Quyết định 2320/QĐ-BTC 2022 điều chỉnh bổ sung phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2320/QĐ-BTC

Quyết định 2320/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh bổ sung phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2320/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:14/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh phân công lĩnh vực phụ trách của 03 Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 14/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2320/QĐ-BTC về việc điều chỉnh bổ sung phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Theo đó, điều chỉnh bổ sung phân công lĩnh vực phụ trách của 03 Lãnh đạo Bộ Tài chính gồm: Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn

Cụ thể, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động… trong các lĩnh vực: công tác quản lý Nhà nước về giá, quản lý dự án Cơ quan Bộ Tài chính; trực tiếp phụ trách Cục Quản lý giá, Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn tài trợ và vốn vay nước ngoài của cơ quan Bộ Tài chính; theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của các tỉnh, thành phố: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Ngoài ra, đồng chí Thứ trưởng Võ Thành Hưng phụ trách các lĩnh vực: công tác quản lý Nhà nước về tài chính trong lĩnh vực hợp tác và hội nhập quốc tế; công tác nghiên cứu khoa học; công tác kế toán và kiểm toán; công tác quản lý nợ công, tài chính đối ngoại. Đồng chí Thứ trưởng Cao Anh Tuấn phụ trách các lĩnh vực: công tác quản lý Nhà nước về Kho bạc Nhà nước và quyết toán ngân sách Nhà nước (bao gồm cả ngân sách quốc phòng, an ninh và ngân sách Đảng); công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính; công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2320/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
________

Số: 2320/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh bổ sung phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 11-QĐ/BCSĐ ngày 14/11/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh phân công lĩnh vực phụ trách đối với các đồng chí Thành viên Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Quyết định số 2186/QĐ-BTC ngày 01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
1. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi
a) Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Thông báo kết luận của Ban Cán sự đảng trong các lĩnh vực: công tác quản lý nhà nước về giá, quản lý dự án Cơ quan Bộ Tài chính.
b) Trực tiếp phụ trách: Cục Quản lý giá, Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn tài trợ và vốn vay nước ngoài cơ quan Bộ Tài chính.
c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
2. Đồng chí Thứ trưởng Võ Thành Hưng
a) Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Thông báo kết luận của Ban Cán sự đảng trong các lĩnh vực: công tác quản lý nhà nước về tài chính trong lĩnh vực hợp tác và hội nhập quốc tế; công tác nghiên cứu khoa học; công tác kế toán và kiểm toán; công tác quản lý nợ công, tài chính đối ngoại.
b) Trực tiếp phụ trách: Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại.
c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.
3. Đồng chí Thứ trưởng Cao Anh Tuấn
a) Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Thông báo kết luận của Ban Cán sự đảng trong các lĩnh vực: công tác quản lý nhà nước về Kho bạc Nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách quốc phòng, an ninh và ngân sách Đang); công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính; công tác Đảng, Công đoàn, đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính.
b) Trực tiếp phụ trách: Kho bạc Nhà nước, Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính, Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính, Văn phòng Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính, Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính, Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính.
c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2186/QĐ-BTC ngày 01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính. Các điều khoản khác tại Quyết định số 2186/QĐ-BTC ngày 01/11/2022 giữ nguyên hiệu lực thi hành.
2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VPTW Đảng, VPQH, VPCTN, VPCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW, DTNN khu vực;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ;
- VPĐU, CĐ,TN, NC;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hồ Đức Phớc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi