Quyết định 1391/QĐ-BKHCN 2016 về chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

------------------
Số: 1391/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020”
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
 
Căn cứ Nghị định s20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Kiện toàn Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (sau đây viết tắt là Ban Điều hành) - Danh sách kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 48/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Điều hành và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- TTg và các Phó TTg Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên Ban Điều hành;
- Lưu: VT, TĐC.
BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 
 
DANH SÁCH
THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 1391/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
CHỨC DANH TRONG BAN ĐIU HÀNH
1
Chu Ngọc Anh
Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ
Trưởng ban
2
Trn Việt Thanh
Thứ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ
Phó Trưởng ban
3
Trn Văn Vinh
Tng Cục trưởng
Tng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng
Phó Trưởng ban
4
Đào Đình Tân
Vụ trưởng
Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, BKế hoch và Đầu tư
Thành viên
5
Nguyn Trường Giang
Phó Vụ trưởng
Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính
Thành viên
6
Nguyn Phú Cường
Vụ trưởng
Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương
Thành viên
7
Phạm Đng Quảng
Phó Vụ trưởng
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thành viên
8
Lê Xuân Công
Vụ trưởng
Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông
Thành viên
9
Nguyn Công Thịnh
Phó Vụ trưởng
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng
Thành viên
10
Trn Quang Hà
Phó Vụ trưởng
Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải
Thành viên
11
Trn Thị Oanh
Phó Cục trưởng
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, B Y tế
Thành viên
12
Hoàng Văn Anh
Phó Trưởng ban
Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Thành viên
13
Trn Đức Thng
Vụ trưởng
Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thành viên

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1391/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiện toàn Ban Điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1391/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 01/06/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!