Quyết định 2115/QĐ-TTg 2021 giao bổ sung đầu tư vốn viện trợ của CP Ailen để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2115/QĐ-TTg

Quyết định 2115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn viện trợ của Chính phủ AiLen năm 2021 để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2115/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:17/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung vốn cho 05 tỉnh thuộc Dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn

Ngày 17/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2115/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn viện trợ của Chính phủ AiLen năm 2021 để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Cụ thể, giao bổ sung kế hoạch chi đầu tư vốn viện trợ năm 2021 cho 05 địa phương để thực hiện Dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, gồm: Hà Giang 22 tỷ đồng; Hòa Bình 20,5 tỷ đồng; Quảng Trị 10,288 tỷ đồng; Kon Tum 19,7 tỷ đồng và Trà Vinh 10,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch chi, các Chủ tịch UBND: tỉnh Hà Giang, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Kon Tum và tình Trà Vinh phân bổ kế hoạch đầu tư vốn viện trợ đúng quy định, đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả đầu tư; giao các đơn vụ trực thuộc chuẩn bị thủ tục đầu tư danh mục công trình hạ tầng thiết yếu, danh sách xã tiếp nhận viện trợ theo hướng dẫn của Ủy ban dân tộc, bảo đảm giải ngân nhanh, hiệu quả; báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2115/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2115/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ AILEN NĂM 2021 ĐỂ HỖ TRỢ CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ văn bản số 514/TTKQH-TCNS ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Tng Thư ký Quốc hội về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 vn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình s 8388/TTr-BKHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao bổ sung kế hoạch chi đầu tư vốn viện trợ năm 2021 cho 05 địa phương để thực hiện Dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, gồm: Hà Giang 22 tỷ đồng, Hòa Bình 20,5 tỷ đồng, Quảng Trị 10,288 tỷ đồng, Kon Tum 19,7 tỷ đồng và Trà Vinh 10,3 tỷ đồng.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch chi đầu tư vốn viện trợ năm 2021 được giao tại Điều 1 Quyết định này, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân: tỉnh Hà Giang, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Kon Tum và tỉnh Trà Vinh:

1. Phân bkế hoạch đầu tư vốn viện trợ năm 2021 theo đúng quy định, đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

2. Giao các đơn vị trực thuộc chuẩn bị thủ tục đầu tư danh mục công trình hạ tầng thiết yếu, danh sách xã tiếp nhận viện trợ theo hướng dẫn của Ủy ban dân tộc, bảo đảm giải ngân nhanh, hiệu quả.

3. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn viện trợ năm 2021 theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn viện trợ năm 2021 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc theo quy định.

4. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác các thông tin, số liệu báo cáo; danh mục dự án và mức vốn phân bổ cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Ủy ban Dân tộc:

1. Hướng dẫn các địa phương thực hiện phân bổ vốn viện trợ năm 2021 theo đúng quy định, phù hợp với quyết định chủ trương đầu tư và ý kiến của nhà tài trợ.

2. Tổng hợp kết quả phân bkế hoạch đầu tư vốn viện trợ năm 2021 của các địa phương, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Quốc hội theo quy định tại văn bản số 514/TTKQH-TCNS ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Tổng thư ký Quốc hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân: tỉnh Hà Giang, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Kon Tum, tỉnh Trà Vinh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTgCP, các PTTg CP;
- HĐND, UBND các tỉnh nêu tại Điều 5;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN. Mai Thị Thu Vân,
Trợ lý TTg; Vụ TH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi