Nghị quyết 14/2003/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2003

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2003/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2003
VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2003

 

Ngày 02 tháng 12 năm 2003, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2003, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã thảo luận dự thảo Nghị định quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng do Bộ Công an trình và báo cáo những vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến Chính phủ về dự thảo Nghị định này do Văn phòng Chính phủ trình.

Trong những năm qua, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, gần đây đã xảy ra hiện tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ, tập trung đông người trái phép để khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội như gây cản trở giao thông, vi phạm trật tự quản lý và mỹ quan đô thị, gây trở ngại cho hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, chống người thi hành công vụ...Tình trạng không bình thường này đã vượt quá giới hạn pháp luật cho phép và đang là vấn đề rất bức xúc. Do vậy, việc ban hành Nghị định quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng trong tình hình hiện nay là rất cần thiết.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp; lấy ý kiến tham gia của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét trước khi xin ý kiến các thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình dự án Luật Điện lực; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự án Luật này của Văn phòng Chính phủ.

Hoạt động điện lực thời gian qua đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư thích đáng và đã có những bước phát triển vượt bậc. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động điện lực và đầu tư phát triển hệ thống điện, tuy nhiên, các văn bản này chưa theo kịp yêu cầu thể chế hoá các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển điện lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, còn thiếu sự đồng bộ, thống nhất, hiệu lực thấp, chưa tạo được hành lang pháp lý để chuyển đổi cơ cấu tổ chức và hoạt động điện lực sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước; chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Những quy định về quyền và nghĩa vụ của các đơn vị điện lực và của khách hàng sử dụng điện chưa rõ ràng; chưa tạo được cơ sở pháp lý đồng bộ để thu hút và khuyến khích phát triển nguồn điện, lưới điện...vì vậy việc ban hành Luật Điện lực để điều chỉnh các hoạt động điện lực và sử dụng điện là rất cần thiết.

Luật Điện lực phải thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển điện lực, quản lý các hoạt động điện lực và sử dụng điện, khẳng định rõ chủ trương đa dạng hoá các hình thức sở hữu và quản lý trong các khâu phát điện, phân phối, kinh doanh điện; bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với các hoạt động điện lực, tạo cơ sở pháp lý để phát huy quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh của các đơn vị điện lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Điện lực; giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này.

3. Chính phủ đã thảo luận dự án Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính trình; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự án Pháp lệnh này do Văn phòng Chính phủ trình.

Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được ban hành từ năm 1991, đến nay đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung. Quá trình thực hiện Pháp lệnh đã đem lại những kết quả nhất định: góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, thực hiện công bằng xã hội, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về thu nhập của các tầng lớp dân cư; góp phần từng bước làm cho hệ thống thuế của nước ta phù hợp với hệ thống thuế của khu vực và quốc tế. Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại về phân biệt thu nhập, vấn đề thu thuế đối với khoản thu nhập phát sinh, vấn đề biểu thuế và thuế suất... cần được bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; tiếp tục xin ý kiến các thành viên Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Pháp lệnh này.

4. Chính phủ đã xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2003 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng qua tiếp tục phát triển tích cực: Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; nông nghiệp phát triển ổn định, nuôi trồng thuỷ sản tăng khá; khu vực dịch vụ và du lịch đang rất sôi động; kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng nhanh; thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng trưởng ổn định; hoạt động tiền tệ và lãi suất, giá cả thị trường ổn định; vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện khá; nhiều công trình trọng điểm, nhất là các hạng mục công trình phục vụ SEAGAMES 22 đã cơ bản hoàn thành. Các lĩnh vực hoạt động xã hội tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực...

Tuy nhiên, thiên tai ở nhiều nơi đã gây thiệt hại lớn; giải ngân vốn đầu tư xây dựng trong một số ngành và địa phương đạt thấp, nhất là vốn ODA và vốn tín dụng nhà nước; nhập siêu tuy có giảm những vẫn ở mức cao...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 2003, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung mọi nỗ lực tổ chức thành công SEAGAMES 22 và ASEAN - PARAGAMES 2, trọng tâm là giữ vững an ninh trật tự và an toàn giao thông; khẩn trương triển khai việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 cho các địa phương, đơn vị, bảo đảm thực hiện kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi