Quyết định 767/TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 767/TTg NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1997 VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài tăng cường các mối quan hệ với quê hương và góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, đáp ứng tâm tư và nguyện vọng chính đáng của đa số cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành hữu quan tại cuộc họp ngày 08 tháng 9 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Bổ sung một số quy định về nhập cảnh, xuất cảnh và lưu trú đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

1. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam được cấp thị thực nhập xuất cảnh (kể cả thị thực rời) một lần hoặc nhiều lần với thời hạn 6 tháng. Thời gian lưu trú ở trong nước là thời gian thị thực kể từ ngày nhập cảnh và được phép gia hạn ở trong nước mỗi lần từ 3 đến 6 tháng. Thủ tục xét cấp, gia hạn thị thực và lưu trú được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi.

2. Giảm lệ phí thị thực, lưu trú đối với: Công dân Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam; người Việt Nam định cư ở 4 nước Lào, Thái Lan, Cămpuchia, Trung Quốc (không phân biệt giấy tờ tuỳ thân); người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài thuộc diện có công với nước và những trí thức được các cơ quan chính quyền từ cấp tỉnh trở lên mời về thăm và làm việc ở trong nước.

Bộ Tài chính quy định mức (hoặc tỷ lệ giảm) phí sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ.

 

Điều 2.-

1. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam và người Việt Nam định cư ở Lào, Thái Lan, Cămpuchia, Trung Quốc khi về nước được hưởng giá cước vận tải đường thuỷ, đường sắt, đường bộ và các loại giá dịch vụ về nhà ở, khách sạn, điện, nước, điện thoại, fax,... như giá áp dụng đối với người Việt Nam ở trong nước.

2. áp dụng một mức giá đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (không phân biệt giấy tờ tuỳ thân) và thân nhân (là người nước ngoài đi cùng họ về Việt Nam) vào thăm viếng các bảo tàng, triển lãm, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước và xem biểu diễn nghệ thuật... như áp dụng đối với người Việt Nam ở trong nước.

3. Người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài thuộc diện có công với nước, cán bộ hoạt động phong trào người Việt Nam yêu nước, trí thức,... được các cơ quan có thẩm quyền mời về thăm và làm việc ở trong nước, được giảm giá cước vận tải (kể cả giá máy bay trong nước) và các loại giá dịch vu quy định tại điểm 1 Điều này (thấp hơn giá áp dụng đối với người nước ngoài).

Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài làm việc cụ thể với các cơ quan có trách nhiệm về đối tượng được hưởng, về mức (hoặc tỷ lệ) giảm giá quy định tại điểm 3 của Điều này và thông báo công khai cho nhân dân biết.

 

Điều 3.- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về nước nếu mang hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn giá trị thì được tiếp tục sử dụng hộ chiếu đó; được mua, thuê nhà ở như đối với người Việt Nam ở trong nước; được nhập khẩu miễn thuế các tài sản theo danh mục hàng hoá, hành lý, tư trang với mục đích sử dụng cho cá nhân và gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Điều 4.-

1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo chính sách và những biện pháp cụ thể về việc sử dụng và khuyến khích trí thức người Việt Nam định cư ở nước ngoài về làm việc ở trong nước trình Chính phủ xem xét, ban hành vào quý I năm 1998.

2. Tổng cục Thể dục thể thao soạn thảo trình Chính phủ ban hành văn bản riêng về chính sách, biện pháp khuyến khích vận động viên và chuyên gia thể theo là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia các hoạt động thể thao ở trong nước và quốc tế.

 

Điều 5.- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về các lĩnh vực khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Luật Đầu tư trong nước; có biện pháp xử lý các hoạt động đầu tư "không hợp pháp" dưới danh nghĩa người Việt Nam ở trong nước, theo hướng "hợp pháp hoá" các hoạt động đầu tư đã có để quản lý theo đúng pháp luật hiện hành.

 

Điều 6.- Bộ Tài chính có kế hoạch phân bổ, cấp phát kinh phí hàng năm và đột xuất cho công tác thông tin, văn hoá, dạy tiếng Việt và giảng dạy văn hoá bằng tiếng Việt, tuyên truyền đối ngoại, giao lưu văn hoá cho cộng động người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời bảo đảm kinh phí thường xuyên cho bộ máy làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài theo dự toán của các Bộ, ngành và địa phương.

 

Điều 7.- Bộ Ngoại giao và Viện Thi đua - Khen thưởng thực hiện chính sách khen thưởng (chủ yếu về mặt tinh thần) đối với những người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có công với nước trong các cuộc kháng chiến cứu nước và trong công cuộc xây dựng đất nước.

Điều 8.- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì cùng Bộ Ngoại giao nghiên cứu đề xuất và hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức, bộ máy chuyên trách công tác về người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng:

- Các Bộ, ngành Trung ương phân công cán bộ lãnh đạo và bộ máy làm công tác quan hệ, hợp tác quốc tế của Bộ, ngành mình đồng thời phụ trách công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét lại chức năng của các ban, ngành của tỉnh, thành phố liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài để giao lại cho một đầu mối phù hợp kiêm nhiệm, không tổ chức thêm bộ máy riêng.

 

Điều 9.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 1997. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 767/TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 767/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 17/09/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------
No. 767/TTg
Hanoi ,September 17, 199

 
DECISION
ON A NUMBER OF POLICIES TOWARDS THE OVERSEAS VIETNAMESE COMMUNITY
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
With a view to creating favorable conditions for and encouraging Vietnamese residing abroad to enhance their relations with the homeland and to contribute to national construction, thus satisfying the legitimate aspirations of the majority in the overseas Vietnamese community;
At the proposals of the Minister for Foreign Affairs and concerned ministries and branches at the meeting held on September 8, 1997,
DECIDES:
Article 1.- To supplement a number of provisions on entry, exit and residence applicable to Vietnamese residing abroad:
1. Vietnamese citizens holding Vietnamese passports and Vietnamese holding foreign passports but having not yet relinquished their Vietnamese citizenship shall be granted single or multiple entry and exit visas (including loose visa sheets) valid for 6 months. The duration of their stay in the country shall be the visa validity duration calculated from the date of entry, which may be extended by 3 to 6 months each time. The procedures for considering the grant or extension of visas and stay duration shall be carried out in a quick and convenient manner.
2. The visa and stay fees shall be reduced for: Vietnamese citizens holding Vietnamese passports; Vietnamese residing in Laos, Thailand, Cambodia and China (irrespective of the types of their travel papers); Vietnamese holding foreign passports who have done meritorious services to the country or who are intellectuals invited to the country by authorities of provincial or higher level for working visits.
The Ministry of Finance shall set levels (or percentages) of fee reduction after consulting the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of the Interior.
Article 2.-
1. Vietnamese citizens holding Vietnamese passports and Vietnamese residing in Laos, Thailand, Cambodia and China, when returning to Vietnam, shall be entitled to pay the same fares for waterway, railway and land-road transportation and the same rates for accommodation, electricity and water supply, telephone, facsimile services... as Vietnamese residing in the country.
2. Vietnamese residing abroad (irrespective of the type of their travel papers) and their relatives (who are foreigners coming with them to Vietnam) shall be entitled to the same entrance fees for their visits to museums, exhibitions, historical relics and scenic places in Vietnam and the same ticket prices for art performances as Vietnamese residing in the country.
3. Vietnamese holding foreign passports who have done meritorious services to the country or taken part in patriotic movements of Vietnamese abroad, or who are intellectuals..., and are now invited for working visits in the country by competent agencies, shall be entitled to reduction of transport fares (including domestic air fares) and prices of services mentioned in Point 1 of this Article (lower than those applicable to foreigners).
The Committee for Overseas Vietnamese shall coordinate with the competent agencies in specifying eligible subjects and level (or percentage) of price reduction as mentioned in Point 3 of this Article and publicize it.
Article 3.- Vietnamese residing abroad who repatriate to Vietnam and hold valid Vietnamese passports are entitled to continue using such passports; to buy or rent residential houses like Vietnamese residing in the country; to the duty-free import of assets specified on the list of goods, luggage and effects for personal and family use under the current provisions of law.
Article 4.-
1. The Ministry of Science, Technology and Environment shall assume the main responsibility and coordinate with the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Education and Training in adopting policies and specific measures to employ and encourage Vietnamese intellectuals residing abroad to return and work in the country, and submitting them to the Government for consideration and promulgation in the first quarter of 1998.
2. The General Department of Physical Training and Sports shall elaborate and then submit to the Government for promulgation specific documents on policies and measures encouraging athletes and sport experts who are Vietnamese residing abroad to participate in domestic and international sport events.
Article 5.- The Ministry of Planning and Investment shall assume the main responsibility and coordinate with the ministries and specialized branches in issuing documents providing detailed guidance in the domains where the investment by Vietnamese residing abroad shall be encouraged under the Law on Foreign Investment in Vietnam and the Law on Promotion of Domestic Investment; take measures to handle "illegal" investment activities in the names of Vietnamese residing in the country by "legalizing" existing investment activities in order to manage them in accordance with the current law.
Article 6.- The Ministry of Finance shall work out plans for annual and extraordinary allocation of funds for information and cultural activities, teaching the Vietnamese language and conducting general education in Vietnamese, for external propaganda and cultural exchange with overseas Vietnamese community; and at the same time ensure the regular funding for the apparatus in charge of overseas Vietnamese according to the estimates drafted by ministries, branches and localities.
Article 7.- The Ministry for Foreign Affairs and the Emulation and Commendation Institute shall apply the policy on commendation (principally the moral commendation) to Vietnamese residing abroad who have done meritorious services to the country during the resistance wars for national salvation and the cause of national construction.
Article 8.- The Government Commission on Organization and Personnel shall assume the main responsibility and coordinate with the Ministry for Foreign Affairs in studying, proposing and guiding the application of organizational model of apparatus in charge of the work related to the overseas Vietnamese, along the following direction:
- The ministries and branches at central level shall assign their leading officials and apparatuses in charge of international relations and cooperation to simultanously undertake the work on overseas Vietnamese.
- The authorities of provinces and cities directly under the Central Government shall revise the functions of their departments and branches with the function related to overseas Vietnamese in order to assign a single suitable body to under take such function on a part-time basis, but not to set up a new separate apparatus.
Article 9.- This Decision takes effect from October 15, 1997. The previous stipulations which are contrary to this Decision are now annulled.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!