Quyết định 401/QĐ-TTg 2024 điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 401/QĐ-TTg

Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:401/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:10/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Dự án thu hồi đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 10/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 401/QĐ-TTg điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dưới đây là một số thông tin đáng chú ý:

1. Điều chỉnh phạm vi thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án như sau:

 • Đất xây dựng Cảng hàng không: 5.000 ha.
 • Đất xây dựng Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn: 284,7 ha.
 • Đất xây dựng một phần Phân khu III Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn: 81,86 ha.
 • Đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không: 32,65 ha

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án thành 19.207,504 tỷ đồng. Trong đó:

 • Xây dựng hạ tầng các khu tái định cư: 2.324,865 tỷ đồng.
 • Tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không: 553,739 tỷ đồng.
 • Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 15.995,900 tỷ đồng;…

3. Điều chỉnh các dự án thành phần có cấu phần xây dựng gồm:

 • Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn;
 • Các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn;
 • Tái lập Hạ tầng kỹ thuật - Hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 401/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 401/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Cảng hàng không quốc tế Long Thành

________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; số 38/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần; số 53/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 về kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Theo đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2023; Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024; ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước tại các Báo cáo: số 2663/BC-BKHĐT ngày 07 tháng 4 năm 2023, số 2266/BC-BKHĐT ngày 26 tháng 3 năm 2024 về kết quả thẩm định bổ sung điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sau đây gọi tắt là Dự án), với các nội dung sau:
1. Điều chỉnh phạm vi thực hiện của Dự án (quy định tại điểm c khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1487/QĐ-TTg):
Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên các phần diện tích thuộc địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai:
- Đất xây dựng Cảng hàng không: 5.000 ha.
- Đất xây dựng Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn: 284,7 ha.
- Đất xây dựng một phần Phân khu III Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn: 81,86 ha.
- Đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không: 32,65 ha.
2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư (quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 1487/QĐ-TTg) thành: 19.207,504 tỷ đồng, trong đó:
- Xây dựng hạ tầng các khu tái định cư: 2.324,865 tỷ đồng.
- Tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không: 553,739 tỷ đồng.
- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 15.995,900 tỷ đồng.
- Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân: 306 tỷ đồng.
- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 27 tỷ đồng.
3. Điều chỉnh thời gian chuẩn bị và thực hiện Dự án (quy định tại khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1487/QĐ-TTg): Từ năm 2017 đến hết năm 2024.
4. Điều chỉnh các dự án thành phần có cấu phần xây dựng (quy định tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 1487/QĐ-TTg), gồm:
(1) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn;
(2) Các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn;
(3) Tái lập Hạ tầng kỹ thuật - Hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Các nội dung khác không thay đổi đề nghị thực hiện theo Quyết định số 1487/QĐ-TTg.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
a) Tiếp tục thực hiện theo đúng trách nhiệm được giao tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1487/QĐ-TTg, trong đó thực hiện việc điều chỉnh các dự án thành phần tương ứng (nếu có).
b) Tiếp thu ý kiến của các Thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước, các ý kiến nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án của Hội đồng thẩm định nhà nước và ý kiến của các cơ quan liên quan; tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ bàn giao đất để đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thực hiện việc đầu tư, xây dựng khu dân cư, tái định cư đảm bảo nguyện vọng của người dân, tránh khiếu kiện, khiếu nại. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan kiểm tra, thanh tra về quá trình rà soát, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, xác định chi phí đầu tư, hiệu quả đầu tư Dự án. Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án.
2. Trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương
a) Tiếp tục thực hiện theo đúng trách nhiệm được giao tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1487/QĐ-TTg.
b) Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải phối hợp và hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong quá trình thực hiện việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Trần Hồng Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi