Nghị quyết 48/NQ-CP 2017 kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật chủ đề Đất đai

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 48/NQ-CP

Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:48/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:13/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai

Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/06/2017.
Theo đó, ngoài chủ đề Đất đai, 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác cũng được phê duyệt tại Nghị quyết này. Cụ thể như: Công chứng; Luật sư; Tư vấn pháp luật (lĩnh vực Bổ trợ tư pháp); Khuyến công (lĩnh vực Công nghiệp); Doanh nghiệp; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (lĩnh vực Doanh nghiệp, hợp tác xã); Nuôi con nuôi (lĩnh vực Hành chính tư pháp); Bảo hiểm tiền gửi; Các công cụ chuyển nhượng; Phòng, chống rửa tiền (lĩnh vực Ngân hàng, tiền tệ); Cạnh tranh; Đầu tư (lĩnh vực Thương mại, đầu tư, chứng khoán); Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; Di sản văn hóa; Hoạt động mỹ thuật (lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch); Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người; Phòng, chống tác hại của thuốc lá (lĩnh vực Y tế, dược)…
Nghị quyết chỉ rõ, Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện sắp xếp chủ đề Đất đai và 35 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng về kết quả pháp điển. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề và đề mục này, cơ quan thực hiện pháp điển phải phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 48/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 48/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

-------

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;

n cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp đin hệ thng quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục (Danh mục chủ đề Đất đai và 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác kèm theo).
Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan
1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc: sắp xếp chủ đề Đất đai và 35 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả pháp điển.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục nêu trên; thực hiện rà soát, sớm xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật không còn được áp dụng trên thực tế mà chưa có văn bản tuyên bố các văn bản này hết hiệu lực.
3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục nêu trên, các cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, c
ơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội
đồng dân tộc và các Ủy ban của Quc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân
tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân
tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy b
an Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Ph
át triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ư
ơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công b
áo;
- Lưu: VT, PL (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

DANH MỤC

CHỦ ĐỀ ĐẤT ĐAI VÀ 35 ĐỀ MỤC THUỘC 15 CHỦ ĐỀ KHÁC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ phê duyt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật)

I. CHỦ ĐỀ ĐT ĐAI: GỒM 01 ĐMỤC ĐẤT ĐAI

II. 35 ĐMỤC THUỘC 15 CHỦ ĐỀ KHÁC

STT

Tên đmục

Tên chđề

1.

Cơ yếu

An ninh quốc gia

2.

Công chng

Bổ trợ pháp

3.

Luật sư

4.

Tư vn pháp luật

5.

Khuyến công

Công nghiệp

6.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp, hợp tác

7.

Hỗ trpháp lý cho doanh nghiệp

8.

Nuôi con nuôi

Hành chính tư pháp

9.

Bảo hiểm tiền gửi

Ngân hàng, tiền tệ

10.

Các công cụ chuyn nhượng

11.

Phòng, chng rửa tin

12.

Đê điều

Nông nghiệp, nông thôn

13.

Công nghiệp quốc phòng

Quốc phòng

14.

Dân quân tự vệ

15.

Giáo dục quốc phòng và an ninh

16.

Lực lượng cnh sát bin Việt Nam

17.

Giá

Tài chính

18.

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

19

Trưng mua, trưng dụng tài sn

Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

20.

Cạnh tranh

Thương mại, đu tư, chứng khoán

21.

Đầu tư

22.

Hòa gii ở cơ sở

Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

23.

Trách nhiệm bi thưng của Nhà nước

24.

Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Văn hóa, thể thao và du lịch

25.

Di sn văn hóa

26.

Hoạt động mthuật

27.

Hợp nht văn bản bản QPPL

Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

28.

Kiểm soát thủ tục hành chính

29.

Pháp điển hệ thống QPPL

30.

Phổ biến, giáo dục pháp luật

31.

Quản hợp tác quốc tế vpháp luật

32.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức vquy định hành chính

33.

Hiến, ly, ghép mô, bộ phận thể người; và hiến, lấy xác

Y tế, dược

34.

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy gim min dịch mắc phải người

35.

Phòng, chống tác hại của thuc lá

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi