Quyết định 01/2024/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ khi phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 01/2024/QĐ-TTg

Quyết định 01/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia theo quy định tại Nghị quyết 98/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/2024/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:17/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chính sách hỗ trợ khi thực hiện phân giới cắm mốc giữa VN và Campuchia

Ngày 17/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/2024/QĐ-TTg của chính sách hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia theo quy định tại Nghị quyết 98/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Cụ thể như sau:

1. Chính sách hỗ trợ áp dụng trên phạm vi 04 tỉnh có biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Vương quốc Campuchia gồm các tỉnh: Tây Ninh, Long An, An Giang và Kiên Giang.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được hưởng các hỗ trợ tương đương mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm phê duyệt phương án hỗ trợ.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Long An, An Giang và Kiên Giang chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, số liệu và việc tổ chức thực hiện trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/01/2024.

Xem chi tiết Quyết định 01/2024/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_____________

Số: 01/2024/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Chính sách hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến
sản xuất,
đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa
biên
giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và
Vương quốc Campuchia theo quy định của Nghị quyết số 98/2019/QH14
ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội

___________

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia ngày 05 tháng 10 năm 2019 (sau đây viết tắt là Nghị định thư phân giới cắm mốc);

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 98/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chính sách hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia theo quy định của Nghị quyết số 98/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng sản xuất, đời sống do bàn giao diện tích đất đang sản xuất, canh tác trong phạm vi diện tích Việt Nam quản lý quá (tính từ đường biên giới đã phân giới cắm mốc được mô tả tại Nghị định thư phân giới cắm mốc đến đường biên giới quản lý thực tế đã được hai bên công nhận trước đây) khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa theo Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia ký ngày 05 tháng 10 năm 2019 và Nghị quyết số 98/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.

2. Chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định này áp dụng trên phạm vi 04 tỉnh có biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Vương quốc Campuchia gồm các tỉnh: Tây Ninh, Long An, An Giang và Kiên Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng sản xuất, đời sống do bàn giao diện tích đất đang sản xuất, canh tác trong phạm vi diện tích Việt Nam quản lý quá (tính từ đường biên giới đã phân giới cắm mốc được mô tả tại Nghị định thư phân giới cắm mốc đến đường biên giới quản lý thực tế đã được hai bên công nhận trước đây) khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa theo Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia ký ngày 05 tháng 10 năm 2019 và Nghị quyết số 98/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.

3. Các đối tượng khác có liên quan.

Điều 3. Chính sách hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định này được hưởng các hỗ trợ tương đương mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm phê duyệt phương án hỗ trợ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tây Ninh, Long An, An Giang và Kiên Giang xây dựng Kế hoạch hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia theo quy định của Nghị quyết số 98/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tây Ninh, Long An, An Giang và Kiên Giang chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, số liệu và việc tổ chức thực hiện trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và trong Nhân dân, trong đó có tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 01 năm 2024.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quc phòng, Công an, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, NN (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Trần Lưu Quang

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi