày 01/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 11/2018/QĐ-TTg về Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.

Bảng phân loại này là toàn bộ các khoản chi tiêu dùng của hộ gia đình Việt Nam về hàng hóa và dịch vụ, được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê Nhà nước.

Bảng phân loại gồm có các nhóm sản phẩm như: Lương thực, thực phẩm và đồ uống không cồn (Lương thực, thịt, cá, sữa, trái cây, nước khoáng, nước có ga…); Đồ uống có cồn, thuốc lá và chất gây

nghiện; Quần áo và giày dép; Nhà ở, điện nước, ga và các nhiên liệu khác; Đồ đạc, thiết bị gia đình và bảo dưỡng đồ dùng gia đình;  Giao thông vận tải (Ô tô, xe máy, xe đạp…); Thông tin và truyền thông  (Điện thoại cố định, điện thoại di động thông thường; điện thoại di động thông minh và máy tính bảng)…

Ban hành kèm theo Bảng phân loại là nội dung của Bảng phân loại, trong đó giải thích rõ khái niệm của từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/04/2018.

HÀNG XUẤT KHẨU ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐẾN 100% PHÍ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

Theo đó, các đề án xúc tiến thương mại trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện cho các nội dung cụ thể như: Tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài và tại Việt Nam đối với các sản phẩm xuất khẩu; Hỗ trợ xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa xuất khẩu trên cổng thông tin điện tử, mạng internet, mạng thương mại điện tử…

Đối với các doanh nghiệp có sản phẩm thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, ngoài việc được hưởng chế độ ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế, hải quan và các thủ tục hành chính khác còn được hỗ trợ kinh phí khi tham gia các hoạt động thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và nhiều chính sách khác.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài không được thành lập nhiều hơn 01 Văn phòng đại diện của mình trên 01 địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định này ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Ü Giao thông:

THỨ TỰ ƯU TIÊN XẾP HÀNG MUA VÉ ĐI TÀU

Thông tư 09/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia đã được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 02/03/2018.

Theo Thông tư này, đối tượng được ưu tiên xếp hàng mua vé đi tàu tại địa điểm bán vé theo thứ tự sau: Người có bệnh nặng mà có yêu cầu của cơ quan y tế phải nhanh chóng chuyển đi; Thương binh, bệnh binh; Người khuyết tật; Phụ nữ có thai; Người đi tàu kèm trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi; Người già từ đủ 60 tuổi trở lên; Các đối tượng ưu tiên khác do doanh nghiệp vận tải quy định.

Thông tư cũng quy định, các trường hợp hành khách, người đi tàu phải mua vé bổ sung bao gồm: Hành khách muốn đi quá ga đến ghi trên vé; Hành khách muốn đổi chỗ từ hạng thấp lên hạng cao; Người đi

tàu không có vé hoặc vé không hợp lệ. Doanh nghiệp bán vé tàu bổ sung cho hành khách trên cơ sở khả năng đáp ứng của doanh nghiệp và không làm ảnh hưởng đến hành khách khác.

Trường hợp không thể bán vé bổ sung, doanh nghiệp xử lý như sau: Đối với hành khách muốn đi quá ga đến ghi trên vé và người đi tàu không có vé hoặc vé không hợp lệ phải xuống tàu khi tàu chưa chạy, hoặc xuống tại ga gần nhất và thanh toán các chi phí theo quy định. Đối với hành khách muốn đổi chỗ từ hạng thấp lên hạng cao thì tiếp tục sử dụng đúng chỗ ngồi đã ghi trên vé.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

THI THPT QUỐC GIA 2018: ĐIỂM THI ĐƯỢC LÀM TRÒN ĐẾN 2 CHỮ SỐ THẬP PHÂN

Tại Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT.

Theo Thông tư mới, việc chấm bài thi tự luận sẽ được thực hiện theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 02 chữ số thập phân; trong khi trước đây quy định điểm thi được lấy đến 0,25 và không quy tròn điểm.

Thông tư cũng quy định, thí sinh bị hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nếu vi phạm một trong 05 lỗi: Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; Để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức.

Trước đây, nếu như mắc các lỗi trên, thí sinh sẽ bị tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

Ü Chính sách:

GIẢM GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ, PHÍ VẬN TẢI CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 08/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 18/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2018.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất cắt giảm các chi phí cho doanh nghiệp như: Giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ, phí dịch vụ logistics ngay trong tháng 03/2018.

Chính phủ cũng đồng ý về nguyên tắc nâng mức tiền công cho huấn luyện viên, vận động viên và thí điểm chế độ ưu đãi cho cán bộ làm nhiệm vụ an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu các bộ quản lý chuyên ngành và các bộ, cơ quan quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa, bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết.

Chỉ tiêu mà Chính phủ đề ra là cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh và báo cáo Thủ tướng trước 30/04/2018.

Đồng thời, sẽ xây dựng một Nghị định sửa nhiều Nghị định về điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo trình tự, thủ tục rút gọn, dự kiến ban hành trước 31/10/2018.

CHẾ ĐỘ VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngày 06/03/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Quyết định, người có uy tín được được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số không quá 02 lần/năm; mức chi không quá 500.000 đồng/người/lần; Thăm hỏi, hỗ trợ khi bị ốm đau không quá 01 lần/năm, mức chi không quá 3.000.000 đồng/người/năm…

Trường hợp gia đình người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn), mức chi thăm hỏi, hỗ trợ không 

quá 2.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan Trung ương; không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp tỉnh và không quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp huyện.

Ngoài ra, người có uy tín được cấp (không thu tiền): 01 tờ Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc; 01 tờ báo tỉnh hoặc hình thức cung cấp thông tin khác phù hợp đối với người có uy tín do địa phương lựa chọn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/04/2018.

Ü Thông tin-Truyền thông:

MỤC TIÊU ĐẾN 2020, TẤT CẢ CỬA KHẨU CÓ TRANG TIN ĐIỆN TỬ

Đây là mục tiêu nằm trong Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 273/QĐ-TTg ngày 06/03/2018.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, tất cả các cửa khẩu quốc tế hàng không, đường bộ, đường sắt có hệ thống thông tin đối ngoại, đầy đủ màn hình điện tử, quầy thông tin, điểm tra cứu điện tử, trang thông tin điện tử có nội dung thông tin phong phú, đa dạng với các ngôn ngữ phù hợp với từng khu vực, địa bàn; 30% cửa khẩu quốc tế đường thủy có hệ thống thông tin đối ngoại.

Hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế có nội dung về: Giới thiệu, quảng bá đất nước,

con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam; Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thông tin liên quan đến quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân, địa phương giữa Việt Nam và các nước chung biên giới…

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin đối ngoại phải phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối của Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự nghiệp đổi mới, độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

MẠNG XÃ HỘI PHẢI LOẠI BỎ NỘI DUNG VI PHẠM TRONG 3 GIỜ

Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được Chính phủ ban hành ngày 01/03/2018.

Theo Nghị định này, mạng xã hội phải có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng. Đặc biệt, phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 giờ, từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu.

Mạng xã hội phải lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

Trang thông tin điện tử tổng hợp phải có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải chính xác theo đúng thông tin nguồn. Tương tự như mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp cũng phải có cơ chế phối hợp để loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 giờ, từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu.

Nghị định cũng chỉ rõ, mạng xã hội, trang tin điện tử tổng hợp phải đảm bảo có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.