Quyết định 2648/QĐ-BCT 2022 áp dụng biện pháp chống bán phá giá với CT Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2648/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc;

Căn cứ Quyết định số 2940/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung lượng sản phẩm thép hợp kim hoặc không hp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có mã HS 7210.70.11 và 7210.70.19 được miễn trừ biện pháp chống bán phá giá theo Quyết định số 2940/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2021 , Quyết định số 1898/QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2022 và Quyết định số 2102/QĐ-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam với khối lượng 355,589 tấn (Ba trăm năm mươi lăm phẩy năm tám chín tấn). 

Điều 2. Cho phép Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam được hoàn lại tiền thuế chống bán phá giá đã nộp theo Quyết định số 1283/QĐ-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2021  của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho những lô hàng nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ và đăng ký tờ khai hải quan trong năm 2022. 

Điều 3. Điều kiện để Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam được miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và hoàn thuế chống bán phá giá đã nộp:

- Hàng nhập khẩu là sản phẩm thép đã được sơn thuộc mã HS 7210.70.11 và 7210.70.19;

- Hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan trong năm 2022;

- Hàng nhập khẩu do Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu.

Điều 4. Hàng nhập khẩu được miễn trừ phải được Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam đưa vào sản xuất.

Điều 5. Việc thực hiện miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá kể cả trình tự, thủ tục hoàn thuế, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. Bộ Công Thương có quyền thanh tra, kiểm tra Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam về việc được miễn trừ. Trường hợp Công ty vi phạm khoản 1 Điều 26 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương sẽ thu hồi Quyết định miễn trừ và gửi văn bản tới Cơ quan Hải quan để yêu cầu truy thu tiền thuế chống bán phá giá đã được miễn trừ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam có trách nhiệm tuân thủ điều kiện và nghĩa vụ theo các quy định hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 8. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trư
ng;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, PVTM (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

 

thuộc tính Quyết định 2648/QĐ-BCT

Quyết định 2648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2648/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành:05/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với 01 Công ty

Ngày 05/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2648/QĐ-BCT về việc bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam.

Cụ thể, bổ sung lượng sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có mã HS 7210.70.11 và 7210.70.19 được miễn trừ biện pháp chống bán phá giá theo Quyết định 2940/QĐ-BCT ngày 27/12/2021, Quyết định 1898/QĐ-BCT ngày 22/9/2022 và Quyết định 2102/QĐ-BCT ngày 10/10/2022 cho Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam với khối lượng 355,589 tấn.

Đồng thời, cho phép Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Hợp Phát Miền Nam được hoàn lại tiền thuế chống bán phá giá đã nộp theo Quyết định 1283/QĐ-BCT ngày 20/4/2021 cho những lô hàng nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ và đăng ký tờ khai hải quan trong năm 2022.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2648/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi