Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 819 văn bản: Xây dựng
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 37101:2018 Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 37152:2018 Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Khuôn khổ chung về phát triển và vận hành

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6964-2:2008 ISO 2631-2:200 Rung động cơ học và chấn động-Đánh giá sự tiếp xúc của con người với rung động toàn thân-Phần 2: Rung động trong công trình xây dựng (từ 1 Hz đến 80 Hz)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
04

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 Sơn alkyd-Yêu cầu kỹ thuật chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7575-3:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng-Phần 3: Hướng dẫn lắp dựng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7575-1:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng-Phần 1: Quy định kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12250:2018 Cảng thủy nội địa-Công trình bến-Yêu cầu thiết kế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7960:2008 Ván sàn gỗ-Yêu cầu kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
09

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7218:2002 Kính tấm xây dựng-Kính nổi-Yêu cầu kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7219:2002 Kính tấm xây dựng-Phương pháp thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7952-8:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông-Phương pháp thử-Phần 8: Xác định hệ số ngót sau khi đóng rắn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7952-7:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông-Phương pháp thử-Phần 7: Xác định khả năng thích ứng nhiệt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6416:1998 Vật liệu chịu lửa-Vữa samôt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7364-3:2004 Kính xây dựng-Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp-Phần 3: Kính dán nhiều lớp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7364-4:2018 ISO 12543-4:2011 Kính xây dựng-Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp-Phần 4: Phương pháp thử độ bền

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7364-2:2018 Kính xây dựng-Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp-Phần 2: Kính dán an toàn nhiều lớp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7364-1:2018 ISO 12543-1:2011 Kính xây dựng-Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp-Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7364-5:2018 ISO 12543-5:2011 Kính xây dựng-Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp-Phần 5: Kích thước và hoàn thiện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10685-2:2018 ISO 1927-2:2012 Vật liệu chịu lửa không định hình-Phần 2: Lấy mẫu thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11916-4:2018 ISO 13765-4:2004 Vữa chịu lửa-Phần 4: Xác định cường độ bám dính khi uốn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
Vui lòng đợi