Quyết định 270/QĐ-BTNMT 2024 thành lập các Tổ công tác thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 270/QĐ-BTNMT

Quyết định 270/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập các Tổ công tác thực hiện Công điện 1376/CĐ-TTg ngày 17/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:270/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Ngân
Ngày ban hành:30/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

__________

Số: 270/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các Tổ công tác thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg
ngày 17 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực
hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất
động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập các Tổ Công tác chuyên trách đôn đốc, hướng dẫn các địa phương nhằm giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý đất đai (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác) gồm các thành viên tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Tổ Công tác

1. Nhiệm vụ của các Tổ công tác

a) Tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn các địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch triển khai thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Công điện số 1376/CĐ-TTg);

b) Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết các khó khăn, vướng mắc và xử lý ngay các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền;

c) Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này;

d) Đôn đốc, tham gia kiểm tra việc thực hiện tại địa phương, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,...

2. Quyền hạn của các Tổ công tác

Yêu cầu các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ gửi báo cáo theo yêu cầu của Tổ công tác trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng các Tổ công tác

a) Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Tổ Công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Tổ Công tác;

b) Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về mọi hoạt động của Tổ Công tác.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Tổ Công tác

a) Các thành viên theo lĩnh vực được phân công của đơn vị giúp Tổ trưởng tham mưu, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ; tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp với Tổ trưởng xem xét, quyết định.

b) Thực hiện các nhiệm vụ được Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ Công tác.

Điều 3. Các Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Vụ trưởng Vụ Đất đai, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ; các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, QHPTTNĐ(VP).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Ngân

 

Phụ lục I

Tổ Công tác chuyên trách đôn đốc, hướng dẫn các địa phương nhằm giải
quyết các vướng mắc trong công tác quản lý đất đai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

1. Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (tính đến hết Thừa Thiên Huế)

(1) Tổ trưởng: Ông Vũ Sỹ Kiên Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

(2) Các thành viên là đại diện các đơn vị:

- Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất;

- Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai;

- Vụ Đất đai.

2. Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên (từ thành phố Đà Nẵng đến Bình Thuận)

(1) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Đắc Nhẫn Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai.

(2) Các thành viên là đại diện các đơn vị:

- Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất;

- Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai;

- Vụ Đất đai.

3. Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

(1) Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

(2) Các thành viên là đại diện các đơn vị:

- Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất;

- Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai;

- Vụ Đất đai.

 
 
 

Phụ lục II

Kế hoạch triển khai thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17 tháng 12
năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của các Tổ Công tác đã được quy định, các Tổ công tác xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất căn cứ Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ chủ trì, tổng hợp các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; xem xét, xử lý ngay các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cục Đăng ký & Dữ liệu thông tin đất đai và Vụ Đất đai căn cứ Công điện số 1376/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chủ trì, tổng hợp giải quyết các vướng mắc trong quản lý đất đai, xem xét, xử lý ngay các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của các địa phương theo phân công, gửi Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất để tổng hợp chung.

3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quản lý đất đai của các địa phương theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của các địa phương theo yêu cầu tại Công điện số 1376/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường để thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực quản lý đất đai của các địa phương, kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp gây khó khăn, gây chậm trễ trong việc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Thời gian hoàn thành trong Quý II năm 2024.

5. Tổ trưởng các Tổ Công tác xây dựng kế hoạch và thời gian tổ chức triển khai cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương được phân công, thời gian hoàn thành trong Quý I năm 2024, trong đó tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Long An,...theo Kế hoạch thực hiện kèm theo./.

 
 
 

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN ĐI KHẢO SÁT, KIỂM TRA TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Địa phương dự kiến

Tổ trưởng Tổ công tác

Thành viên Tổ công tác

Thời gian dự kiến

Ghi chú

I

Các tỉnh, thành phố tại phía Bắc

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

- Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất;

- Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai;

- Vụ Đất đai.

Quý I/2024

 

1

Thành phố Hà Nội

 

 

 

 

2

Tp. Hải Phòng

 

 

 

 

3

Tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Vụ Đất đai

- Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất;

- Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai;

- Vụ Đất đai

Quý I/2024

 

1

Tp. Đà Nẵng

 

 

 

 

2

Tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

 

3

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

- Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất;

- Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai;

- Vụ Đất đai

Quý I/2024

 

1

Tp. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

2

Tỉnh Đồng Nai

 

 

 

 

3

Tỉnh Long An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi