Quyết định 2879/QĐ-BCT 2022 Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2879/QĐ-BCT

Quyết định 2879/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2879/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:23/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023

Ngày 23/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2879/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, Hiệp hội Da giầy túi xách Việt Nam hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực Da Giầy tham gia triển lãm Quốc tế Da và Giầy – Việt Nam. Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương tổ chức thường niên Triển lãm quốc tế Công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại Việt Nam (VIMEXPO), tổ chức đoàn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia hội chợ triển lãm và xúc tiến đầu tư tại thị trường Hàn Quốc – Nhật Bản.

Ngoài ra, Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp phía Nam, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ lĩnh vực dệt may và da giày trở thành nhà cung ứng trong chuỗi sản xuất trong nước và quốc tế. Sở Công Thương Đà Nẵng tổ chức Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại Thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Tổng kinh phí thực hiện các đề án trên là 18.100 triệu đồng; trong đó vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước là 13.100 triệu đồng; từ ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước là 5.000 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2879/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 2879/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2811/QĐ-BCT ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung của Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-BCT ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-BCT ngày 20 tháng 09 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài Chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Báo cáo số 1529/CN-CNHT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Cục Công nghiệp về kết quả Hội đồng thẩm định Đề án đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục Đề án và kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 (Sau đây gọi tắt là Chương trình) tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của Cục Công nghiệp

- Quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đề án của các đơn vị chủ trì;

- Ký hợp đồng thực hiện đề án với các đơn vị chủ trì bao gồm nội dung thực hiện đề án, tiến độ thực hiện, kinh phí và dự toán chi tiết của đề án;

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các đề án có dự toán mua sắm dưới 500 triệu đồng của các đơn vị không thuộc Bộ Công Thương (kinh phí thực hiện đề án cấp qua tài khoản dự toán của Cục Công nghiệp);

- Đối với trường hợp điều chỉnh đề án, bổ sung hoặc dừng thực hiện đề án trong quá trình triển khai Chương trình, Cục Công nghiệp chịu trách nhiệm rà soát, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt;

- Tổ chức nghiệm thu đề án; thanh, quyết toán kinh phí thực hiện đề án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch-Tài chính

- Thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các đề án do các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương chủ trì thực hiện và các đề án do các đơn vị không thuộc Bộ Công Thương chủ trì thực hiện có dự toán mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên;

- Quyết toán kinh phí thực hiện đề án do các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương chủ trì theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì đề án

- Triển khai thực hiện đề án theo đúng quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và các quy định hiện hành, đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

- Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Chương trình, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin chính xác về tình hình thực hiện đề án; Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đề án (nếu có).

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý Chương trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2023
(Ban bành kèm theo Quyết định số 2879/QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Từ nguồn vốn NSNN

Ngoài nguồn vốn NSNN

Tổng kinh phí

I

Kết nối hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

 

 

13.100

5.000

18.100

1

Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực Da Giầy tham gia triển lãm Quốc tế Da và Giầy - Việt Nam

Hiệp hội Da giầy Túi xách Việt Nam

2023

700

300

1.000

2

Tổ chức thường niên Triển lãm quốc tế Công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại Việt Nam (VIMEXPO)

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

3.500

1.850

5.350

3

Tổ chức đoàn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia hội chợ triển lãm và xúc tiến đầu tư tại thị trường Hàn Quốc-Nhật Bản

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

3.200

1.350

4.550

4

Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ lĩnh vực dệt may và da giày trở thành nhà cung ứng trong chuỗi sản xuất trong nước và quốc tế

Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

3.900

500

4.400

5

Tổ chức Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nng năm 2023

Sở Công Thương Đà Nẵng

2023

1.800

1.000

2.800

II

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất

 

 

32.300

9.690

41.990

1

Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành da giầy áp dụng các tiêu chun quốc tế và công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong sản xuất

Hiệp hội Da giầy Túi xách Việt Nam

2023

2.300

300

2.600

2

Tổ chức tư vấn và đánh giá chứng nhận cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ áp dụng tích hợp 02 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương

2023

1.000

480

1.480

3

Hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn cầu cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo trên địa bàn các tỉnh phía Bắc

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp- Sở Công thương Hà Nội

2023

1.600

750

2.350

4

Tư vấn hỗ trợ để doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn IATF 16949

Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

2022-2023

1.800

770

2.570

5

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2023

2.000

870

2.870

6

Đào tạo nâng cao nhận thức, hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm

Trung tâm thông tin và cảnh báo- Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương

2023

1.000

420

1.420

7

Tổ chức tư vấn cải tiến sản xuất tại các Doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ khu vực phía Nam

Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

11.100

2.800

13.900

8

Tổ chức tư vấn cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ khu vực phía Bắc

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

10.500

2.800

13.300

9

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý sản xuất MES và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản lý cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo máy và tự động hóa

Viện Vật lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2023

1.000

500

1.500

III

Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

 

 

18.300

8.550

26.850

1

Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ quản lý thuộc doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

 

1.300

550

1.850

2

Nghiên cứu biên soạn bộ ấn phẩm sổ tay công nghệ dệt (dệt thoi, không thoi) và tổ chức đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp dệt Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

2022-2023

700

300

1.000

3

Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo mô hình bảo trì tinh gọn (Lean Maintenance) cho các nhà máy ngành dệt-may

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

2023

800

350

1.150

4

Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng kỹ sư thiết kế, chế tạo và sản xuất các loại khuôn mẫu trong lĩnh vực CNHT và công nghiệp chế biến và chế tạo khu vực phía Nam

Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

3.900

1.700

5.600

5

Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại khu vực phía Nam

Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

2.900

1.500

4.400

6

Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng kỹ sư thiết kế, chế tạo và sản xuất các loại khuôn mẫu trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến và chế tạo

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

3.700

1.650

5.350

7

Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế, lập trình gia công khuôn mẫu ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC và đo kiểm cho kỹ thuật viên trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến và chế tạo

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

2.100

1.000

3.100

8

Đào tạo chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam (Khu vực phía Bắc)

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

2.900

1.500

4.400

IV

Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu

 

 

87.100

10.820

97.920

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thuộc da sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước để tạo ra sản phẩm da bọc nội thất ô tô và sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ để nâng cao khả năng nội địa hóa sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô

Viện Nghiên cứu Da - Giầy

2022-2023

2.000

2.000

4.000

2

Hỗ trợ doanh nghiệp dệt may Việt Nam hoàn thiện, đổi mới công nghệ sản xuất vải chức năng có tính tiện nghi cao như kháng tia UV, kháng khuẩn, thấm hút từ sợi polyester và vải pha bằng ứng dụng công nghệ nano và sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền thiết bị công nghiệp

Công ty CP - Viện nghiên cứu Dệt May

2023

1.300

1.300

2.600

3

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo các chi tiết, linh kiện ô tô bằng phương pháp ép đùn hợp kim nhôm

Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện Kim

2023-2024

1.500

1.800

3.300

4

Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ chế tạo và sản xuất thử nghiệm, sản xuất hàng loạt trên dây chuyền tự động các sản phẩm đúc có chất lượng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu các chi tiết thủy lực ô tô tải cung cấp cho ngành chế tạo tô tô trong và ngoài nước

Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội

2023

1.000

1.000

2.000

5

Nghiên cứu chế tạo và nâng cao cơ tính mảnh cắt hợp kim cho dụng cụ gia công cơ khí trong công nghiệp hỗ trợ

Đại học Công nghiệp Hà Nội

2023

2.000

2.220

4.220

6

Nghiên cứu phát triển công nghệ thuộc da cá sấu bóng gương (High gloss) và sản xuất thử nghiệm tạo ra sản phẩm chất lượng cao đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Viện Nghiên cứu Da - Giấy

2023

1.100

1.100

2.200

7

Nghiên cứu, tổ chức đào tạo và tư vấn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới thân thiện môi trường để sản xuất vải bông và bông pha rút ngắn thời gian sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Công ty CP - Viện Nghiên cứu Dệt may

2023

1.400

1.400

2.800

8

Mua sắm thiết bị để nâng cao năng lực hoạt động cho Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam

Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

76.800

0

76.800

V

Xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ

 

 

11.800

0

11.800

1

Truyền thông, quảng bá về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công Thương

Văn phòng Bộ - Bộ Công Thương

2023

400

0

400

2

Tuyên truyền, quảng bá về hoạt động công nghiệp hỗ trợ trên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng năm 2023

Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng

2023

300

0

300

3

Tổ chức truyền thông, quảng bá về hoạt động công nghiệp hỗ trợ trên kênh sóng VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam

Ban Văn Hóa - Xã hội (VOV2)

2023

500

0

500

4

Tuyên truyền, quảng bá về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

2023

300

0

300

5

Xây dựng các video clip truyền thông và tọa đàm trường quay về hoạt động công nghiệp hỗ trợ đăng tải trên Tạp chí Công Thương điện tử năm 2023

Tạp chí Công Thương

2023

800

0

800

6

Tuyên truyền góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trên báo VietNamNet năm 2023

Công ty CP Truyền thông Vietnamnet

2023

1.000

0

1.000

7

Xuất bản chuyên mục về hoạt động công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí trên Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống

Tạp chí doanh nghiệp cơ khí và đời sống

2023

500

0

500

8

Xuất bản Bản tin công nghiệp hỗ trợ và Quảng bá về CNHT trên các ấn phẩm Báo Công Thương năm 2023

Báo Công Thương

2023

1.000

0

1.000

9

Tuyên truyền về Chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên Báo Đại biểu Nhân Dân

Báo Đại biểu Nhân Dân

2023

400

0

400

10

Duy trì, vận hành cổng thông tin điện tử và cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp chế biến và chế tạo năm 2023

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

2.000

0

2.000

11

Xây dựng và tổ chức các chương trình, chuyên mục quảng bá về Công nghiệp hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng kỹ thuật số

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

2023

3.000

0

3.000

12

Xuất bản sổ tay hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất trong nước thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ về các biện pháp phòng vệ thương mại khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do

Trung tâm thông tin và cảnh báo- Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương

2023

400

0

400

13

Truyền thông trên báo tiền phong về lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023

Báo Tiền Phong

2023

400

0

400

14

Tuyên truyền quảng bá về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ trên báo Tuổi trẻ năm 2023

Báo Tuổi Trẻ

2023

400

0

400

15

Truyền thông, quảng bá về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên Báo Lao Động

Báo Lao Động

2023

400

0

400

 

Kinh phí quản lý chương trình

Cục Công nghiệp

2023

2.400

0

2.400

 

Tổng cộng

 

 

165.000

34.060

199.060

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi