Quyết định 42/QĐ-BTP thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định khuyến khích sản xuất áp dụng công nghệ mới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 42/QĐ-BTP

Quyết định 42/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:42/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:13/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng xây dựng NĐ khuyến khích sản xuất nông-lâm-thủy sản

Ngày 13/01/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 42/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường.

Hội đồng gồm 19 thành viên: Lãnh đạo Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp là Chủ tịch hội đồng; Thành viên gồm đại diện Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ; Bộ Ngoại giao….

Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện với môi trường theo các nội dung quy định tại Điều 88 Luật Ban hành văn bản quy pháp pháp luật, Nghị định 34/2016/NĐ ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Xem chi tiết Quyết định 42/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
________

Số: 42/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường gồm các thành viên sau đây:

1. Lãnh đạo Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng;

2. Đại diện Bộ Tài chính, thành viên;

3. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

4. Đại diện Văn phòng Chính phủ, thành viên;

5. Đại diện Bộ Ngoại giao, thành viên;

6. Đại diện Bộ Nội vụ, thành viên;

7. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

8. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên;

9. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

10. Đại diện Bộ Công Thương, thành viên;

11. Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;

12. Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, thành viên;

13. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên;

14. Đại diện Ngân hàng Phát triển Việt Nam, thành viên;

15. Đại diện Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp, thành viên;

16. Đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, thành viên;

17. Đại diện Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

18. Đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, thành viên;

19. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường theo các nội dung quy định tại Điều 88 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT (PLKTTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi