Quyết định 30/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 30/2006/QĐ-BTC

Quyết định 30/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:30/2006/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:12/05/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Chứng khoán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 30/2006/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 30/2006/QĐ-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2006

VỀ VIÊỆ C BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2004/QĐ-BTC NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2004

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung Điều 12a quy định về việc tăng vốn của quỹ công chúng vào Chương II của Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1.      Điều kiện tăng vốn của quỹ công chúng

a.       Điều lệ quỹ có quy định việc tăng vốn của quỹ;

b.      Hoạt động kinh doanh của quỹ trong 2 năm liền trước năm xin phép tăng vốn phải có lãi;

c.       Công ty quản lý quỹ không bị bất cứ hình phạt hành chính nào hoặc vi phạm hình sự do vi phạm pháp luật trong vòng 02 năm;

d.      Chứng chỉ quỹ phát hành cho người đầu tư hiện hữu của quỹ thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ. Giá phát hành chứng chỉ quỹ cho người đầu tư hiện hữu của quỹ do Đại hội người đầu tư của quỹ quyết định dựa trên cơ sở giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV);

e.       Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ phải công bằng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi người đầu tư; và tuân thủ các quy định của pháp luật và được Đại hội đồng người đầu tư thông qua.

2.      Hồ sơ xin phép tăng vốn của quỹ công chúng

2.1. Hồ sơ xin phép tăng vốn của quỹ công chúng bao gồm:

a.       Đơn xin phép tăng vốn của quỹ công chúng;

b.      Dự thảo Bản cáo bạch, trong đó nêu rõ phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ và phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành thêm chứng chỉ quỹ;

c.       Nghị quyết Đại hội người đầu tư thông qua việc tăng vốn và phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn;

d.      Hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có);

e.       Báo cáo tài chính 2 năm liền kề trước năm xin phép tăng vốn của quỹ phải có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp khoảng thời gian kể từ ngày kết thúc niên độ của báo cáo tài chính gần nhất đến thời điểm gửi hồ sơ xin phép tăng vốn điều lệ của quỹ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vượt quá 90 ngày, thì công ty quản lý quỹ cần trình các báo cáo tài chính bổ sung của quỹ đến quý gần nhất;

f.        Ý kiến xác nhận của Ngân hàng giám sát về việc tuân thủ pháp luật hiện hành của quỹ công chúng.

2.2. Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản việc chấp thuận việc tăng vốn của quỹ công chúng. Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời và giải thích lý do bằng văn bản.

3.      Phân phối chứng chỉ quỹ

Việc phân phối chứng chỉ quỹ phát hành thêm được thực hiện theo Điều 7 Quyết định 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ.

4.      Báo cáo kết quả đợt tăng vốn của quỹ công chúng

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn, công ty quản lý quỹ phải báo cáo kết quả đợt phát hành đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 9 Quyết định 73/2004/QĐ-BTC và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung: tổng số đơn vị quỹ đã bán, số lượng người đầu tư nắm giữ đơn vị quỹ, tổng số vốn đã huy động thêm. Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin về quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 57/2004/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, các công ty quản lý quỹ và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi