Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 4.799 văn bản: Công nghiệp
01

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6282:2003 Quy phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
02

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8233:2018 ISO/ASTM 51650:2013 Thực hành sử dụng hệ đo liều xenlulose triaxetat

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11998:2018 ASTM D 5510-94 Chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa - Hướng dẫn lão hóa nhiệt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9283:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng molipden và sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12256:2018 ISO 18603:2013 Bao bì và môi trường - Tái sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12662:2019 ISO 17313:2004 Chất lượng đất - Xác định hệ số thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng đàn hồi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9285:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9284:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12000:2018 ASTM F2617-15 Vật liệu polyme - Xác định định tính và định lượng crom, brom, cađimi, thủy ngân và chì bằng phép đo quang phổ tia X tán xạ năng lượng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12620:2019 Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chính với nitơ amoniac

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7866:2008 Dầu bôi trơn-Xác định hàm lượng các nguyên tố phụ gia bằng quang phổ phát xạ nguyên tử plasma kết nối cảm ứng (IPC)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7072:2008 ISO 5351:2004 Bột giấy-Xác định độ nhớt giới hạn bằng dung dịch đồng etylendiamin (CED)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6522:2008 ISO 4995:2001 Thép tấm kết cấu cán nóng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6359-1:2008 ISO 702-1:2001 Máy công cụ-Kích thước lắp nối của đầu trục chính và mâm cặp-Phần 1: Nối ghép côn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-1-3:2008 IEC 60811-1-3:2001 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang-Phần 1-3: Phương pháp áp dụng chung-Phương pháp xác định khối lượng riêng-Thử nghiệm hấp thụ nước-Thử nghiệm độ co ngót

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6439:2008 ISO 4106:2004 Mô tô-Quy tắc thử động cơ-Công suất hữu ích

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 Sơn alkyd-Yêu cầu kỹ thuật chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7011-1:2007 Ván gỗ nhân tạo-Phương pháp thử-Phần 1: Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thử và biểu thị kết quả thử nghiệm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4255:2008 IEC 60529:2001 Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
Vui lòng đợi