Quyết định 203/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
-------------------
Số: 203/QĐ-BKHĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHUYẾN KHÍCH
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
 
 
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ công văn cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hiệp hội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Ban hành danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên có tên sau đây:
1. Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên thường trực Hội đồng;
3. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ủy viên Hội đồng;
4. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Hội đồng;
5. Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Hội đồng;
6. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng;
7. Ông Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Hội đồng;
8. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Hội đồng;
9. Ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Hội đồng;
10. Ông Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Hội đồng;
11. Ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Hội đồng;
12. Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Hội đồng;
13. Ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy viên Hội đồng;
14. Ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy viên Hội đồng;
15. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;
16. Ông Nguyễn Xuân Hiên, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;
17. Ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;
18. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;
19. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;
20. Ông Bùi Tất Tiếp, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Hội đồng;
21. Ông Hoàng Minh Hào, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Hội đồng;
22. Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;
23. Bà Đồng Thị Bích Chính, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Hội đồng;
24. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng;
25. Ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Thư ký thường trực Hội đồng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;
- Hội doanh nhân trẻ Việt Nam;
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, PTDN.
BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Võ Hồng Phúc

 
 

thuộc tính Quyết định 203/QĐ-BKHĐT

Quyết định 203/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:203/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành:21/02/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Cơ cấu tổ chức , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi