Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BYT Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2019

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2018/BGTVT Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT Hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2008/BTNMT Dự báo lũ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12202-9:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit-Phần 9: Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng phương pháp khối lượng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12202-8:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit-Phần 8: Xác định hàm lượng sắt tổng số và sắt (II) bằng phương pháp chuẩn độ bicromat

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12202-7:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit-Phần 7: Xác định hàm lượng canxi, magie bằng phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12202-4:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit-Phần 4: Xác định hàm lượng flo bằng phương pháp chuẩn độ và phương pháp đo màu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12202-2:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit-Phần 2: Xác định hàm lượng photpho bằng phương pháp chuẩn độ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12202-5:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit-Phần 5: Xác định hàm lượng titan bằng phương pháp đo màu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12202-6:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit-Phần 6: Xác định hàm lượng silic bằng phương pháp khối lượng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12298-2:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản-Phần 2: Phương pháp xử lý, phân tích các băng địa chấn nông phân giải cao trên biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12298-3:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản-Phần 3: Phương pháp xác định chất lượng tài liệu đo địa chấn nông phân giải cao trên biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019