Văn bản Luật Công nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12663:2019 Phương pháp chiết nhanh xác định sự rò rỉ khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự chiết phân đoạn, khuếch tán từ mẫu chất thải hình trụ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12661:2019 ASTM E 2201-2013 Các sản phẩm đốt than - Thuật ngữ và định nghĩa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12622:2019 Phân bón - Xác định lưu huỳnh (dạng sulfat) hòa tan trong nước bằng phương pháp khối lượng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11407:2019 Phân bón - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12662:2019 ISO 17313:2004 Chất lượng đất - Xác định hệ số thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng đàn hồi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12620:2019 Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chính với nitơ amoniac

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12621:2019 Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03-01:2018/BNNPTNT Keo dán gỗ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2018/BXD Gara ô-tô

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-188:2018/BNNPTNT Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp-Yêu cầu chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN Dầu nhờn động cơ đốt trong

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018