Quyết định 649/QĐ-TTg 2022 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận, Bến Tre

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 649/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ THUẬN, HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn c Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ v việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 2319/TTr-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2017 với nội dung sau:
1. Tổng mức đầu tư dự án: 3.582.000 triệu đồng (Ba ngàn năm trăm tám mươi hai tỷ đồng), trong đó:
- Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre 3.443.290 triệu đồng (bao gồm: vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất; vốn từ nguồn tăng thu ngân sách).
- Các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện 138.710 triệu đồng.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre.
3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND tỉnh Bến Tre; Ban QLDAXD và DD tỉnh

Bến Tre;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, NN,
QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2)
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

thuộc tính Quyết định 649/QĐ-TTg

Quyết định 649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:649/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:27/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh vốn Dự án xây dựng KCN Phú Thuận lên gần 3,6 nghìn tỷ đồng

Ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 649/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (Dự án).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04/10/2017. Cụ thể, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Bên cạnh đó, tổng mức đầu tư dự án là 3.582.000 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre là 3.443.290 triệu đồng; các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện là 138.710 triệu đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04/10/2017.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định649/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi