Quyết định 1140/QĐ-TTg 2022 cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1140/QĐ-TTg

Quyết định 1140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1140/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:27/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ông Lê Minh Khái được cử làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Ngày 27/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1140/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái được cử làm Trưởng ban và Phó Trưởng ban thường trực là ông Trần Văn Sơn – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, có 02 Phó Trưởng ban chuyên trách là ông Nguyễn Hồng Long và ông Nguyễn Cảnh Việt.

Mặt khác, các Ủy viên của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp bao gồm: ông Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Văn Thanh – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Lê Minh Ngân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đoàn Thái Sơn – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Bùi Văn Thạch – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Long Hải – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1140/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1140/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

QUYT ĐỊNH

Về việc c thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23 thảng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ vê t chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đi mới và Phát triển doanh nghiệp;

Xét đ nghị của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát trỉển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp như sau:
1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.
2. Phó Trưởng ban thường trực: ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
3. Các Phó Trưởng ban chuyên trách:
- Ông Nguyễn Hồng Long.
- Ông Nguyễn Cảnh Việt.
4. Các Ủy viên:
- Bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
- Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
- Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
- Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ồng Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Ồng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.
- Ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
- Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỳ Khối doanh nghiệp Trung ương.
- Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định số: 1694/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2019 và 2028/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đôi mới và Phát triển doanh nghiệp.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Bộ trưởng các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Chủ tịch Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các thành viên có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vãn phòng Trung ương Đàng;
- Đàng ủy Khối Doanh nghiệp TW;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ban Chi đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT,ĐMDN (2) NT

THỦ TƯỚNG

 

 

 

Phạm Minh Chính

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi