Thông tư 64/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 64/2005/TT-BTC

Thông tư 64/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:64/2005/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành:15/08/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Thanh toán vốn đầu tư - Ngày 15/8/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2005/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc Vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo qui định, Tổng thầu xây dựng căn cứ tiến độ thực hiện dự án, lập kế hoạch nhu cầu vốn đầu tư có phân chia theo theo từng nguồn vốn (vốn của ngân sách thành phố Hà Nội và vèn từ quỹ đất của tỉnh Hà Tây) gửi Ban quản lý dự án Thăng Long. Việc hạch toán và quản lý tiền thu được từ sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư cho dự án hoàn thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc được thực hiện như sau: sau khi giao đất cho Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam-Vinaconex, Sở Tài chính tỉnh Hà Tây thực hiện ghi thu ngân sách địa phương về tiền giao quyền sử dụng đất và ghi chi tạm ứng cho dự án tương ứng giá trị diện tích đất thực giao, Trường hợp giá trị quỹ đất chi tạm ứng cho Tổng thầu xây dựng lớn hơn giá trị công trình của dự án thì Tổng thầu xây dựng phải nộp phần chênh lệch bằng tiền vào Ngân sách tỉnh Hà Tây. Trường hợp giá trị quỹ đất chi tạm ứng cho Tổng thầu xây dựng nhỏ hơn giá trị công trình của dự án thì Ngân sách tỉnh Hà Tây thanh toán trả cho tổng thầu xây dựng phần chênh lệch... Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Thông tư 64/2005/TT-BTC tại đây

tải Thông tư 64/2005/TT-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA B TÀI CHÍNH S 64/2005/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯỚNG DN VIC QUN LÝ, THANH TOÁN VN ĐẦU TƯ D ÁN
M
RNG VÀ HOÀN THIN ĐƯỜNG LÁNG - HÒA LC

 

Căn c Lut Ngân sách nhà nước s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn c Lut Xây dng ngày 26 tháng 11 năm 2003

Căn c Ngh định s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2005 ca Chính ph v qun lý d án đầu tư xây dng công trình.

Thc hin văn bn s 224/CP-CN ngày 01 tháng 03 năm 2003; văn bn s 828/CP-CN ngày 18 tháng 06 năm 2003; văn bn 1726/CP-CN ngày 17 tháng 12 năm 2003 ca Th tướng Chính ph; văn bn s 120/TB-VPCP ngày 14/6/2004 ca Văn phòng Chính ph v đầu tư D án m rng và hoàn thin đường Láng - Hòa Lc.

B Tài chính hướng dn vic qun lý, thanh toán vn đầu tư cho D án m rng và hoàn thin đường Láng - Hòa Lc như sau:

 

I. QUI ĐỊNH CHUNG

 

 

1. D án Hoàn thin m rng đường Láng - Hòa Lc được đầu tư bng ngun vn ngân sách nhà nước, bao gm:

- Ngun vn ngân sách trung ương dành cho công tác chun b đầu tư, qun lý d án và tư vn giám sát cht lượng công trình, được cân đối theo kế hoch đầu tư xây dng cơ bn hàng năm ca B Giao thông vn ti.

- Vn ngân sách ca thành ph Hà Ni (t huy động theo hình thc đấu giá quyn s dng đất) đóng góp để thc hin đầu tư xây dng tuyến đường đon thuc địa bàn thành ph Hà Ni.

- Ngun vn huy động bng qu đất trên địa bàn tnh Hà Tây được s dng để thc hin đầu tư xây dng tuyến đường đon thuc địa bàn tnh Hà Tây.

2. Vic qun lý, thanh toán vn đầu tư ca d án được thc hin theo các quy định hin hành ca Nhà nước v qun lý, thanh toán vn đầu tư và các qui định ti Thông tư này.

3. Đại din ch đầu tư (Ban Qun lý d án Thăng Long), Tng thu xây dng (Tng công ty xut nhp khu xây dng Vit Nam-Vinaconex) theo chc năng, nhim v được giao có trách nhim đảm bo thc hin d án theo đúng tiến độ, cht lượng và s dng đúng mc đích các ngun vn đầu tư cho D án hoàn thin m rng đường Láng - Hòa Lc, không được s dng cho các mc đích khác.

4. S Tài chính thành ph Hà Ni và tnh Hà Tây tham mưu cho UBND thc hin vic qun lý, đảm bo ngun vn đầu tư cho d án hoàn thin m rng đường Láng - Hòa Lc theo đúng quy định ca Lut Ngân sách nhà nước.

5. UBND Thành ph Hà Ni, UBND tnh Hà Tây có trách nhim qun lý, ch đạo và hướng dn các cp qun lý thuc thm quyn thc hin theo đúng các qui định hin hành ca Nhà nước và hướng dn ti Thông tư này.

6. Vic kim soát và thanh toán vn đầu tư cho d án được thc hin ti Kho bc nhà nước.

 

II. QUI ĐỊNH C TH

 

1. Lp d toán ngân sách chi cho d án hàng năm:

1.1. Vào thi đim xây dng d toán ngân sách nhà nước hàng năm theo qui định, Tng thu xây dng căn c tiến độ thc hin d án, lp kế hoch nhu cu vn đầu tư có phân chia theo theo tng ngun vn (vn ca ngân sách thành ph Hà Ni và vn t qu đất ca tnh Hà Tây) gi Ban qun lý d án Thăng Long.

1.2. Ban qun lý d án Thăng Long tng hp kế hoch nhu cu vn hàng năm ca d án, phân chia theo tng ngun vn (vn ngân sách trung ương, vn ca ngân sách thành ph Hà Ni và vn t qu đất ca tnh Hà Tây) gi B Giao thông vn ti.

B Giao thông vn ti tng hp kế hoch vn đầu tư gi UBND Thành ph Hà Ni, UBND tnh Hà Tây (tương ng phn vn đầu tư ca tng tnh). UBND Thành ph Hà Ni, UBND tnh Hà Tây tng hp xây dng d toán ngân sách hàng năm ca địa phương gi B Kế hoch và Đầu tư, B Tài chính tng hp trình Th tướng Chính ph.

1.3. Sau khi d toán ngân sách được giao, B Tài chính tng hp kế hoch thanh toán vn đầu tư ca d án chi tiết theo tng ngun vn (vn ngân sách trung ương ca B Giao thông vn ti, vn ca ngân sách thành ph Hà Ni và vn t qu đất ca tnh Hà Tây) gi Kho bc nhà nước để làm căn c kim soát, thanh toán cho d án, đồng gi B Giao thông vn ti, UBND Thành ph Hà Ni, UBND tnh Hà Tây để phi hp qun lý, đảm bo đủ ngun.

Trong năm kế hoch, căn c tình hình thc hin thc tế và các ngun vn thc có ca d án, Tng thu xây dng, Ban qun lý d án Thăng Long có th thc hin vic điu chnh kế hoch vn đầu tư cho d án gi cp có thm quyn để xem xét điu chnh kế hoch

2. Qun lý, thanh toán vn:

2.1. Đối vi khi lượng công vic được đảm bo thanh toán bng ngun vn ngân sách trung ương và ngun vn ngân sách Thành ph Hà Ni đảm nhn được thc hin qun lý, thanh toán theo qui định ti các Ngh định ca Chính ph v qun lý d án đầu tư xây dng công trình và Thông tư s 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 ca B Tài chính hướng dn qun lý, thanh toán vn đầu tư và vn s nghip có tính cht đầu tư và xây dng thuc ngun ngân sách nhà nước hoc các văn bn sa đổi, b sung, thay thế thông tư này và căn c trên ngun vn thc có đối vi phn vn do ngân sách Thành ph Hà Ni đảm bo.

S Tài chính thành ph Hà Ni định k hàng quý chuyn vn sang Kho bc nhà nước để đảm bo ngun thanh toán cho d án.

2.2. Đối vi khi lượng công vic được thanh toán bng qu đất ca tnh Hà Tây:

 

- Vic qun lý, lp h sơ đề ngh thanh toán được thc hin theo quy định ti các Ngh định ca Chính ph v qun lý d án đầu tư xây dng công trình và Thông tư s 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 ca B Tài chính hướng dn qun lý, thanh toán vn đầu tư và vn s nghip có tính cht đầu tư và xây dng thuc ngun ngân sách nhà nước hoc các văn bn sa đổi, b sung, thay thế thông tư này.

Ban Qun lý d án Thăng Long gi h sơ thanh toán ca d án cho cơ quan kho bc nhà nước để kim soát chi;

- Cơ quan kho bc nhà nước, căn c h sơ ca Ban Qun lý d án Thăng Long gi đến, kim tra và thc hin vic xác nhn giá tr khi lượng đủ điu kin thanh toán vn chuyn Ban qun lý d án Thăng Long và Tng thu xây dng.

- Căn c xác nhn khi lượng đủ điu kin được thanh toán ca cơ quan kho bc nhà nước, Ban Qun lý d án Thăng Long, Tng thu xây dng tiến hành thanh toán cho d án đồng thi thanh toán trc tiếp cho đơn v th hưởng theo đúng quy định;

- Ban Qun lý d án Thăng Long tng hp, theo dõi s vn đã thanh toán cho d án, định k hàng quý lp báo cáo tng hp gi UBND tnh Hà Tây (S Tài chính) để theo dõi đối chiếu và làm căn c cho công tác thanh toán bng qu đất ca tnh Hà Tây cho Tng thu xây dng.

- Vic hch toán và qun lý tin thu được t s dng qu đất để to vn đầu tư cho d án hoàn thin m rng đường Láng - Hòa Lc được thc hin như sau:

+ Sau khi giao đất cho Tng công ty xut nhp khu xây dng Vit Nam-Vinaconex, S Tài chính tnh Hà Tây thc hin ghi thu ngân sách địa phương v tin giao quyn s dng đất và ghi chi tm ng cho d án tương ng giá tr din tích đất thc giao.

Hết niên độ ngân sách năm (31/1 hàng năm), căn c báo cáo tng hp ca Ban Qun lý d án Thăng Long v s vn đã thanh toán cho d án có xác nhn ca cơ quan kho bc nhà nước, UBND tnh Hà Tây (S Tài chính vt giá) làm th tc hch toán chi ngân sách v đầu tư và chuyn ngun vn còn li (nếu có) sang năm sau để tiếp tc thanh toán cho d án.

+ Trường hp giá tr qu đất chi tm ng cho Tng thu xây dng ln hơn giá tr công trình ca d án thì Tng thu xây dng phi np phn chênh lch bng tin vào Ngân sách tnh Hà Tây. Trường hp giá tr qu đất chi tm ng cho Tng thu xây dng nh hơn giá tr công trình ca d án thì Ngân sách tnh Hà Tây thanh toán tr cho tng thu xây dng phn chênh lch.

2.3. UBND Thành ph Hà Ni, UBND tnh Hà Tây có trách nhim đảm bo cp đủ kinh phí cho d án theo tiến độ thc hin d án để ch đầu tư (b Giao thông vn ti) triên khai xây dng d án. Trường hp không đáp ng ngun vn theo tiến độ, Tng thu xây dng phi ng vn đầu tư trước thì vic thc hin ng vn và thanh toán vn ng trên cơ s đồng thun gia các bên.

2.4. Đối vi khi lượng hoàn thành thanh toán chm thc hin theo Ngh định 16/2005/NĐ-CP.

3. Quyết toán:

- Quyết toán niên độ: Ban qun lý d án Thăng Long báo cáo quyết toán tng hng mc chi ngân sách theo niên độ vi tng địa phương theo chế độ qui định, đồng thi tng hp c d án báo cáo B Giao thông vn ti, B Kế hoch và Đầu tư, B Tài chính theo qui định ti Thông tư s 53/2005/TT-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2005 ca B Tài chính v hướng dn lp, thm định báo cáo quyết toán vn đầu tư xây dng cơ bn thuc ngun vn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm hoc các văn bn sa đổi, b sung thay thế.

- UBND Thành ph Hà Ni và UBND tnh Hà Tây thc hin quyết toán chi ngân sách theo qui định hin hành.

- Quyết toán d án hoàn thành: Sau khi d án hoàn thành, ch đầu tư có trách nhim thc hin quyết toán vn đầu tư d án theo qui định ti Thông tư s 45/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2003 ca B Tài chính v hướng dn quyết toán vn đầu tư hoc các văn bn sa đổi, b sung thay thế.

4. Báo cáo, kim tra:

- V Báo cáo:

+ Định k, trong vòng 5 ngày đầu tiên hàng tháng, Ban Qun lý d án Thăng Long có trách nhim báo cáo tình hình thc hin, thanh toán vn đầu tư ca d án cho B Giao thông vn ti, B Kế hoch và Đầu tư, B Tài chính, UBND thành ph Hà Ni, UBND tnh Hà Tây

+ Kho bc nhà nước báo cáo B Tài chính theo quy định v chế độ báo cáo vn đầu tư.

+ Trong vòng 10 ngày đầu tiên hàng tháng, B Tài chính và B Kế hoch và Đầu tư tng hp, báo cáo Th tướng Chính ph theo quy định.

- V kim tra: Các B, UBND thành ph Hà Ni, UBND tnh Hà Tây kim tra định k hoc đột xut d án v tình hình thc hin kế hoch đầu tư, tình hình s dng vn và vic chp hành chính sách, chế độ tài chính đầu tư.

- B Giao thông vn ti, UBND thành ph Hà Ni, UBND tnh Hà Tây, Tng thu xây dng, Ban Qun lý d án có trách nhim tăng cường công tác qun lý, công tác kim tra, không để tình trng lãng phí, tht thoát, tiêu cc.

 

III. ĐIU KHON THI HÀNH

 

Thông tư này có hiu lc sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thc hin có khó khăn, vướng mc, đề ngh các cơ quan, đơn v phn ánh kp thi v B Tài chính để nghiên cu, gii quyết.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi