Quyết định 532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 3 sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 532/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “ĐẦU TƯ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ GIAI ĐOẠN 3” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ PHẦN LAN
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1894/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 4 năm 2015.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 3” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Cơ quan chủ quản: Bộ Công an.
- Chủ dự án: Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Mục tiêu của Dự án: Tăng cường trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên cả nước để góp phần nâng cao năng lực chiến đấu, hiệu quả hoạt động của lực lượng này nhằm góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
3. Các kết quả chủ yếu của Dự án:
- Đầu tư trang bị các phương tiện chữa cháy và cứu hộ cứu nạn: 05 xe thang chữa cháy 435 TFL, 10 xe thang chữa cháy 323 TFL, 08 xe chữa cháy 4000/400, 07 xe cứu hộ, 1000 bộ quần áo chữa cháy chuyên dùng và găng tay.
- Đội ngũ cán bộ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đào tạo và huấn luyện sử dụng thành thạo và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị đầu tư từ Dự án bao gồm cả việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
4. Thời gian thực hiện Dự án: 02 năm (2015 ¸ 2017).
5. Mức vốn đầu tư: 16.086.363,22 Euro, trong đó:
- Vốn ODA vay Phần Lan: 15.872.090 Euro
- Vốn đối ứng: 214.273,22 Euro (tương đương 5.998.315.098 VNĐ).
6. Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ để thực hiện dự án.
- Vốn đối ứng: Cơ quan chủ quản dự án bố trí theo Luật Ngân sách.
Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm thông báo cho Đại sứ quán Phần Lan về quyết định phê duyệt trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.
Điều 3. Bộ Công an tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, phê duyệt văn kiện và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiến Cứu nạn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thtướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính, Ngoi giao;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, HC, NC, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). ph. 31
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Thuộc tính văn bản
Quyết định 532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 3" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 532/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/04/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , An ninh trật tự
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!