Quyết định 177/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 177/1998/QĐ-TTG
NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỘT SỐ
CHÍNH SÁCH TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO,
TỈNH HÀ TĨNH

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 891/CV-UB ngày 31 tháng 7 năm 1998 và ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Cho phép áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh bao gồm xã Kim Sơn và thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được ưu tiên phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ, du lịch và công nghiệp theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đầu tư tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phù hợp với pháp luật, chính sách hiện hành của Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

 

Điều 2.- Hoạt động thương mại và dịch vụ thương mại tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thực hiện theo các quy định hiện hành, bao gồm: hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, dịch vụ quá cảnh hàng hoá, cửa hàng miễn thuế, Kho ngoại quan, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hội chợ triển lãm, phân loại đóng gói, lắp ráp, gia công hàng xuất khẩu, các chi nhánh đại diện các công ty trong nước và nước ngoài, các dịch vụ vận chuyển hàng hoá, bảo quản, kho hàng, du lịch, khách sạn, nhà hàng, ngân hàng, chợ cửa khẩu.

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp các loại hàng hoá (trừ các mặt hàng Nhà nước cấm xuất, nhập khẩu). Việc kinh doanh xuất, nhập khẩu những mặt hàng Nhà nước quản lý bằng hạn ngạch và các mặt hàng kinh doanh xuất, nhập khẩu có chỉ tiêu, điều kiện, thì thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và theo chỉ dẫn của Bộ Thương mại.

- Hàng hoá nước ngoài tạm nhập vào khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong khi chưa tái xuất, được nhập vào Kho ngoại quan, khi xuất sang nước khác sẽ làm thủ tục tái xuất; trường hợp hàng hoá gửi vào Kho ngoại quan tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không tiếp tục chuyển đi được sẽ chuyển trả lại nơi xuất xứ.

- Bộ Thương mại uỷ quyền và hướng dẫn cho Uỷ ban nhân dân Hà Tĩnh thực hiện việc cấp giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm hàng hoá cho các tổ chức trong và ngoài nước tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được phép chủ động bàn bạc với chính quyền tỉnh Bolykhamxay cùng phối hợp trong việc xây dựng và quản lý chợ cửa khẩu theo Quy chế chợ biên giới Việt - Lào.

 

Điều 3.- Chính sách ưu đãi về đầu tư:

- Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo phù hợp với Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài quyền được hưởng các ưu đãi theo pháp luật hiện hành, còn được hưởng:

+ Chủ đầu tư, đầu tư vào khu vực cửa khẩu Cầu Treo được giảm 50% tiền thuê đất so với khung giá hiện hành của Nhà nước đang áp dụng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

+ Chủ đầu tư nước ngoài tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được hưởng thuế suất ở mức thấp nhất trong khung thuế của Luật định.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được phép ký quyết định phê duyệt các dự án xây dựng cơ bản nhóm B, C trong khu vực cửa khẩu trên cơ sở thoả thuận với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Điều 4.- Về nguồn vốn đầu tư cho khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo:

- Để đẩy mạnh việc xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vững mạnh về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trong thời gian 5 năm (kể từ ngày ban hành các cơ chế, chính ưu đãi), mỗi năm Nhà nước đầu tư riêng qua ngân sách tỉnh cho khu vực cửa khẩu 50% tổng số thu về thuế xuất nhập khẩu trong năm trên địa bàn khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Mức vốn đầu tư và danh mục các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư riêng từ vốn này do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Tài chính.

- Các chủ đầu tư tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo được huy động nguồn vốn trong nước và nước ngoài bằng mọi hình thức thích hợp để xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Việc đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng cơ sở trong khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Việt Nam.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được quyền xét thưởng một khoản tiền cho các tổ chức, cá nhân có công gọi vốn đầu tư không hoàn lại (vốn ngoài nguồn ngân sách nhà nước) để đầu tư vào các công trình kinh tế, xã hội tại khu vực cửa khẩu theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.

 

Điều 5.- Về xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài được xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và các hiệp định hoặc thoả thuận về thị thực xuất nhập cảnh mà Việt Nam ký kết với các nước.

- Công dân nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (sau đây gọi tắt là Lào) cư trú tại các huyện giáp giới với khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được qua lại vào khu vực cửa khẩu bằng chứng minh thư biên giới hoặc giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp. Thời hạn tạm trú tại khu vực cửa khẩu không quá 7 ngày.

- Công dân nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và những người nước ngoài khác có hộ chiếu phổ thông vào khu vực cửa khẩu được miễn thị thực xuất, nhập cảnh. Thời hạn tạm trú trong khu vực cửa khẩu không quá 15 ngày. Trường hợp muốn đi nơi khác trong tỉnh Hà Tĩnh hoặc các tỉnh khác của Việt Nam thì do cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh (Bộ Công an) xem xét cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo quy định hiện hành về xuất nhập cảnh.

- Các thương nhân, các nhà đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh, du lịch, hoạt động dịch vụ khác tại khu vực cửa khẩu được ra vào khu vực cửa khẩu bằng hộ chiếu hoặc giấy phép do cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh (Bộ Công an) uỷ quyền cho Công an Hà Tĩnh cấp.

 

Điều 6.- Về tổ chức quản lý khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thành lập Ban Quản lý khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để thực hiện việc quản lý tập trung, thống nhất khu vực này.

- Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức quản lý tốt hoạt động của Ban Quản lý khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- Sau hai năm thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương liên quan tiến hành tổng kết việc áp dụng các chính sách ưu đãi nêu trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề cần thiết.

 

Điều 7.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thưởng trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 177/1998/QĐ-TTg

Quyết định 177/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:177/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:15/09/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 177/1998/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 177/1998/QD-TTg
Hanoi, September 15, 1998
DECISION
ON THE EXPERIMENTAL APPLICATION OF A NUMBER OF POLICIES IN THE CAU TREO INTERNATIONAL BORDER-GATE AREA, HA TINH PROVINCE
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the President of the People's Committee of Ha Tinh province in Report No.891/CV-UB of July 31, 1998 and proceeding from opinions of the concerned ministries and branches at the central level,
DECIDES:
Article 1.- To allow the experimental application of a number of policies in the Cau Treo international bordergate area, Ha Tinh province, covering Kim Son commune and Tay Son township, Huong Son district, Ha Tinh province.
- The Cau Treo international bordergate area shall be given priority for the development of trade, export, import, services, tourism and industry in accordance with the law of the Socialist Republic of Vietnam and the international practices.
- The Government of the Socialist Republic of Vietnam respects and protects the legitimate interests of Vietnamese and foreign investors in the Cau Treo international bordergate area in accordance with the current laws and policies of Vietnam and the international treaties which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to.
Article 2.- Trade activities and trade services in the Cau Treo international bordergate area shall be conducted in accordance with the current regulations, and include: export and import activities, temporary import for re-export, goods transit services, duty-free shops, bonded warehouses, showrooms, trade fairs and exhibitions, sorting and packing, assembly, processing of export goods, branches and representative offices of domestic and foreign companies, goods transport or preservation services, warehouses, tourism, restaurants, banks, and bordergate markets.
- Enterprises of all economic sectors, which are established in accordance with the provisions of law, shall be allowed to conduct direct export and/or import of goods of all kinds (except for those banned from export and/or import by the State). The export and/or import of goods items subject to the State management by quotas and those subject to conditional export and/or import shall comply with the current regulations of the State and guidance of the Ministry of Trade.
- Foreign goods temporarily imported into the Cau Treo international bordergate area shall, pending their re-export, be consigned into the bonded warehouses, and when they are re-exported to other countries, the re-export procedures therefor shall be filled; in cases where the goods consigned into the bonded warehouses at the Cau Treo international bordergate area are not further forwarded, they shall be sent back to their place(s) of origin.
- The Ministry of Trade shall authorize and guide the People's Committee of Ha Tinh province to grant permits for trade fairs and goods exhibitions to domestic and foreign organizations in Cau Treo international bordergate area.
- The People's Committee of Ha Tinh province shall be entitled to take initiative in discussing with the authority of Bolikhamsay province the coordination in the building and management of bordergate markets under the Regulation on Vietnam-Laos border markets.
Article 3.- The policy on investment preferences:
- The domestic and foreign investors are encouraged to invest in production and business development as well as infrastructure construction in the Cau Treo bordergate area under the Law on Domestic Investment Promotion and the Law on Foreign Investment in Vietnam. In addition to preferences provided for by the current laws, they shall also be entitled to the following:
+ Investors in the Cau Treo bordergate area shall enjoy a 50% reduction of the land rent as compared to the State's rent rate bracket currently applied in the Cau Treo international bordergate area.
+ Foreign investors in the Cau Treo international bordergate area, when remitting profit abroad, shall be entitled to enjoy the lowest tax rate in the tax bracket prescribed by law.
- The president of the People's Committee of Ha Tinh province shall be entitled to sign decisions approving capital construction projects of Groups B and C in the bordergate area after consulting the Ministry of Planning and Investment.
Article 4.- Regarding the investment capital sources for the Cau Treo international bordergate area:
- In order to accelerate the building of the Cau Treo international bordergate area with strong socio-economic development, security and national defense, the State shall, annually in the five-year period (from the date of promulgation of preferential mechanisms and policies), provide separate investment via the provincial budget for the bordergate area with 50% of the total amount of export and import taxes collected during the year in the Cau Treo international bordergate area. The investment capital level and the list of infrastructure projects entitled to the separate investment from such capital source shall proposed by the People's Committee of Ha Tinh province and decided by the Ministry of Planning and Investment after consulting the Ministry of Finance.
- Investors in the Cau Treo bordergate area are allowed to mobilize capital from domestic and foreign sources in all appropriate forms for the construction of infrastructure as well as the production, business and/or service establishments in line with the socio-economic development planning of Ha Tinh province, while ensuring the security and national defense.
- The investment in the construction of industrial, civil and infrastructure projects in the Cau Treo international bordergate area shall comply with the provisions of Vietnam's current legislation on investment and construction management.
- The People's Committee of Ha Tinh province shall be entitled to consider and reward a sum of money to organizations and/or individuals that have merits in calling for non-refundable investment capital (capital outside the State budget sources) for economic and social projects in the bordergate area under the specific regulations of the Ministry of Finance.
Article 5.- Regarding the entry and exit through the Cau Treo international bordergate
- Foreigners and overseas Vietnamese shall be allowed to enter or leave the country through the bordergate in accordance with the provisions of Vietnam's legislation on entry and exit and the treaties or agreements on entry and exit visas which Vietnam has signed with other countries.
- Citizens of the People's Democratic Republic of Laos (hereafter referred to as Laos for short), who reside in districts bordering on the Cau Treo international bordergate area, are allowed to enter the bordergate area with border identity cards or border laissez-passers granted by the competent agency(ies) of Laos. The duration of their temporary stay in the bordergate area shall not exceed 7 days.
- Citizens of the People's Democratic Republic of Laos and other foreigners holding unofficial passports to enter the bordergate area shall be exempt from entry-exit visas. The duration of their temporary stay in the bordergate area shall not exceed 15 days. If they wish to travel to other places within Ha Tinh province or to other Vietnamese provinces, the entry and exit management body (the Ministry of Public Security) shall consider and grant them visas at the Cau Treo international bordergate area in accordance with the current regulations on entry and exit.
- Foreign traders and investors, and overseas Vietnamese, who participate in the investment, production, business, tourist and other service activities in the bordergate area, shall be allowed to enter and leave the bordergate area with passports or permits granted by Ha Tinh province's Police Department under the authorization of the entry and exit management body (the Ministry of Public Security).
Article 6.- Regarding the organization of management of the Cau Treo international bordergate area
- The People's Committee of Ha Tinh province shall set up the Management Board of the Cau Treo international bordergate area to perform the centralized and uniform management of this area.
- The Ministry of Trade, the Ministry of Defense, the Ministry of Public Security, the Ministry of Construction, the Ministry of Finance, the General Department of Customs, the General Department of Tourism and the concerned agencies shall coordinate with the People's Committee of Ha Tinh province in well organizing the management of operation of the Management Board of the Cau Treo international bordergate area.
- After two years' implementation, the People's Committee of Ha Tinh province shall have to coordinate with the concerned ministries and branches at the central level in reviewing the application of the above-mentioned preferential policies and reporting to the Prime Minister for timely and necessary adjustments and supplements.
Article 7.- This Decision takes effect from January 1st, 1999. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the president of the People's Committee of Ha Tinh province shall, within their respective functions, tasks and powers, have to take initiative in organizing the implementation of and implement this Decision.

  
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Phan Van Khai
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 177/1998/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi