Tiêu chuẩn TCVN 8048-5:2009 Thử nghiệm nén vuông góc với thớ của gỗ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8048-5:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8048-5:2009 Gỗ-Phương pháp thử cơ lý-Phần 5: Thử nghiệm nén vuông góc với thớ
Số hiệu:TCVN 8048-5:2009Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Lĩnh vực:Công nghiệp , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Năm ban hành:2009Hiệu lực:
Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8048-5:2009

GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 5: THỬ NGHIỆM NÉN VUÔNG GÓC VỚI THỚ

Wood - Physical and mechanical methods of test - Part 5: Testing in compression perpendicular to grain

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm gỗ khi nén vuông góc với thớ để xác định giới hạn tải trọng tác dụng lên toàn bộ bề mặt (xuyên tâm hoặc tiếp tuyến) của mẫu thử (cường độ quy ước cực đại).

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chun này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bn mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với các phép thử cơ lý.

TCVN 8048-1 : 2009 (ISO 3130 : 1975) Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 1: Xác định độ m cho các phép thử cơ lý.

3. Nguyên tắc

Từ biểu đồ biến dạng và tải trọng, xác định tung độ của điểm mà tiếp tuyến của góc tạo bởi tiếp tuyến đường cong với trục tải trọng là lớn hơn 50 % so với giá trị trong phần tiếp tuyến của biểu đồ. Tính ứng suất tại tải trọng tương ứng với tung độ.

4. Thiết bị, dụng cụ

4.1. Máy nén có khả năng ghi tải trọng chính xác đến 50 N/mm và đồng h ghi biến dạng của mẫu thử chính xác đến 0,01 mm/mm. Trong trường hợp máy nén không được trang bị bộ ghi kèm theo, thì sử dụng máy nén đo tải trọng chính xác đến 1 % và thiết bị đo biến dạng của mẫu thử chính xác đến 0,01 mm.

4.2. Máy gia tải đng đều bao gồm hai tấm ép bằng thép tôi, tiếp xúc vi các bề mặt chỏm cầu.

4.3. Dụng cụ đo có khả năng xác định các kích thước của mẫu thử chính xác đến 0,1 mm.

4.4. Dụng cụ xác định độ ẩm theo TCVN 8048-1 (ISO 3130).

5. Chuẩn bị mẫu thử

5.1. Tạo mẫu thử hình lăng trụ có mặt cắt hình vuông kích thước 20 mm và chiều dài dọc thớ từ 30 mm đến 60 mm. Khi tiến hành thử gỗ có các vòng năm rộng hơn 4 mm, có thể tăng các kích thước mặt cắt lên sao cho mẫu thử có số vòng năm không ít hơn 5 vòng.

5.2. Việc chun bị mẫu thử, xác định độ m và số lượng các mẫu th thực hiện theo TCVN 8044 (ISO 3129).

6. Cách tiến hành

6.1. Đo chiều rộng (theo hướng tiếp tuyến đối với nén xuyên tâm hoặc theo hướng xuyên tâm đối với nén tiếp tuyến) và chiu dài các mẫu thử dọc theo các trục đối xứng của mẫu, chính xác đến 0,1 mm.

6.2. Sử dụng máy gia tải đồng đều (4.2) để truyền tải lên mu thử. Tốc độ thử (tốc độ gia tải không đổi hoặc tốc độ di chuyển của đầu gia ti không đổi) phi đảm bảo sao cho giới hạn (cường độ quy ước cực đại) đạt được trong khoảng thời gian (1,5 ± 0,5) min kể từ khi bắt đầu gia ti.

6.3. Khi máy nén không có bộ phận ghi kết quả, xác định độ biến dạng của mẫu thử bng đồng h hiện số có độ chính xác 0,01 mm tại các khoảng tăng tải trọng bằng nhau. Khoảng này phải nhỏ hơn ít nht 10 lần so với giới hạn ti trọng tương ứng quy định. Đối với gỗ mm có thể áp dụng khong tăng tải trọng bằng 250 N và đối với gỗ cứng áp dụng khoảng tăng tải trọng bằng 400 N.

6.4. Tiến hành thử liên tục đến khi vượt được giới hạn quy định (cường độ cực đại quy ước). Điu đó có thể quan sát trên biểu đồ của máy nén hoặc khi nhận thy sự tăng đáng kể v tốc độ biến dạng của mẫu thử.

6.5. Sau khi kết thúc phép thử, nếu cần thì xác định độ ẩm theo TCVN 8048-1 (ISO 3130).

Lấy phần mẫu dài bằng (25 ± 5) mm giữa của mu đã thử để xác định độ m. Để xác định độ ẩm trung bình, ch cần sử dụng một số mẫu th tối thiểu, số lượng này được tính theo TCVN 8044 (ISO 3129).

7. Tính toán và biểu thị kết quả

7.1. Ti trọng tương ứng với giới hạn quy định (cường độ cực đại quy ước) được xác định từ biểu đồ của lực nén vuông góc với thớ gỗ theo tung độ của điểm mà tiếp tuyến của góc tạo bi tiếp tuyến đường cong với trục ti trọng là lớn hơn 50 % so với giá trị trong phần tiếp tuyến của biểu đồ.

Khi máy nén không có bộ phận ghi kết quả thì phải vẽ đồ thị, sử dụng thang đo không lớn hơn 50 N/mm trên các trục tải trọng (tung độ) và không lớn hơn 0,01 mm/mm đối với biến dạng trục (tọa độ vuông góc Đề-các-tơ).

7.2. Giới hạn độ bền nén vuông góc với thớ gỗ, syW (cường độ cực đại quy ước) tính theo megapascal, tại độ m W tại thời điểm thử, tính theo công thức:

trong đó:

P là tải trọng tương ứng với giới hạn nén vuông góc vi thớ (cường độ cực đại quy ước), tính bằng Niutơn;

aI là chiều rộng và chiều dài của mẫu thử, tính bằng milimét.

Biểu thị kết qu chính xác đến 0,1 MPa.

7.3. Khi cần phải hiệu chnh giới hạn độ bn nén vuông góc với thớ gỗ, syW (cường độ cực đại quy ước) về độ m 12 %, chính xác đến 0,1 MPa, áp dụng công thức sau:

sy12 = syW [1 + a (W - 12)]

trong đó:

a là hệ số hiệu chnh độ ẩm rút ra từ thực nghiệm;

W là độ ẩm của gỗ tính theo TCVN 8048-1 (ISO 3130).

7.4. Kết quả giới hạn độ bền nén (cường độ cực đại quy ước) của mẫu th được ct từ tm gỗ đã chọn được tính với độ chính xác đến 0,1 MPa là trung bình số học của các kết quả th của từng mẫu thử.

8. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo th nghiệm phải ít nhất bao gồm các thông tin sau:

a) viện dẫn tiêu chun này;

b) các thông tin chi tiết về mẫu thử;

c) chiều dài của mẫu thử;

d) các chi tiết theo Điều 8 của TCVN 8044 (ISO 3129);

e) các kết quả thử tính theo Điều 7 và các giá trị thống kê của các kết quả;

f) giá trị của hệ số a dùng để điu chỉnh kết quả thử về độ ẩm 12 %;

g) ngày thử nghiệm;

h) tên tổ chức tiến hành thử nghiệm.

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Ghi chú
Tải bản tham khảo
File văn bản tham khảo đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Trang /

Để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên, Quý khách hãy chọn Đặt mua để nhận văn bản chuẩn xác do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp.

Đặt mua toàn văn TCVN

Thông tin liên hệ về Tiêu chuẩn Quốc Gia - TCVN

Trung tâm Thông tin – Truyền thông (ISMQ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | ĐT: (024) 37562608 – Email: thuvientdc@tcvn.gov.vn

Hotline (hỗ trợ) của LuatVietnam: 0938361919

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
Vui lòng đợi