Quyết định 484/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành truyền hình Việt Nam đến năm 2000 và những năm sau

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 484/TTG

NGàY 22 THáNG 8 NăM 1995

Về VIệC PHê DUYệT "QUY HOạCH PHáT TRIểN NGàNH

TRUYềN HìNH VIệT NAM đếN NăM 2000 Và NHữNG NăM SAU"

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam tại các tờ trình số 296/QH-TH ngày 27 tháng 4 năm 1994 và số 491/QH-TH ngày 7 tháng 7 năm 1995 và Chủ tịch Hội đồng Thẩm định cấp Nhà nước tại tờ trình số 1741-UB/VPTĐ ngày 3 tháng 5 năm 1995,

QUYếT địNH :

 

Điều 1:

Phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành tuyền hình Việt Nam đến năm 2000 và những năm sau" với những nội dung chính như sau:

1. Về mục tiêu:

- Nâng cao thời lượng và chất lượng các chương trình truyền hình về nội dung, kỹ thuật, nghệ thuật và hình thức thể hiện, tăng cường tính toàn quốc và toàn diện của các chương trình truyền hình quốc gia.

- Hình thành mạng truyền hình toàn quốc từ Trung ương đến địa phương với cơ sở vật chất, kỹ thuật được đổi mới và hiện đại hoá phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, đáp ứng về cơ bản yêu cầu xem các chương trình truyền hình Việt Nam ở trong nước và ở một số khu vực cần thiết trên thế giới.

2. Về quy mô:

Đến năm 2000 ít nhất Đài truyền hình Việt Nam phải phát liên tục các chương trình từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày, trong đó các chương trình do trong nước sản xuất phải chiếm 50% thời lượng phát sóng với chất lượng tương đương trình độ các nước phát triển cao trong khu vực. Ngoài chương trình truyền hình địa phương, phải bảo đảm ít nhất 80% số hộ gia đình được xem chương trình truyền hình quốc gia; tỷ lệ này phải được bảo đảm kể cả ở vùng núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Chương trình truyền hình đối ngoại phải phát được tới một số khu vực tập trung cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Về các nguyên tắc thực hiện:

- Các chương trình truyền hình phải nhằm cung cấp nhanh chóng và chính xác đến mọi người dân những thông tin về đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, góp phần nâng cao dân trí, trình độ thẩm mỹ của nhân dân, đấu tranh chống các âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, nội dung chương trình cần phong phú đa dạng, có sự cân đối, hài hoà giữa nội dung thông tin, giáo dục và giải trí, giữa các chương trình sản xuất trong nước và các chương trình có chọn lọc của nước ngoài. Cần phối hợp với ngành điện ảnh để nâng cao thời lượng và chất lượng phim Việt Nam chiếu trên truyền hình. Cần có thêm các chương trình bằng tiếng các dân tộc ít người.

- Từng bước hiện đại hoá một cách đồng bộ các thiết bị sản xuất chương trình trong toàn ngành, tiến tới đạt tiêu chuẩn quốc tế để có thể trao đổi chương trình truyền hình với các nước trên thế giới. Nghiên cứu, triển khai áp dụng các kỹ thuật và công nghệ truyền hình mới phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh Việt Nam.

- Xây dựng hệ thống truyền dẫn và phát sóng truyền hình quốc gia và địa phương trong một tổng thể thống nhất, bảo đảm khả năng điều hành và kiểm soát toàn bộ hệ thống truyền hình trong cả nước. Cần thuê vệ tinh để truyền dẫn tín hiệu của Đài truyền hình quốc gia phủ sóng trên toàn lãnh thổ và một số khu vực cần thiết trên thế giới; đồng thời kết hợp sử dụng hợp lý các phương thức truyền dẫn khác: vi ba số, cáp quang.

- Phối hợp, kết hợp sử dụng các cơ sở vật chất giữa truyền hình, phát thanh và bưu điện.

- Trong quá trình xây dựng và lắp đặt các thiết bị mới phải bảo đảm toàn bộ hệ thống sản xuất chương trình và hệ thống truyền dẫn và phát sóng hiện có hoạt động bình thường và ổn định.

- Trong việc triển khai chương trình: "Đưa truyền hình về vùng núi, vùng cao, biên giới và hải đảo", trên cơ sở quy hoạch phát triển chung của ngành truyền hình cần có kế hoạch trang bị máy thu hình các loại để thu chương trình truyền hình quốc gia, và trang bị các điểm thu xem chương trình truyền hình Việt Nam cho các điểm sâu ở vùng núi, vùng cao, biên giới và hải đảo; thực hiện các biện pháp đồng bộ về trang bị, dịch vụ sửa chữa, bảo hành, nguồn điện theo đặc điểm của từng vùng; xác định các đối tượng thuộc diện chính sách cần được ưu tiên trang bị máy thu hình. Lựa chọn một số điểm điển hình có các đặc thù khác nhau để tiến hành thí điểm rút kinh nghiệm, sau đó triển khai trên diện rộng. Xây dựng các trạm phát lại truyền hình với công suất thích hợp cho các điểm dân cư ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng lõm không thu được tín hiệu từ những đài phát lớn.

- Trung tâm sản xuất chương trình truyền hình Việt Nam mới cần được triển khai xây dựng sớm để hoàn thành trước năm 2000.

Lập một dự án đầu tư riêng cho Tháp truyền hình có tính tổng hợp cả truyền hình, bưu điện, du lịch, thương mại tại địa điểm ở tây bắc Hồ Tây (Hà Nội) nhằm thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư.

 

Điều 2:

Đài truyền hình Việt Nam có trách nhiệm:

- Trên cơ sở quy hoạch chung, lập và trình duyệt các dự án cụ thể để quyết định đầu tư theo Điều lệ quản lý đầu tư và ban hành kèm theo Nghị định số 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành đề xuất các biện pháp thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước phục vụ cho việc thực hiện quy hoạch.

 

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4:

Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 484/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành truyền hình Việt Nam đến năm 2000 và những năm sau"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 484/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 22/08/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------
No: 484-TTg
Hanoi, August 22, 1995

 
DECISION
RATIFYING THE DEVELOPMENT PLAN OF VIETNAM TELEVISION TO THE YEAR 2000 AND BEYOND
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30,1992;
Considering the proposals of the General Director of Vietnam Television in the Presentation Papers No.296/QH-TH on April 27,1994 and No.491/QH-TH on July 7,1995, and of the Chairman of the State Evaluation Council in the Presentation Paper No.1741-UB/VPTD on May 3,1995,
DECIDES:
Article 1.- To ratify the development plan of Vietnam Television to the year 2000 and beyond, with the following main contents:
1. Aims:
- Increasing the broadcasting time and the quality of television programs in contents, technology, art and forms of presentation; increasing the national and comprehensive character of the national television programs.
- Building a national television network from the center to the localities, renewing and modernizing its material and technical facilities to suit the trend of development of the world, basically meeting the requirements for watching Vietnam Television programs in the country and in a number of necessary areas of the world.
2. Scale:
By the year 2000, Vietnam Television must at least broadcast non-stop its programs from 6 a.m. to 11 p.m. every day, of which domestically prepared programs must make up 50% of the broadcasting time with a quality comparable to the level of developed countries in the region. It is necessary to ensure that at least 80% of the homes have access to the national television programs in addition to the local television programs. This percentage must be also ensured for the mountain areas, the highlands, remote areas, areas not easily accessible, border areas, and offshore islands. The television programs for external relations must reach a number of areas with large communities of Vietnamese in foreign countries.
3. Principles of implementation:
- The television programs must provide prompt and accurate information for every citizen concerning the orientations, policies and laws of our Party and State, contributing to raising the people's cultural standard and aesthetic sense, and combating the schemes and activities of hostile forces. The programs must be rich in content, varied, balanced and harmonious in terms of information, education and recreation, and between the home-made programs and selected programs of other countries. It is necessary to collaborate with the cinema industry to increase the broadcasting time and the quality of Vietnamese television films. There should be more programs dubbed in languages of ethnic minorities.
- Step by step modernizing in a uniform manner the program production equipment of the whole branch, with a view to raising TV films to international standard for exchange of television programs with other countries in the world. Studying and deploying new television techniques and technologies suited to the conditions and circumstances in Vietnam.
- Building a national and local television cable and broadcasting network into a single system, and ensuring that the entire television network in the country can be directed and controlled in the whole country. It is necessary to subscribe to satellite use to broaden the National Television Station's coverage nation-wide and to a number of necessary areas in the world; at the same time, it is necessary to make rational use of other cable transmission means, such as digital micro-wave band and optical fiber cable.
- Combining the use of the material facilities of television, radio and posts.
- While building new stations and installing new equipment, the program production system and the cable and broadcasting system must be assured in normal and stable operation.
- In deploying the program of "Broadening television coverage to mountain areas, highlands, border areas and islands", on the basis of the general development plan of television, a plan should be made to provide TV sets of various types to receive the national television programs, and to set up points for receiving the Vietnam television programs in mountain areas, highlands, border areas and islands; carry out uniform measures for the supply of equipment, repair and warranty services and power sources according to the characteristics of each area; identify those persons who are entitled to preferential treatment policy and who should be given priority in acquiring TV sets. Selecting a number of typical areas with different characteristics for experimentation, to draw experiences for large-scale application. Building relay television stations with a suitable capacity for the population in remote areas and areas not easily accessible, and in lowland areas which cannot receive the signals of major broadcasting stations.
- The new Vietnam Television Program Production Center should start construction soon so that it can be completed before the year 2000.
Drafting a separate investment plan for the building of a Television Tower combining the function of television, postal service, tourism and trade on the north-western bank of West Lake (Hanoi) with the aim of drawing many sources of investment capital.
Article 2.- The Vietnam Television Station has the task of:
- Making concrete draft plans on the basis of the general plan, and submitting them to the authorized level for ratification of investment projects according to the Regulations on management of investment and construction issued attached to Decree No.177-CP of October 20,1994 of the Government.
- Cooperating closely with the Ministries and branches in working out measures to draw domestic and foreign capital sources for the implementation of the television development plan.
Article 3.- This Decision takes effect from the date of its signing.
Article 4.- The General Director of Vietnam Television, the Minister-Chairman of the State Planning Committee, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!