Thông tư 95/2010/TT-BTC sửa Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

-------------------

Số: 95/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Thay thế cụm từ “Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội”  và “TTGDCK Hà Nội” trong Quyết định 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 bằng cụm từ tương ứng  là “Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội” và “SGDCK Hà Nội”.

Điều 2. Điều 7 được sửa lại như sau:

“Điều 7: Điều kiện đăng ký giao dịch

Chứng khoán được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội  khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Là chứng khoán của công ty đại chúng theo qui định tại Điều 25 Luật Chứng khoán không niêm yết tại SGDCK.

2. Là chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là TTLKCK)”.

Điều 3. Bỏ khoản 2 Điều 8 về Hồ sơ đăng ký giao dịch.

Điều 4. Bỏ điểm đ khoản 1 Điều 13 về tạm ngừng giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch.

Điều 5. Sửa lại Điều 14 về phương thức giao dịch như sau:

“Điều 14: Phương thức giao dịch:

1. SGDCK Hà Nội tổ chức giao dịch đối với chứng khoán đăng ký giao dịch thông qua hệ thống đăng ký giao dịch theo 2 phương thức là phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận.

2. SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam quy định cụ thể về nội dung phương thức giao dịch và cách thức sửa lỗi giao dịch theo hình thức khớp lệnh liên tục sau khi được UBCKNN chấp thuận”.

Điều 6. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định./.

 

 

 

Nơi nhận:

Văn phòng Chính phủ;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Quốc hội;

Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Viện Kiểm sát NDTC;Tòa án NDTC;

Kiểm toán Nhà nước;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Công báo;

Website Chính phủ;

Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Website BTC;

Lưu:  VT, UBCK.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Trần Xuân Hà

thuộc tính Thông tư 95/2010/TT-BTC

Thông tư 95/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:95/2010/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:30/06/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chứng khoán
TÓM TẮT VĂN BẢN

 Sửa đổi Quy chế quản lý giao dịch chứng khoán - Ngày 30/6/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế Tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, chứng khoán được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện: là chứng khoán của công ty đại chúng theo qui định tại Điều 25 Luật Chứng khoán không niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán; là chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (bỏ điều kiện “được một thành viên cam kết hỗ trợ. Thông tư cũng sửa lại Điều 14 về phương thức giao dịch như sau: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức giao dịch đối với chứng khoán đăng ký giao dịch thông qua hệ thống đăng ký giao dịch theo 2 phương thức là phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam quy định cụ thể về nội dung phương thức giao dịch và cách thức sửa lỗi giao dịch theo hình thức khớp lệnh liên tục sau khi được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận”.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Thông tư 95/2010/TT-BTC tại đây

tải Thông tư 95/2010/TT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi