Quyết định 1205/QĐ-TTg 2019 Hội đồng thẩm định lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------

Số: 1205/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế

----------------------------

TH TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, Chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Y tế;

2. Phó Chủ tịch Hi đồng: Thứ trưởng Bộ Y tế;

3. Các thành viên của Hội đồng, gồm:

- Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện Bộ Tài chính;

- Đại diện Bộ Nội vụ;

- Đại diện Bộ Tư pháp;

- Đại diện Bộ Xây dựng;

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Bộ Công Thương;

- Đại diện Bộ Giao thông vận tải;

- Đại diện Bộ Công an;

- Đại diện Bộ Quốc phòng;

- Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Chuyên gia về quy hoạch: Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định lựa chọn mời chuyên gia về quy hoạch tham gia Hội đồng.

Bộ Y tế phân công Cơ quan thường trực của Hội đồng.

Điều 2. Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng có văn bản cử người tham gia gửi Bộ Y tế.

Điều 3. Hoạt động của Hội đồng thẩm định, nội dung thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch, thời gian thm định và báo cáo thm định nhiệm vụ lập quy hoạch: thực hiện theo quy định tại các khoản: 3, 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Y tế, các thành viên Hội đồng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

                                                                   

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; /

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT/ các Vụ: CN, PL, KTTH;

- Lưu VT, KGVX (2).LT.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1205/QĐ-TTgNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:16/09/2019Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!