Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.307 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03-01:2018/BNNPTNT Keo dán gỗ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-188:2018/BNNPTNT Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9283:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng molipden và sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9285:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9284:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12620:2019 Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chính với nitơ amoniac

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7905-1:2008 ISO/TS 21872-1:2007 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp phát hiện Vibrio spp. có khả năng gây bệnh đường ruột-Phần 1: Phát hiện vibrio parahaemolyticus và vibrio cholerae

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
08

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7871-1:2008 Hạt lúa mì và bột mì-Hàm lượng gluten-Phần 1: Xác định gluten ướt bằng phương pháp thủ công

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
09

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5374:2008 Hạt có dầu, dầu và mỡ thực vật-Tên gọi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 22005:2008 Xác định nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Nguyên tắc chung và yêu cầu cơ bản đối với việc thiết kế và thực hiện hệ thống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7036:2008 Hạt tiêu đen (Piper Nigrum L.)-Quy định kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7857-1:2008 ISO 6322-1:1996 Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ-Phần 1: Khuyến nghị chung về bảo quản ngũ cốc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5140:2008 Bộ phận hàng hóa áp dụng giới hạn dư lượng tối đa và được dùng để phân tích

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7975:2008 Chè thảo mộc túi lọc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7848-3:2008 ISO 5530-3:1988 Bột mỳ-Đặc tính vật lý của khối bột nhào-Phần 3: Xác định đặc tính hút nước và đặc tính lưu biến bằng valorigraph

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5267-1:2008 Mật ong-Phần 1: Sản phẩm đã chế biến và sử dụng trực tiếp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7902:2008 ISO 15213:2003 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp định lượng vi khuẩn khử sulfit phát triển trong điều kiện kỵ khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8019-2:2008 ISO 14269-2:1997 Máy kéo và máy tự hành dùng trong nông lâm nghiệp-Môi trường buồng lái-Phần 2: Sưởi ấm, thông thoáng và điều hoà không khí-Tính năng và phương pháp thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8019-4:2008 ISO 14269-4:1997 Máy kéo và máy tự hành dùng trong nông lâm nghiệp-Môi trường buồng lái-Phần 4: Phương pháp thử phần tử lọc không khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8019-5:2008 ISO 14269-5:1997 Máy kéo và máy tự hành dùng trong nông lâm nghiệp-Môi trường buồng lái-Phần 5: Phương pháp thử hệ thống tăng áp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
Vui lòng đợi