Quyết định 532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 3 sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 532/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “ĐẦU TƯ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ GIAI ĐOẠN 3” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ PHẦN LAN
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1894/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 4 năm 2015.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 3” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Cơ quan chủ quản: Bộ Công an.
- Chủ dự án: Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Mục tiêu của Dự án: Tăng cường trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên cả nước để góp phần nâng cao năng lực chiến đấu, hiệu quả hoạt động của lực lượng này nhằm góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
3. Các kết quả chủ yếu của Dự án:
- Đầu tư trang bị các phương tiện chữa cháy và cứu hộ cứu nạn: 05 xe thang chữa cháy 435 TFL, 10 xe thang chữa cháy 323 TFL, 08 xe chữa cháy 4000/400, 07 xe cứu hộ, 1000 bộ quần áo chữa cháy chuyên dùng và găng tay.
- Đội ngũ cán bộ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đào tạo và huấn luyện sử dụng thành thạo và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị đầu tư từ Dự án bao gồm cả việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
4. Thời gian thực hiện Dự án: 02 năm (2015 ¸ 2017).
5. Mức vốn đầu tư: 16.086.363,22 Euro, trong đó:
- Vốn ODA vay Phần Lan: 15.872.090 Euro
- Vốn đối ứng: 214.273,22 Euro (tương đương 5.998.315.098 VNĐ).
6. Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ để thực hiện dự án.
- Vốn đối ứng: Cơ quan chủ quản dự án bố trí theo Luật Ngân sách.
Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm thông báo cho Đại sứ quán Phần Lan về quyết định phê duyệt trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.
Điều 3. Bộ Công an tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, phê duyệt văn kiện và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiến Cứu nạn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thtướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính, Ngoi giao;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, HC, NC, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). ph. 31
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi