Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03-01:2018/BNNPTNT Keo dán gỗ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-188:2018/BNNPTNT Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

03

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 02-30:2018/BNNPTNT Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản-Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-187:2018/BNNPTNT Thuốc thú y-Yêu cầu chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12105:2018 Phân bón vi sinh vật-Lấy mẫu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11879:2018 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô đồng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12104:2018 Vi sinh vật phân giải xenlulo-Xác định hoạt độ xenlulaza

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12196:2018 Công trình thủy lợi-Thí nghiệm mô hình vật lý sông

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12181:2018 Quy trình sản xuất hạt giống cây trồng tự thụ phấn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12182:2018 Quy trình sản xuất hạt giống ngô lai

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12026:2018 ISO 17289:2014 Chất lượng nước-Xác định oxy hoà tan-Phương pháp cảm biến quang học

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8550:2018 Giống cây trồng-Phương pháp kiểm định ruộng giống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11910:2018 Quy trình giám định, bình tuyển lợn giống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 Phân bón-Lấy mẫu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-4:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 4: Hồ tiêu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-3:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 3: Điều

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12188:2018 Máy nông nghiệp-Máy liên hợp thu hoạch lúa-Yêu cầu kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-5:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 5: Cây dừa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT Sữa tươi nguyên liệu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-27:2017/BNNPTNT Sản phẩm thủy sản-Cá tra phi lê đông lạnh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 21/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2017