Thông tư 12-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 70-TC/TCT ngày 18-8-1994 về việc thực hiện các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THôNG Tư

CủA Bộ TàI CHíNH Số:12 TC/TCT NGàY 11 THáNG 2 NăM 1995

HướNG DẫN Bổ SUNG THôNG Tư Số 70 TC/ TCT NGàY 18/8/1994

Về VIệC THựC HIệN CáC KHOảN THU NGâN SáCH NHà NướC

đốI VớI HOạT độNG CHO THUê NHà

 

Tiếp theo Thông tư số 70 TC/ TCT ngày 18/8/1994: "Hướng dẫn thực hiện các khoản thu Ngân sách đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định số 60/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 và việc mua bán và kinh doanh nhà ở theo Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ"; Để phù hợp với các hình thức của hoạt động cho thuê nhà diễn ra trong thực tế, Bộ Tài chín hướng dẫn cụ thể việc quản lý thu Ngân sách đối với hoạt động này như sau:

1) Các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cá nhân có nhà cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thuê phải khai báo với cơ quan thuế và nộp các loại thuế và thu khác vào Ngân sách Nhà nước như sau:

- Thuế môn bài;

- Thuế doanh thu;

- Thuế lợi tức;

- Thuế nhà đất;

- Các khoản thu khác theo quy định của Pháp luật (nếu có).

Đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chuyển sang phương thức kinh doanh thì không thuộc đối tượng nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức mà thực hiện việc thu nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 08/LB -TT ngày 10/2/1993 của liên Bộ Tài chính - Xây dựng hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng tiền thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và Thông tư số 09/TC - TT ngày 10/2/93 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê.

2) Đối với việc thu thuế doanh thu và thuế lợi tức được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Về thuế doanh thu: Doanh thu chịu thuế là toàn bộ số tiền thu về cho thuê nhà, chưa trừ một khoản phí tổn nào.

Trường hợp người thuê nhà trả tiền thuê trước cho nhiều tháng, nhiều năm,

doanh thu chịu thuế doanh thu là toàn bộ số tiền người thuê đã trả trước bao gồm cả số tiền chi sửa chữa, xây dựng lại nhà... do người thuê trả (nếu có) được ghi trong hợp đồng thuê. Trường hợp trong thời gian thuê có điều chỉnh tăng giá cho thuê thì doanh thu chịu thuế doanh thu bao gồm cả doanh thu điều chỉnh.

b) Về thuế lợi tức: Căn cứ vào Điều 14, Điều 15 và Điều 20 của Luật Thuế lợi tức và Luật bổ sung một số Điều của Luật thuế lợi tức , việc xác định số thuế lợi tức phải nộp đối với từng đối tượng có hoạt động cho thuê nhà như sau:

- Đối với tổ chức cá nhân không phải là doanh nghiệp như: các hộ gia đình, các tổ chức hành chính sự nghiệp, đoàn thể, lực lượng vũ trang... cá nhà cho thuê. Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra có quyền ấn định lợi tức chịu thuế để tính số thuế lợi tức phải nộp, kể cả trưởng hợp thu tiền thuê nhà trước cho nhiều tháng, quý, năm. Thuế lợi tức được nộp dứt điểm cùng với thuế doanh thu theo quy định của cơ quan thuế.

- Đối với các doanh nghiệp có hoạt động cho thuê nhà, thuê phòng phải hạch toán riêng kết quả hoạt động cho thuê nhà, thuê phòng và được tạm nộp thuế lợi tức hàng tháng, thanh toán khi quyết toán năm.

Trường hợp thu tiền cho thuê nhà trước cho nhiều năm nộp thuế doanh thu 1 lần theo điểm a nêu trên, lợi tức chịu thuế khi quyết toán hàng năm đwọc xác định bằng (=) Doanh thu trừ (-) thuế doanh thu đã nộp, số còn lại chia (:) cho số năm đã trả tiền , sau đó trừ (-) các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của năm quyết toán.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ngành, các địa phương cần phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

 

thuộc tính Thông tư 12-TC/TCT

Thông tư 12-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 70-TC/TCT ngày 18-8-1994 về việc thực hiện các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12-TC/TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành:11/02/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 12-TC/TCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom – Happiness
--------
No: 12-TC/TCT
Hanoi, February 11, 1995
 
CIRCULAR
PROVIDING ADDITIONAL GUIDANCE FOR CIRCULAR No.70-TC/TCT ON THE 18TH OF AUGUST 1994 ON THE IMPLEMENTATION OF STATE BUDGETARY COLLECTIONS ON HOUSE RENT ACTIVITY
As a follow-up to Circular No.70-TC/TCT on the 18th of August 1994 guiding the implementation of budgetary collections on the issuance of certificates of dwelling house ownership and residential land-use right in urban areas by virtue of Decree No.60-CP on the 5th of July 1994, and on the purchase, sale and dealing in dwelling houses by virtue of Decree No.61-CP on the 5th of July 1994 of the Government; to conform with the actual rent activity, the Ministry of Finance provides the following concrete guidance for the management of budgetary collections on this activity:
1/ The economic organizations, administrative and non-business public agencies, mass organizations, armed forces and individuals, whose houses are rented by domestic or foreign organizations and individuals, must declare to the tax agency, and pay the following taxes and other levies:
- License tax;
- Turnover tax;
- Profit tax;
- Land and house tax;
- Payment of other taxes and levies (if any) shall comply with provisions of law.
The State-owned dwelling house fund, which has been transformed into business units, is exempt from turnover tax and profit tax, but shall apply the State budgetary collection system by virtue of the Inter-Ministerial Circular No.08-LB/TT issued on the 10th of February 1993 by the Ministry of Finance and the Ministry of Construction, guiding the collection and management of State-owned dwelling house rent, and Circular No.09-TC/TT issued on the 10th of February 1993 by the Ministry of Finance guiding the calculation and collection of basic depreciation charge on State-owned dwelling houses for rent.
2/ Collection of turnover tax and profit tax shall be effected as directed as follows:
a- On turnover tax: the taxable turnover is the whole house rental without any subtraction.
In case the tenant pays his rent many months or many years in advance, the taxable turnover is the whole advance payment including repair and reconstruction expenses paid by the tenant (if it is written in the rent contract). In case of an adjustment to increase the rent term, the taxable turnover shall also include the adjusted turnover.
b- On profit tax: Pursuant to Article 14, 15 and 20 of the Law on Profit Tax, and the Law on Amendments to a Number of Articles of the Law on Profit Tax, the calculation of the profit tax for each category of persons engaged in house renting activity shall proceed as follows:
- With regard to non-business organizations and individuals, such as households, public offices, mass organizations, armed forces units... which rent houses: the tax agency, basing itself on gathered documents, has the right to determine the taxable profit in order to calculate profit tax, including advance collection of rent for many months, quarters or years. Profit tax shall be paid in full together with the turnover tax at one time as prescribed by the tax agency.
- With regard to the businesses which rent houses and rooms as sideline, they must make separate accounts of the renting activity and pay a provisional monthly profit tax, and payment of the remainder is made at the annual settlement of accounts.
In case of advance collection of house rent for many years, turnover tax shall be paid fully at one time, according to Point (a), and the taxable profit at the annual settlement of account is equal to the turnover minus paid turnover tax: The remainder shall be divided to the number of years for which the rent has been paid, then subtraction shall be made of reasonable regulatory costs of the accounting year.
In the course of implementation, if any problems or difficulties arise, the branches and localities should report to the Ministry of Finance for consideration and settlement.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Mong Giao

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 12-TC/TCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi