Quyết định 639/QĐ-TTg 2022 kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 639/QĐ-TTg

Quyết định 639/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:639/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:24/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia

Ngày 24/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 639/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia.

Theo đó, kiện toàn 30 thành viên Hội đồng, do ông Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng Chính phủ - làm Chủ tịch.

Đồng thời, giúp việc cho Hội đồng tư vấn là 10 thành viên thuộc Tổ Thư ký do ông Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - làm Tổ trưởng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 639/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 639/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 và Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia tại văn bản số 104/TTr-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia theo danh sách đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Phụ lục Danh sách Thành viên, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 552/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2018. Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên trong danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).XH

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

Phụ lục

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN, TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

1. Chủ tịch Hội đồng:

Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng:

Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng:

Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính

4. Ủy viên Hội đồng:

- Đinh Văn Ân - Trợ lý Tổng Bí thư;

- Bùi Nhật Quang - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

- Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Mai Thị Thu Vân - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

- Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương;

- Trần Anh Tiến - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;

- Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trương Đình Tuyển - Chuyên gia tư vấn;

- Lê Đức Thúy - Chuyên gia tư vấn;

- Cấn Văn Lực - Chuyên gia tư vấn;

- Trần Du Lịch - Chuyên gia tư vấn;

- Trần Đình Thiên - Chuyên gia tư vấn;

- Nguyễn Đức Kiên - Chuyên gia tư vấn;

- Võ Trí Thành - Chuyên gia tư vấn;

- Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia tư vấn;

- Trương Văn Phước - Chuyên gia tư vấn;

- Trần Ngọc Thơ - Chuyên gia tư vấn;

- Trần Thọ Đạt - Chuyên gia tư vấn;

- Nguyễn Thị Mùi - Chuyên gia tư vấn;

II. TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG

- Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ trưởng;

- Nguyễn Xuân Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ - Tổ phó;

- Phạm Chí Quang - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ phó;

- Phan Thị Thu Hiền - Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính, Tổ phó;

- Phạm Xuân Kiên - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Nguyễn Thúy Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương;

- Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Nguyễn Huyền Dịu - Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Lê Thị Thúy Hằng - Phó Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Nguyễn Thành Chung - Chuyên viên, Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi