Quyết định 37/QĐ-VKSTC 2022 kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 37/QĐ-VKSTC

Quyết định 37/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022"
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:37/QĐ-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành:18/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi NSNN hơn 350,5 triệu đồng cho mua sắm trang phục VKSND năm 2022

Ngày 18/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 37/QĐ-VKSTC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022".

Theo đó, phê duyệt 03 kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022 (sau đây gọi tắt là VKSND năm 2022) gồm: Mua sắm vải, gia công may trang phục VKSND năm 2022 (Giá gói thầu: 174,921 triệu đồng); Mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu VKSND năm 2022 (81,630 triệu đồng) và Mua sắm vải, gia công may trang phục VKSND năm 2022 (94,000 triệu đồng). Tổng giá trị gói thầu là 350,551 triệu đồng, chi từ Ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, VKS bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý 2/2022. Loại Hợp đồng ký kết là Hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện là 60 ngày.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 37/QĐ-VKSTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

_________

Số: 37/QĐ-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

 

 

Quyết định

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án “Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022”

_____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện; số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dựng tài sản công;

Căn cứ Công văn số 350/QLĐT-CS ngày 18/3/2022 của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng đấu thầu qua mạng;

Căn cứ các Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: số 191/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2021 về việc giao dự toán chi NSNN năm 2022; số 21/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2022 về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; số 36/QĐ-VKSTC ngày 15/4/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt dự toán mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022; số 58/QĐ-VKSTC ngày 11/6/2021 về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật trang phục Viện kiểm sát nhân dân;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số 299/TTr- C3 ngày 18/4/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ công tác mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022;

Căn cứ Báo cáo số 300/TTĐ-C3 ngày 18/4/2022 của Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022”.

 

QUYẾT ĐỊNH:

                                                              

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo);

- Cổng Thông tin điện tử VKSNDTC;

- Lưu VT, C3 (LĐC, VT, P.TSTP).T.15b

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

Nguyễn Duy Giảng

 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN KẾ HOẠCH NHÀ THẦU

Dự án mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022

(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-VKSTC ngày 18/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm vải, gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022

174,921

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 2/2022

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 2: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2022

81,630

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 2/2022

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

3

Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vải, gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022

94,000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 2/2022

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

×
×
×
Vui lòng đợi