Quyết định 2317/QĐ-BTNMT 2021 ký Bản ghi nhớ hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khí tượng và thông tin địa lý

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2317/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI BỘ ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG, GIAO THÔNG VÀ DU LỊCH NHẬT BẢN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHÍ TƯỢNG VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Công văn số 4895/BNG-LPQT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Bộ Ngoại giao góp ý dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khí tượng và thông tin địa lý với Nhật Bản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khí tượng và thông tin địa lý với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên gọi của văn bản

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khí tượng và thông tin địa lý.

Tên tiếng Anh: Memorandum of Cooperation between the Ministry of Natural Resources and Environment of the Socialist Republic of Viet Nam and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan on Land, Water Resources, Meteorology and Geospatial Information Cooperation.

2. Người đại diện ký Bản ghi nhớ

- Phía Việt Nam: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phía Nhật Bản: Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch.

3. Đăng tải Bản ghi nhớ

Bản ghi nhớ được đăng tải trên trang web chính thức của các bên.

Điều 2. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Gửi Bản ghi nhớ tới các cơ quan có liên quan.

- Thực hiện vai trò đầu mối như được quy định tại Mục III của Bản ghi nhớ này, cụ thể phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực hợp tác được nêu tại Bản ghi nhớ này theo quy định pháp luật.

Điều 3. Bản ghi nhớ nói trên có hiệu lực kể từ khi hai Bên hoàn tất việc ký kết.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các TTrg: Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành; Lê Minh Ngân;
- Các Tổng cục: QLĐĐ, KTTV;
- Các Cục: QLTNN, ĐĐBĐ và TTĐLVN;
- Lưu: VT, HTQTDPH.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2317/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ký Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khí tượng và thông tin địa lý
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2317/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 25/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở , Ngoại giao , Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!