Nghị quyết 65/NQ-CP 2023 điều chỉnh thời điểm thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 65/NQ-CP

Nghị quyết 65/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:65/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:28/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC Dự án

Ngày 28/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 65/NQ-CP về việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được áp dụng một lần duy nhất điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng Hợp đồng EPC khi giá trị thanh toán đạt đến 95% giá trị Hợp đồng Dự án Nhà máy điện Thái Bình 2 theo đề xuất của PVN.

- PVN có trách nhiệm đảm bảo thu hồi hết giá trị khi thực hiện hợp đồng EPC Dự án. Yêu cầu PVN không để ảnh hưởng đến dòng tiền của Dự án và tuyệt đối không để xảy ra lãng phí thất thoát tài sản Nhà nước trong quá trình thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 65/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
______

Số: 65/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI ĐIỂM KẾT THÚC THU HỒI GIÁ TRỊ TẠM ỨNG HỢP ĐỒNG EPC DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

___________________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 07/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại văn bản số 1341/UBQLV-NL ngày 07 tháng 9 năm 2022 và văn bản số 494/UBQLV-NL ngày 24 tháng 3 năm 2023; ý kiến tại các văn bản số 612/BTP-PLDSKT ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tư pháp, văn bản số 2861/BTC-TCDN ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính, văn bản số 1064/BCT-ĐL ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ Công Thương, văn bản số 858/BXD-KTXD ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ Xây dựng và văn bản số 5562/DKVN-HĐTV ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được áp dụng một lần duy nhất điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng Hợp đồng EPC khi giá trị thanh toán đạt đến 95% giá trị Hợp đồng Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (Dự án) theo đề xuất của PVN tại văn bản nêu trên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. PVN thực hiện việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi tạm ứng Hợp đồng EPC Dự án như Điều 1.

2. PVN có trách nhiệm đảm bảo thu hồi hết giá trị khi thực hiện hợp đồng EPC Dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý, giải ngân cho nhà thầu thực hiện Dự án đúng mục đích, tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Yêu cầu PVN không để ảnh hưởng đến dòng tiền của Dự án và tuyệt đối không để xảy ra lãng phí thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình thực hiện. PVN có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian bảo lãnh tiền tạm ứng cho đến khi thu hồi hết tiền tạm ứng của Hợp đồng.

3. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm giám sát PVN thu hồi tạm ứng của Dự án theo Điều 1.

4. Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn thực hiện cụ thể các nội dung cần thiết thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan theo quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ trưởng: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc PVN, Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, PL, QHĐP, NN, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi