Quyết định 1496/QĐ-TTg 2022 Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1496/QĐ-TTg

Quyết định 1496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1496/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:30/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ngày 30/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1496/QĐ-TTg về việc đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng quyết định đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc sau: tự nguyện, tự quản, không vì mục đích lợi nhuận; hiệp thương dân chủ; bình đẳng, công khai, minh bạch; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ này.

Ngoài ra, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có các nhiệm vụ sau: là đầu mối tập hợp thông tin, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và tham gia quá trình tham vấn với các đoàn đàm phán về kinh tế, thương mại; thúc đẩy quan hệ hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp lớn có vai trò chi phối trong chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1496/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1496/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật quy định quyền lập hội ngày 20 tháng 5 năm 1957;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Điều 2. Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ  TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: PL, ĐMDN, KTTH;
- Lưu: VT, TCCV (2b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm 
Bình Minh

ĐIỀU LỆ

LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
1. Tên tiếng Việt: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Tên tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry.
3. Tên viết tắt: VCCI.
4. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có biểu tượng riêng, được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam (sau đây gọi chung là cộng đồng doanh nghiệp) nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, có con dấu, tài khoản riêng.
2. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đặt trụ sở chính tại Hà Nội.
Điều 4. Phạm vi, nguyên tắc tổ chức hoạt động
1. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoạt động trên phạm vi toàn quốc, theo pháp luật về hội, pháp luật liên quan và theo Điều lệ này.
2. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
3. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc sau:
a) Tự nguyện, tự quản, không vì mục đích lợi nhuận;
b) Hiệp thương dân chủ;
c) Bình đẳng, công khai, minh bạch;
d) Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ này.
Chương II
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Điều 5. Chức năng
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có các chức năng sau:
1. Đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong các quan hệ trong nước và quốc tế; hướng dẫn và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhà nước, xã hội.
2. Thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp; xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tham gia xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.
Điều 6. Nhiệm vụ
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có các nhiệm vụ sau:
1. Tập hợp, nghiên cứu thực trạng và kiến nghị với Đảng và Nhà nước các vấn đề về pháp luật, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc, làm đầu mối liên kết các doanh nghiệp, làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan Đảng, Nhà nước và với các tổ chức có liên quan khác ở trong và ngoài nước để phối hợp triển khai, trao đổi thông tin, ý kiến và đề xuất các giải pháp xử lý vướng mắc, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và quan hệ lao động.
2. Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và quan hệ lao động dưới các hình thức khác nhau theo quy định của pháp luật.
3. Là đầu mối tập hợp thông tin, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và tham gia quá trình tham vấn với các đoàn đàm phán về kinh tế, thương mại; tham gia với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đàm phán, ký kết, gia nhập, phê chuẩn, thực thi các điều ước quốc tế có liên quan tới kinh tế, thương mại, lao động; hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thực thi các điều ước quốc tế về kinh tế, thương mại, lao động mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tham gia tổ chức các đoàn doanh nghiệp tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp lớn có vai trò chi phối trong chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực; tổ chức các Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp các nước và các hoạt động xúc tiến khác nhằm mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư quốc tế.
4. Thực hiện vai trò của tổ chức đại diện ở trung ương của người sử dụng lao động Việt Nam tham gia vào các thiết chế ba bên về quan hệ lao động, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng và liên kết tổ chức của người sử dụng lao động ở cấp ngành và địa phương; phối hợp với các tổ chức đại diện người lao động và các cơ quan, đơn vị hữu quan để hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định theo quy định của pháp luật.
5. Tiến hành các hoạt động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp trong các quan hệ kinh doanh trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật; tư vấn và tham gia hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý trong quá trình kinh doanh và thực thi pháp luật.
6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn thực thi chính sách, pháp luật; phổ biến, cung cấp, hỗ trợ thông tin kinh doanh, khoa học kỹ thuật cho cộng đồng doanh nghiệp.
7. Tổ chức vận động cộng đồng doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội, xây dựng đạo đức và văn hóa kinh doanh, bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động xã hội khác liên quan tới hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.
8. Hỗ trợ việc thành lập, phối hợp nâng cao năng lực hoạt động và liên kết các hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước.
9. Hợp tác với các tổ chức, đơn vị hữu quan trong nước; hợp tác với các tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp ở nước ngoài, ký, thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế, tham gia các tổ chức quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.
10. Tổ chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh cho các doanh nhân, xây dựng đội ngũ doanh nhân năng động, hiệu quả.
11. Tiến hành các hoạt động nhằm triển khai, hỗ trợ xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm quốc gia và nâng cao uy tín hàng hóa, dịch vụ, cộng đồng doanh nghiệp và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
12. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư ở trong và ngoài nước thông qua các biện pháp như: kết nối và giới thiệu đối tác thương mại, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, quảng cáo và các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư khác ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
13. Tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai, chuyển giao các mô hình kinh doanh mới hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; thực hiện các đề tài, nghiên cứu, điều tra về năng lực cạnh tranh, lao động và các nội dung khác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.
14. Chủ trì hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân, các đơn vị, cá nhân có đóng góp lớn vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế theo quy định của pháp luật.
15. Hỗ trợ đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và ở nước ngoài theo quy định.
16. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam theo ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; xác nhận các trường hợp bất khả kháng và chứng nhận, xác nhận các giấy tờ cần thiết khác trong hoạt động thương mại theo yêu cầu tự nguyện của các bên trong giao dịch hoặc theo yêu cầu, ủy quyền của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở trong và ngoài nước.
17. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải hoặc trọng tài phù hợp với quy định của pháp luật.
18. Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động khác theo quy định của pháp luật hoặc khi được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền.
Chương III
HỘI VIÊN
Điều 7. Điều kiện và cơ cấu hội viên
1. Hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bao gồm các tổ chức và cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều này, tán thành Điều lệ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tự nguyện tham gia và được kết nạp hoặc mời theo Điều lệ này và quy định của Liên đoàn.
2. Hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bao gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:
a) Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp (hiệp hội ngành nghề có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hiệp hội, hội doanh nghiệp khác), tổ chức kinh tế, tổ chức nghề nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam, đáp ứng đủ các điều kiện làm hội viên chính thức theo quy định của pháp luật về hội;
b) Hội viên liên kết là các doanh nghiệp, tổ chức khác có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam không đủ điều kiện làm hội viên chính thức theo quy định tại điểm a Khoản này;
c) Hội viên danh dự là các công dân, tổ chức Việt Nam có đóng góp đặc biệt vào việc thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Điều 8. Quyền của hội viên
1. Hội viên chính thức có các quyền sau:
a) Tham dự hội nghị hội viên ở các khu vực;
b) Tham dự Đại hội nếu được hội nghị hội viên hiệp thương cử;
c) Biểu quyết hoặc bỏ phiếu ở Đại hội (đối với hội viên là đại biểu chính thức dự Đại hội);
d) Được đề cử hoặc ứng cử vào Ban Chấp hành;
đ) Đề xuất với Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực về hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và những vấn đề về chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh;
e) Yêu cầu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm hại;
g) Được hưởng dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá hình ảnh, đào tạo và các loại dịch vụ, hỗ trợ khác mà Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cung cấp với điều kiện ưu tiên, ưu đãi hoặc miễn phí;
h) Được khen thưởng theo quy định của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
i) Thôi là hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.
2. Hội viên liên kết và hội viên danh dự có tất cả các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, trừ các điểm c và d.
Điều 9. Nghĩa vụ của hội viên
1. Hội viên chính thức và hội viên liên kết có những nghĩa vụ sau:
a) Đóng phí gia nhập và hội phí theo quy định của Ban Chấp hành;
b) Thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội và Ban Chấp hành;
c) Tham dự các cuộc họp do Ban Chấp hành triệu tập hoặc mời;
d) Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
đ) Bảo vệ uy tín của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, không nhân danh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong các hoạt động, giao dịch trừ khi được Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ủy quyền bằng văn bản;
e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Hội viên liên kết theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này và hội viên danh dự có tất cả các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này trừ điểm a.
Điều 10. Thủ tục kết nạp hội viên
1. Ban Thường trực xét và quyết định kết nạp hội viên chính thức và hội viên liên kết.
2. Theo đề nghị của Ban Thường trực, Ban Chấp hành quyết định về việc mời hội viên danh dự của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
3. Trường hợp bị từ chối, tổ chức, cá nhân liên quan có thể khiếu nại lên Ban Kiểm tra. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Kiểm tra, tổ chức, cá nhân có thể khiếu nại tiếp lên Đại hội. Quyết định Đại hội là quyết định cuối cùng.
Điều 11. Thời điểm trở thành hội viên
Các tổ chức, cá nhân là hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kể từ thời điểm được Ban Thường trực ra quyết định kết nạp (đối với hội viên chính thức và hội viên liên kết) hoặc kể từ thời điểm tổ chức, cá nhân đó chấp nhận quyết định mời tham gia của Ban Chấp hành (đối với hội viên danh dự).
Điều 12. Chấm dứt tư cách hội viên
1. Tư cách hội viên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chấm dứt nếu hội viên đó:
a) Bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động;
b) Giải thể hoặc phá sản;
c) Chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật;
d) Bị kết án hình sự;
đ) Không còn đáp ứng đủ các điều kiện của hội viên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy định tại Điều 7 Điều lệ này và pháp luật về hội;
e) Tự nguyện thôi làm hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Hội viên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bị tước tư cách hội viên theo quyết định của Ban Thường trực trong những trường hợp sau:
a) Không thực hiện đúng các quy định, nghị quyết của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
b) Hoạt động trái với mục đích của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, gây tổn hại đến uy tín hoặc tài chính của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
3. Tổ chức, cá nhân bị tước tư cách hội viên theo khoản 2 Điều này có quyền khiếu nại lên Ban Kiểm tra. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Kiểm tra, tổ chức, cá nhân có thể khiếu nại tiếp lên Đại hội. Quyết định Đại hội là quyết định cuối cùng.
Trường hợp hội viên tự nguyện thôi làm hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo điểm đ khoản 1 Điều này thì phải gửi văn bản thông báo chính thức cho Ban Thường trực về việc này.
Trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này, tư cách hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đương nhiên chấm dứt.
Điều 13. Các vấn đề khác liên quan tới tư cách hội viên
1. Các hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có thể chuyển đổi tư cách hội viên nếu đáp ứng đủ các điều kiện của hình thức hội viên muốn chuyển đổi theo Điều lệ này và quy định của pháp luật.
Hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có nhu cầu chuyển đổi tư cách hội viên phải gửi đề nghị bằng văn bản đến Ban Thường trực. Ban Thường trực quyết định việc công nhận tư cách hội viên mới đối với trường hợp chuyển đổi sang hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết. Ban Thường trực đề nghị để Ban Chấp hành quyết định việc chuyển đổi sang hội viên danh dự.
2. Tổ chức mới được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên, sắp xếp lại tổ chức là hội viên thì tổ chức mới đương nhiên là hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nếu có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Điều lệ này sau khi thông báo bằng văn bản cho Ban Thường trực về việc này.
3. Hội viên của các hiệp hội doanh nghiệp là hội viên chính thức của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đương nhiên là hội viên liên kết của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Điều lệ này, không có phản đối và Điều lệ của hiệp hội doanh nghiệp liên quan không có quy định khác.
Chương IV
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
Điều 14. Cơ cấu tổ chức
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bao gồm các cơ quan sau:
1. Đại hội Đại biểu toàn quốc (gọi tắt là Đại hội).
2. Ban Chấp hành.
3. Ban Thường trực.
4. Ban Kiểm tra.
5. Các đơn vị chuyên trách; các chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước; các tổ chức trực thuộc; các tổ chức khác do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Đại hội
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ do Ban Chấp hành triệu tập 05 năm một lần. Đại hội bất thường do Ban Chấp hành triệu tập theo quyết định của Ban Chấp hành hoặc theo đề nghị của trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức.
2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức đại hội đại biểu, và hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức tham dự.
3. Đại hội bao gồm các đại biểu chính thức do hội nghị hội viên các khu vực bầu ra trong số các hội viên chính thức, các đại biểu chính thức theo quy định tại khoản 4 Điều này, một số đại biểu chính thức là cán bộ chuyên trách của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và đại biểu chỉ định do Ban Chấp hành quyết định mời nếu cần thiết. Số lượng và cơ cấu đại biểu do Ban Chấp hành quyết định theo tỷ lệ hội viên ở các khu vực.
4. Các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ liền trước đương nhiên là đại biểu chính thức tại Đại hội nhiệm kỳ tiếp liền sau.
Điều 16. Nhiệm vụ của Đại hội
1. Đại hội nhiệm kỳ có nhiệm vụ:
a) Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã qua, phương hướng và nhiệm vụ hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong nhiệm kỳ sắp tới, các báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và báo cáo tài chính nhiệm kỳ liền trước;
b) Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
c) Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra;
d) Thảo luận và quyết định các vấn đề khác về công tác của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và của các hội viên;
đ) Thông qua nghị quyết Đại hội;
e) Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Đại hội bất thường có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề về tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vượt quá thẩm quyền của Ban Chấp hành.
Điều 17. Triệu tập Đại hội
1. Khi triệu tập Đại hội nhiệm kỳ, Ban Chấp hành phải công bố chương trình nghị sự, dự thảo các văn kiện, quyết định về số lượng và cơ cấu đại biểu và hướng dẫn hội viên bầu đại biểu ít nhất là 30 ngày trước ngày Đại hội.
2. Ban Thường trực tổ chức hội nghị hội viên tại các khu vực để thảo luận dự thảo các văn kiện và bầu đại biểu dự Đại hội ít nhất là 15 ngày trước ngày Đại hội.
3. Việc triệu tập Đại hội bất thường và chương trình nghị sự phải được công bố ít nhất là 15 ngày trước ngày Đại hội. Đại biểu Đại hội bất thường là những đại biểu được bầu đi dự Đại hội nhiệm kỳ liền trước đó.
Điều 18. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội
1. Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hình thức biểu quyết cụ thể do Đại hội quyết định.
2. Nghị quyết, quyết định của Đại hội được thông qua khi được trên 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt biểu quyết thông qua trừ các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Nghị quyết, quyết định của Đại hội về một trong những vấn đề dưới đây chỉ được thông qua khi được ít nhất 2/3 (hai phần ba) số đại biểu chính thức có mặt biểu quyết thông qua và số đại biểu biểu quyết thông qua đó phải trên 1/2 (một phần hai) tổng số đại biểu chính thức được bầu đi dự Đại hội:
a) Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ;
b) Xét, giải quyết khiếu nại về việc từ chối công nhận hội viên theo quy định tại Điều 10 Điều lệ này;
c) Xét, giải quyết khiếu nại việc tước tư cách hội viên theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;
d) Đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể và thanh lý tài sản của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Điều 19. Ban Chấp hành
1. Ban Chấp hành do Đại hội bầu trong số các đại biểu chính thức của Đại hội như quy định tại Điều 15 Điều lệ này, bao gồm các đại diện hội viên chính thức và các cán bộ chuyên trách của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ban Chấp hành lãnh đạo mọi hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.
2. Số lượng thành viên của Ban Chấp hành do Đại hội quyết định, trong đó bảo đảm phải có ít nhất 3/4 (ba phần tư) số thành viên là đại diện hội viên chính thức. Trong quá trình hoạt động, số lượng thành viên Ban Chấp hành có thể được bổ sung thêm theo quyết định của Ban Chấp hành nhưng không vượt quá 30% số lượng thành viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.
3. Ban Chấp hành gồm:
a) Chủ tịch;
b) Các Phó Chủ tịch;
c) Tổng Thư ký;
d) Các ủy viên.
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký là các chức danh lãnh đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, được Ban Chấp hành bầu ra trong số thành viên Ban Chấp hành.
4. Thành viên của Ban Chấp hành có thể bị miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Đại hội bất thường hoặc nếu được ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban Chấp hành biểu quyết thông qua.
5. Trong trường hợp thành viên Ban Chấp hành là cán bộ chuyên trách của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vì những lý do khác nhau không thể tiếp tục nhiệm vụ khi nhiệm kỳ chưa kết thúc thì Ban Thường trực sẽ đề cử để bầu người thay thế.
Trong trường hợp thành viên Ban Chấp hành là đại diện hội viên chính thức của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghỉ hưu, bị đình chỉ công tác hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục nhiệm vụ khi nhiệm kỳ chưa kết thúc thì tổ chức có người đại diện đó phải thông báo cho Ban Thường trực và có quyền đề cử người khác thay thế trong vòng 30 ngày sau khi xảy ra tình huống trên. Nếu tổ chức có người đại diện đó không đề cử người thay thế trong thời gian trên, Ban Thường trực sẽ đề cử người thay thế.
Người được Ban Thường trực đề cử thay thế chỉ được công nhận là thành viên Ban Chấp hành với sự chấp thuận của trên 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên Ban Chấp hành theo một trong các phương thức ra quyết định quy định tại Điều 21.
Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành
Ban Chấp hành có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Nghiên cứu và đề ra những công việc và biện pháp cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
2. Quyết định chương trình công tác và kế hoạch ngân sách hàng năm của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, quy định về các vấn đề liên quan đến hội phí.
3. Quyết định việc thành lập, hoạt động và giải thể các hội đồng, ủy ban của Ban Chấp hành.
4. Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, cử Ban Thường trực; bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành, thành viên Ban Kiểm tra của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
5. Giám sát hoạt động của Ban Thường trực.
6. Chuẩn bị nội dung và các vấn đề tổ chức cho Đại hội nhiệm kỳ và bất thường.
7. Quyết định mời các tổ chức, cá nhân tham gia các ủy ban của Ban Chấp hành, mời hội viên danh dự của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
8. Quyết định việc thay thế, bầu bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Chấp hành giữa hai kỳ Đại hội theo quy định tại các khoản 2, 4, 5 Điều 19 Điều lệ này.
9. Quyết định việc thay thế, bầu bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm tra giữa hai kỳ Đại hội theo quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra.
10. Xem xét những ý kiến, kiến nghị của hội viên, chuẩn bị những thông tin, kiến nghị gửi tới các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.
Điều 21. Hoạt động của Ban Chấp hành
1. Ban Chấp hành họp ít nhất 06 tháng một lần theo giấy mời do Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gửi trước ít nhất 07 ngày làm việc. Cuộc họp của Ban Chấp hành được tổ chức hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) số thành viên Ban Chấp hành tham dự.
2. Ban Chấp hành thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các quyết định của Ban Chấp hành chỉ được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên Ban Chấp hành biểu quyết thông qua. Riêng quyết định triệu tập Đại hội bất thường phải nhận được biểu quyết thông qua của ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban Chấp hành.
3. Căn cứ Điều lệ, Nghị quyết, quyết định của Đại hội, Ban Chấp hành quy định quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Trừ trường hợp có quy định khác trong Điều lệ này, các thành viên Ban Chấp hành chỉ được nhân danh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong các hoạt động, giao dịch khi được Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ủy quyền bằng văn bản.
Điều 22. Ban Thường trực
1. Ban Thường trực do Ban Chấp hành cử trong số các thành viên của Ban Chấp hành là cán bộ chuyên trách của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ban Thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng Thư ký và các Ủy viên Ban Thường trực.
2. Ban Thường trực là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành, trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành.
3. Ban Thường trực có các nhiệm vụ sau:
a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội và Ban Chấp hành;
b) Điều hành, triển khai công việc thường xuyên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm các Phó Tổng Thư ký, lãnh đạo các đơn vị chuyên trách, các chi nhánh, văn phòng đại diện, tổ chức trực thuộc, các tổ chức khác của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; giám sát hoạt động của các tổ chức của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
c) Quyết định thành lập các đơn vị chuyên trách, các tổ chức của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; quyết định thành lập các hội đồng, Ủy ban, trung tâm, diễn đàn chuyên ngành, chuyên đề của Ban Thường trực;
d) Căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường trực ban hành các quy chế hoạt động, các quy định nội bộ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
đ) Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Chấp hành;
e) Đề xuất với Ban Chấp hành việc mời các tổ chức và cá nhân tham gia các ủy ban, hội đồng do Ban Chấp hành thành lập; đề xuất để Ban Chấp hành mời hội viên danh dự của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành ủy nhiệm.
4. Ban Thường trực báo cáo trước Ban Chấp hành về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
Điều 23. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký
1. Chủ tịch là người đại diện theo pháp luật của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Chủ tịch là người đứng đầu Ban Thường trực.
Khi Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch ủy quyền cho một Phó Chủ tịch chuyên trách điều hành công việc của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Các Phó Chủ tịch bao gồm Phó Chủ tịch chuyên trách và Phó Chủ tịch không chuyên trách. Các Phó Chủ tịch chuyên trách là cán bộ chuyên trách của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Các Phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công giúp Chủ tịch phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.
3. Tổng Thư ký là người giúp Chủ tịch điều phối hoạt động của các đơn vị chuyên trách, các tổ chức trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.
Điều 24. Ban Kiểm tra
1. Ban Kiểm tra gồm một số thành viên của Ban Chấp hành do Đại hội bầu ra với nhiệm kỳ 05 năm. Ban Kiểm tra bầu, miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm tra.
2. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội, của Ban Chấp hành và báo cáo kết quả kiểm tra trước Ban Chấp hành và trước Đại hội.
3. Ban Kiểm tra xem xét, giải quyết khiếu nại của tổ chức, cá nhân, hội viên quy định tại Điều 10 và khoản 3 Điều 12 Điều lệ này.
4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành quyết định.
Điều 25. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên và giải thể
Việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên và giải thể Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Chương V
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
Điều 26. Cơ chế tài chính, tài sản
1. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có tài sản và tài chính độc lập và hoạt động theo chế độ tự chủ về tài chính phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật.
2. Tài sản của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tài sản được hình thành hợp pháp khác.
Điều 27. Nguồn thu
Nguồn thu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hình thành từ các nguồn sau:
1. Phí gia nhập và hội phí do hội viên đóng góp.
2. Các khoản thu từ hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức trực thuộc và các tổ chức khác của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
3. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.
4. Các hoạt động gây quỹ, tài trợ, đóng góp của các hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
5. Các khoản thu hợp pháp khác.
Điều 28. Các khoản chi
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sử dụng ngân sách, tài sản của mình cho những việc sau:
1. Chi hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Chi tiền lương, các chi phí về cơ sở vật chất và hoạt động của các đơn vị chuyên trách, các tổ chức của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
3. Chi mở rộng hoạt động ở trong và ngoài nước phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật.
4. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật và quy chế quy định tại khoản 6 Điều 29 Điều lệ này.
Điều 29. Quản lý tài sản, tài chính
1. Việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bảo đảm theo nguyên tắc công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Tài sản, tài chính của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được sử dụng để thực hiện tôn chỉ, mục đích, quyền và nghĩa vụ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, không được chia cho hội viên.
3. Việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính do Nhà nước cấp, khoán, hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan.
4. Việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính đối với tài sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế quy định tại khoản 6 Điều này.
5. Tài chính, tài sản của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
6. Căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường trực ban hành quy chế quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Liên đoàn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.
7. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý tài chính và tài sản của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Chương VI
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Điều 30. Khen thưởng
Tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hội viên có thành tích xuất sắc được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khen thưởng hoặc được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật và quy chế khen thưởng của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Điều 31. Kỷ luật
Tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hội viên vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bị xem xét kỷ luật theo các hình thức phù hợp với quy định về kỷ luật của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 32. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Điều lệ này chỉ có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Đại hội theo thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.
Điều 33. Hiệu lực
1. Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
2. Từ thời điểm Điều lệ này có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ, chức năng, được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi