Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.416 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-33-1:2020/BNNPTNT Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi

Ban hành: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ban hành: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

Ban hành: 02/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
04

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12711:2019 Máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành - Yêu cầu chung

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-2:2015 Máy nông nghiệp tự hành - Đánh giá độ ổn định - Phần 2: Phương pháp xác định độ ổn định tĩnh

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12712:2019 Máy cấy lúa - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12697:2019 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng các chất clenbuterol, salbutamol, ractopamine - Phương pháp sắc ký lỏng - Khối phổ hai lần

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Chất lượng phân bón

Ban hành: 27/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học

Ban hành: 09/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ sung

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 3: Thức ăn tươi, sống

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 1: Thức ăn hỗn hợp

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1078:2018 Phân lân nung chảy

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4440:2018 Phân supe phosphat đơn

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12598:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số bằng phương pháp thể tích

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12459:2018 Cà phê hòa tan nguyên chất

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8370:2018 Thóc tẻ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8856:2018 Phân diamoni phosphat (DAP)

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12194-2-3:2018 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12560-1:2018 Phân bón vi sinh vật - Xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh - Phần 1: Đếm số lượng bào tử nấm nội cộng sinh bằng kỹ thuật sàng ướt, ly tâm nổi

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
Vui lòng đợi