Quyết định 435/QĐ-BCT thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

-------------

Số: 435/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Văn bản số 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí Thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau: 

1. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban Chỉ đạo; 

2. Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; 

3. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; 

4. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; 

5. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; 

6. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; 

7. Các Thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Chánh văn phòng Bộ;

- Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường;

- Ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

- Ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp;

- Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất;

- Ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực; 

- Ông Trần Văn Lượng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; 

- Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; 

- Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số;

- Ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại; 

- Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; 

- Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại;

- Bà Nguyễn Vân Nga, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam:

- Ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

- Ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước;

- Bà Lê Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi;

- Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ;

- Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên;

- Ông Trần Việt Hòa, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than;

- Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

- Ông Vũ Quốc Anh, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp; 

- Ông Phạm Hưng, Giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại; 

- Bà Đặng Thị Ngọc Thu, Tổng biên tập Tạp chí Công Thương;

- Bà Trương Thu Hiền, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Công Thương;

- Bà Nguyễn Thị Hoa, Vụ trưởng - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ. 

8. Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo gồm Thủ trưởng các đơn vị sau: Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Công nghiệp, Vụ Thị trường trong nước; Vụ trường Châu Á - Châu Phi, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch; ông Dương Duy Hưng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch là Tổ trưởng 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 

1. Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương 

- Chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia; đồng thời, rà soát đánh giá kỹ các tác động của dịch bệnh đối với từng lĩnh vực hoạt động của Ngành, trên cơ sở đó, xác định các giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020. 

- Chỉ đạo công tác truyền thông của Bộ, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến dịch; các thông tin về chỉ đạo, điều hành, giải pháp ứng phó với các ảnh hưởng của dịch bệnh đến sản xuất công nghiệp và thương mại để cộng đồng doanh nghiệp, người dân nắm bắt, chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. 

2. Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 

- Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương ứng phó với tác động dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, trình Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt. 

- Cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên và các cơ quan liên quan, tổng hợp tình hình diễn biến dịch bệnh và các ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh trong nước để tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo phương hướng, giải pháp điều hành xử lý kịp thời. 

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị liên quan trong ngành Công Thương và thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo. 

- Có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao bảo đảm hiệu quả cao nhất. 

3. Các Thành viên Ban Chỉ đạo 

Tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo giao một cách quyết liệt, thường xuyên, liên tục; Chủ động xác định những nội dung công việc trong lĩnh vực được giao phục trách để chỉ đạo các Đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, bảo đảm mục tiêu phòng, chống dịch hiệu quả và ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng chung của cả nước. 

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo. 

- Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họp định kỳ kết hợp với cuộc họp giao ban công tác của Bộ và họp đột xuất theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo. 

- Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo được huy động cán bộ công chức của các đơn vị trong Bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Điều 4. Kinh phí sử dụng cho công tác phòng, chống dịch bệnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 1074/BTC-HCSN ngày 05 tháng 02 năm 2020. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ; các thành viên Ban Chỉ đạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thủ tướng Chính phủ (b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (b/c);

- BCĐ QG phòng, chống dịch corona (b/c);

- GĐ Sở Công Thương các tỉnh, tp trực thuộc TW;

- Lưu: VT, KH. 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

 

 

thuộc tính Quyết định 435/QĐ-BCT

Quyết định 435/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:435/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:11/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Công Thương thành lập BCĐ Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống nCoV

Ngày 11/02/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 435/QĐ-BCT về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Theo đó, Bộ Công Thương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra với Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương là Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo. Các ông Trần Quốc Khánh, Hoàng Quốc Vượng, Cao Quốc Hưng, Đỗ Thắng Hải Thứ trưởng Bộ Công Thương là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh theo chỉ đạo chung, đồng thời rà soát, đánh giá kỹ các tác động của dịch bệnh đối với từng lĩnh vực, từ đó có giải pháp cụ thể. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm chỉ đạo công tác truyền thông của Bộ, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến dịch; các thông tin về chỉ đạo, điều hành, giải pháp ứng phó với các ảnh hưởng của dịch bệnh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định435/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi